€ 4.8314
|
$ 4.4445
|
Coronavirus - COVID 19
România în stare de urgență
-
confirmate
-
vindecate
-
decese
Sună-ne (Luni - Vineri, 09:00 - 18:00) sau scrie-ne la numărul 0772.264.642 sau la adresa de e-mail [email protected] și pune intrebări despre coronavirus, situații sociale, medicale, suport psihologic. Semnalează situații deosebite.

TOATE OUG-urile adoptate de Guvern în cadrul ședinței din 4 februarie 2020

Scutaru Cristina / 05 feb 2020 / 00:30
Orban foto Agerpres
Orban foto Agerpres

Guvernul Orban a publicat actele normative care au fost adoptate în şedinţa de marţi, 4 februarie.

I. PROIECTE DE LEGI


1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de Parteneriat Economic între Uniunea europeană şi statele membre ale acesteia, pe de o parte, şi statele părţi la APE din SADC, pe de altă parte, semnate la Kasane, la 10 iunie 2016

II. ORDONANȚE DE URGENȚĂ


1. ORDONANȚĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr.145/2019 privind statutul poliţiştilor de penitenciare


2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat


3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea și completarea Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice


4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, precum și a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate


5. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru îmbunătățirea și reorganizarea activității Agenției Naționale de Administrare Fiscală, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative


6. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri financiare în vederea finalizării proiectelor fazate finanțate din fondurile Uniunii Europene aferente perioadei de programare 2014-2020


7. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru asigurarea descentralizării managementului Fondurilor Europene structurale și de investiții, la nivel regional


8. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru implementarea proiectelor cu finanțare din fonduri structurale în vederea evitării riscului de decomitere pentru anul 2020, precum și de modificare și completare a unor acte normative


9. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru pregătirea portofoliului de proiecte destinat finanţării din fonduri externe nerambursabile pentru perioada de programare 2021-2027


10. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind instituirea Programului național de introducere a gazelor naturale în localitățile încălzite cu combustibil solid


11. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind recensământul general agricol din România runda 2020


12. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind organizarea și desfășurarea Recensământului Populației și Locuințelor din România în anul 2021


13. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 41/1994 privind autorizarea plății cotizațiilor la organizațiile internaționale interguvernamentale la care România este parte, precum și pentru aprobarea plății cotizației anuale în vederea participării Institutului Național de Statistică în calitate de asociat în cadrul Comitetului de Statistică și Guvernanță în Statistică al OCDE


14. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice


15. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind modificarea și completarea unor acte normative în materia alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților, precum și unele măsuri pentru buna organizare și desfășurare a alegerilor parlamentare anticipate


16. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Legii nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea Poliției Judiciare


17. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind stocurile de urgență medicală, precum și unele măsuri aferente instituirii carantinei


18. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat de salvare


19. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Legii petrolului nr. 238/2004 cu modificările și completările ulterioare


20. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea și utilizarea fondului locativ de protocol și bunuri mobile din domeniul public al statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat"


21. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra sistemului achizițiilor publice


22. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Legii educației naționale nr. 1/2011


23. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor


24. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru completarea unor acte normative în domeniul transportului naval


25. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul apărării naționale

 

 

III. HOTĂRÂRI


1. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.136/2016 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază de la bugetul de stat, din sumele defalcate din TVA prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, pentru toţi preşcolarii şi elevii din învăţământul general obligatoriu particular şi confesional acreditat, precum şi pentru cei din învăţământul profesional şi liceal acreditat, particular şi confesional


2. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.72/2013 privind aprobarea normelor metodologice pentru determinarea costului standard per elev/preşcolar şi stabilirea finanţării de bază a unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat, care se asigură din bugetul de stat, din sume defalcate din T.V.A prin bugetele locale, pe baza costului standard per elev/preşcolar, cu modificările şi completările ulterioare


3. HOTĂRÂRE privind acordarea prestaţiilor sub forma biletelor de tratament balnear, pentru anul 2020, prin sistemul organizat şi administrat de Casa Naţională de Pensii Publice


4. HOTĂRÂRE privind interoperabilitatea sistemului feroviar


5. HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 30 octombrie 2019 şi la 19 noiembrie 2019, la Acordul de împrumut (Proiectul de modernizare a administraţiei fiscale) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 8 mai 2013


