REZULTATE TITULARIZARE 2017 edu.ro. METODOLOGIE MOBILITATE personal didactic 2017-2018

Scutaru Cristina / 18 iul 2017 / 10:16 Salveaza PDF Comentarii
titularizare
titularizare

DC News publică Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2017 - 2018 în ziua în care aflăm rezultatele la titularizare. Notele la titularizare vor fi afișate la sediile inspectoratelor școlare și pe site-ul http://titularizare.edu.ro.

Iată câteva pasaje importante din Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2017 - 2018. Documentul integral îl puteți găsi la finalul articolului:

12) Transferul personalului didactic titular disponibilizat prin restrângere de activitate sau prin restructurarea rețelei școlare/pretransferul consimțit între unitățile de învățământ preuniversitar a personalului didactic titular se poate realiza din mediul rural în mediul urban numai dacă persoana respectivă a obținut nota/media minimă 7 (șapte) la concursul de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante în baza căruia s-a transferat/titularizat în învățământul preuniversitar sau dacă a avut media minimă 7 (șapte) la repartiția guvernamentală în învățământul preuniversitar ori dacă a obținut cel puțin nota/media 7 (șapte) la un concurs de titularizare în învățământul preuniversitar de stat în ultimii 6 ani, iar ulterior nu a obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în învățământul preuniversitar de stat, aflându-se într-una dintre următoarele situații:

a) a obținut o notă de minimum 7 (șapte) la unul dintre concursurile de titularizare în învățământul preuniversitar de stat anterioare din sesiunea 2011, iar ulterior, după obținerea ultimei note de cel puțin 7 (șapte), nu a obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în învățământul preuniversitar de stat;

b) a obținut cel puțin nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/orală sau inspecția specială la clasă la concursul de titularizare în învățământul preuniversitar de stat sesiunea 2012/cel puțin media 7 (șapte) la inspecțiile la clasă în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2012, iar ulterior nu a obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor
concursuri de titularizare în învățământul preuniversitar de stat;

c) a obținut cel puțin nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/orală sau inspecția specială la clasă la unul din concursurile de titularizare în învățământul preuniversitar de stat sesiunile 2013-2015/cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunile 2013-2015, în anul în care a obținut cel puțin nota 7 (șapte) la proba scrisă, iar ulterior nu a obținut notă sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în învățământul preuniversitar de stat;

d) a obținut cel puțin nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/orală sau inspecția specială la clasă la concursul de titularizare în învățământul preuniversitar de stat sesiunea 2016/cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2016.

Capitolul VI

Repartizarea pe perioadă nedeterminată a cadrelor didactice calificate angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, în baza art. 253 din Legea nr. 1/2011 cu modificările şi completările ulterioare

Art. 57 (1) Cadrele didactice calificate, care au obținut nota/media cel puțin 7 (șapte) la un concurs național unic de titularizare în învățământul preuniversitar în ultimii 6 ani și care sunt angajate cu contract individual de muncă pe perioadă determinată, pot fi repartizate, în ședință de repartizare organizată de inspectoratul școlar, pe perioadă nedeterminată în unitățile de învățământ în care sunt
angajate, dacă postul didactic/catedra este vacant(ă) și are viabilitate, cu respectarea cumulativă a condițiilor generale și specifice din prezenta Metodologie.

(2) În situația în care un cadru didactic calificat angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată a obținut cel puțin nota/media 7 (șapte) la mai multe concursuri de titularizare în învățământul preuniversitar de stat, din sesiunile 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 sau 2016 repartizarea pe post didactic/catedră prevăzută la alin. (1) se realizează în baza ultimei note/medii de repartizare de
cel puțin 7 (șapte) obținute de cadrul didactic în această perioadă, în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), cu respectarea cumulativă a condițiilor generale și specifice din prezenta Metodologie.

Art. 58 (1) Începând cu 1 septembrie 2017, poate fi repartizat, în ședință de repartizare organizată de inspectoratul școlar, pe perioadă nedeterminată în unitățile de învățământ în care este angajat, cadrul didactic calificat angajat cu contract individual de muncă pe perioadă determinată care, la data solicitării, îndeplinește cumulativ următoarele condiții specifice:

a) a fost repartizat sau i s-a prelungit durata contractului individual de muncă pe perioadă determinată în anul școlar 2016-2017, la nivelul unui singur județ/municipiului București, pe un post didactic/catedră vacant(ă)/rezervat(ă) complet(ă), până la data începerii cursurilor anului școlar, conform Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învățământul preuniversitar în anul școlar 2016-2017, aprobată prin ordinul ministrului educaţiei şi cercetării ştiinţifice nr. 5559/2015 sau a fost angajat pe perioadă determinată pe o catedră completă de la data începerii cursurilor anului şcolar 2016-2017, atât în baza deciziilor de repartizare emise de inspectoratul şcolar, cât şi în baza deciziilor interne emise la nivelul unităţilor de învăţământ și se află în una din următoarele situații:

[citeste si]

(i) a obținut o notă de minimum 7 (șapte) la unul dintre concursurile de titularizare în învățământul preuniversitar de stat din sesiunea 2011, în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), iar ulterior, după obținerea ultimei note de cel puțin 7 (șapte), nu a obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în învățământul preuniversitar de stat;

(ii) a obținut cel puțin nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/orală sau inspecția specială la clasă la concursul de titularizare în învățământul preuniversitar de stat sesiunea 2012/cel puțin media 7 (șapte) la inspecțiile la clasă în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2012, în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), iar ulterior nu a obținut note sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în învățământul preuniversitar de stat;

(iii) a obținut cel puțin nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/orală sau inspecția specială la clasă la concursul de titularizare în învățământul preuniversitar de stat sesiunile 2013-2015/cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunile 2013-2015, în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e), iar ulterior nu a obținut notă sub 5 (cinci) la proba scrisă în cadrul următoarelor concursuri de titularizare în învățământul preuniversitar de stat;

(iv) a obținut cel puțin nota 7 (șapte) atât la proba scrisă, cât și la proba practică/orală sau inspecția specială la clasă la concursul de titularizare în învățământul preuniversitar de stat sesiunea 2016/cel puțin media 8 (opt) la inspecțiile la clasă în cadrul examenului național de definitivare în învățământ, sesiunea 2016, în specialitatea postului didactic/catedrei ocupat(e);

b) a dobândit definitivarea în învățământ sau a promovat examenul naţional de definitivare în învățământ sesiunea 2017 ori a obţinut în cadrul examenului naţional de definitivare în învăţământ, sesiunea 2017, cel puţin media 8 (opt) dintre notele finale la inspecții și portofoliu, dar nu mai puțin de 7 (şapte) la fiecare dintre probele respective şi nu a susţinut proba scrisă în cadrul acestui examen;

c) solicită un post didactic/catedră, care nu a fost ocupat(ă) în etapele anterioare ale mobilității personalului didactic, este constituit(ă) sau i se poate constitui în una sau mai multe unități de învățământ cu personalitate juridică, în care cadrul didactic este încadrat în anul școlar curent, este complet(ă), sau are în componență cel mult 4 (patru) ore opționale, potrivit art. 30 alin. (2), este vacant(ă) și i se certifică viabilitatea.

d) respectă condițiile de ocupare a postului didactic/catedrei pe perioadă nedeterminată, conform prezentei Metodologii;

e) are avizele și atestatele necesare pentru ocuparea postului didactic/catedrei, conform prezentei Metodologii. Consultați AICI întregul document.

Te-ar putea interesaIti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?

Copyright 2020 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate.


dcn.n-nxt.26