6. HOTĂRÂRE privind darea în administrarea Curţii de Conturi a unui imobil situat în judeţul Dolj, aflat în domeniul public al statului şi înscrierea acestuia în anexa nr.33 la HG nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
7. HOTĂRÂRE privind schimbarea denumirii Muzeului Bucovinei în Muzeul Naţional al Bucovinei


8. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Consolidare şi modernizare pavilioane din cazarma 429 Bucureşti"


9. HOTĂRÂRE privind constituirea Consiliului consultativ pentru dezvoltare durabilă


10. HOTĂRÂRE privind acordarea cetăţeniei române domnului "Duchampt Felix Pierre"


11. HOTĂRÂRE privind aprobarea criteriilor de selectare şi a listei sectoarelor cursurilor de apă care nu sunt afectate de activităţi umane în care este interzisă realizarea de lucrări şi activităţi care pot afecta starea ecologică a apelor


12. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Lupac, judeţul Caraş-Severin


13. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Gura Râului, judeţul Sibiu


14. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Şelimbăr, judeţul Sibiu


15. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de prefect al județului Argeș de către Soare Emanuel


16. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Argeș de către Ciungu Cristian-Andrei


17. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Buzău de către Preda Elena


18. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Cluj de către Budai Bela


19. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Constanța de către Bozdoacă Aura


20. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Satu Mare de către Bota Cosmin-Gheorghe


21. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condițiile legii, a funcției publice de subprefect al județului Tulcea de către Caloianu Carmen


22. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgență


23. HOTĂRÂRE pentru recunoașterea Asociației Foștilor Deținuți Politici și Victime ale Dictaturii din România ca fiind de utilitate publică


24. HOTĂRÂRE privind stabilirea unor măsuri pentru aplicarea Regulamentului (UE) 2018/956 al Parlamentului European și al Consiliului din 28 iunie 2018 privind monitorizarea și raportarea emisiilor de CO2 și a consumului de combustibil al vehiculelor grele noi și a Regulamentului (UE) 2019/631 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 aprilie 2019 de stabilire a standardelor de performanță privind emisiile de CO2 pentru autoturismele noi și pentru vehiculele utilitare ușoare noi și de abrogare a Regulamentelor (CE) nr. 443/2009 și (UE) nr. 510/2011


25. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea art.3 din anexa nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 717/2019 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"


26. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru comuna Stroești, județul Vâlcea


27. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru comuna Ceahlău, județul Neamț


28. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrativ-teritoriale din județul Constanța


29. HOTĂRÂRE pentru înființarea Comitetului Interinstituțional pentru Coordonarea și Monitorizarea Participării României la Programele și Inițiativele europene gestionate centralizat de către Comisia Europeană


30. HOTĂRÂRE privind organizarea, funcționarea și atribuțiile unor structuri din cadrul aparatului de lucru al Guvernului


31. HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 126/2019 pentru aprobarea criteriilor și modalităților de stabilire și ajustare a prețurilor reglementate aferente serviciilor de calificare, depozitare și procesare a octoxidului de uraniu, precum și a prețului dioxidului de uraniu furnizate de către Compania Națională a Uraniului – S.A. pe teritoriul României

IV. MEMORANDUMURI


1. MEMORANDUM cu tema: Estimările pentru anii 2020 şi 2021 cu privire la contribuţia UE din fondurile europene structurale şi de investiţii şi fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane


2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării Protocolului de amendare a Convenţiei pentru protejarea persoanelor faţă de prelucrarea automatizată a datelor cu caracter personal


3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea încheierii unui Acord în forma simplificată a schimbului de note verbale între Guvernul României şi Guvernul Republicii Peru privind autorizarea, pe bază de reciprocitate, a angajării membrilor de familie aflaţi în întreţinere ai personalului diplomatic, consular, administrativ şi tehnic al misiunilor diplomatice și oficiilor consulare

V. INFORMĂRI


1. INFORMARE referitoare la ordonanțele emise în temeiul Legii nr. 262/2019 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe

VI. PUNCTE DE VEDERE


1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE asupra unor iniţiative legislative iniţiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate


2. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 12 propuneri legislative

Te-ar putea interesaIti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?

Copyright 2020 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]


dcn.n-nxt.25