EXCLUSIV  Scenariu apocaliptic în caz de CUTREMUR: Ce s-ar întâmpla în Capitală imediat după un SEISM de 8 grade

DCNews vă prezintă un scenariu apocaliptic pentru București, în cazul unui cutremur de 8 grade pe scara Richter. Simularea prezintă numărul victimelor, situația spitalelor și cum vor evolua lucrurile în primele ore de după dezastru.    

Vezi și: Numărul morților la cutremur, calculat la virgulă. DCNews sesizează Guvernul și CSAT, care ignoră cel mai mare dezastru umanitar din Europa

Scenariul exercițiului simulat pe calculator a fost realizat de către Prof. Dr. Nicolae Steiner - expert internațional NATO pentru Medicina de dezastru, pe baza programului de calculator SMCR1 brevetat de către ORDA.

Beneficiari ai simulării au fost Comitetul Municipiului București pentru Situații de Urgență și Direcţia de Sănătate publică a Municipiului București.

Iată cum s-ar desfășura lucrurile în Capitală în cazul unui seism de 8 grade pe scara Richter:

La 10.04.2014 - 02:51 în zona Municipiului Focşani-Vrancea a avut loc un cutremur cu epicentrul la 450 40` latitudine N şi 26o 30` E, de magnitudine 9 grade pe scara Richter, la o adâncime de 141 de km şi o durată de 15 secunde.

- 02:54:00 - Centrul de înştiinţare şi alarmare al Municipiului Bucureşti este înştiinţat de către Institutul Naţional de Seismologie şi Fizica Pământului despre caracteristicile mişcării seismice produse şi că magnitudinea resimţită pe teritoriul Municipiului Bucureşti a fost de 8 grade pe scara Richter.

- 02:57 - Ofiţerul de serviciu al Centrului de înştiinţare şi alarmare al Municipiului Bucureşti pune în aplicare măsurile de apărare împotriva efectelor seismului cuprinse în Planul de apărare împotriva dezastrelor al Municipiului Bucureşti astfel:

 • - verifică situaţia membrilor Secretariatului tehnic permanent al Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă a Municipiului Bucureşti ;
 •  - informează pe membrii Secretariatului tehnic permanent al Comitetului pentru Situaţii de Urgenţă al Municipiului Bucureşti despre situaţia existentă, pe măsura sosirii acestora la sediu;
 • - centralizează informaţiile privind efectele seismului primite prin sistemul Protecţiei Civile;
 • - verifică situaţia membrilor Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă.
 • - anunţă Comitetului de Management a situaţiilor de urgenţă din cadrul unităţilor sanitare relevante din Municipiu.

03:00 - Intră în acţiune echipele de cercetare ale Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă, care până la ora 03:15 raportează Secretariatului tehnic următoarele date preliminare:

 • - raionul de distrugeri nr.1 al locuinţelor din Municipiul Bucureşti delimitat de străzile  ;
 • - avarierea parţială a unor spitale, dar fără limitarea capacităţii de spitalizare şi primire a victimelor.

        

03:25 - Secretariatul tehnic permanent, după ce a fost informat pe scurt asupra situaţiei prezumate a efectelor cutremurului, prezintă Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă estimarea preliminară a efectelor cutremurului.

Distribuţia totalului victimelor probabile pe sectoarele din Municipiul Bucureşti:

Sectorul

Total victime probabile

Urban        Rural            total

SECTOR 1

826

0

826

SECTOR 2

1298

0

1298

SECTOR 3

1427

0

1427

SECTOR 4

1091

0

1091

SECTOR 5

1039

0

1039

SECTOR 6

1304

0

1304

ILFOV

71

134

205

Total

7056

134

7190

Distribuţia victimelor din categoria Decedaţi pe sectoarele Municipiului Bucureşti şi Jud. Ilfov:

Sectorul

Decedaţi

Urban        Rural            total

SECTOR 1

130

0

130

SECTOR 2

205

0

205

SECTOR 3

225

0

225

SECTOR 4

172

0

172

SECTOR 5

164

0

164

SECTOR 6

206

0

206

ILFOV

11

18

29

Total

1113

18

1131

Distribuţia victimelor din categoria încarceraţi pe sectoarele Municipiului Bucureşti şi Jud. Ilfov:

Sectorul

Încarceraţi

Urban        Rural            total

SECTOR 1

164

0

164

SECTOR 2

258

0

258

SECTOR 3

284

0

284

SECTOR 4

217

0

217

SECTOR 5

206

0

206

SECTOR 6

259

0

259

ILFOV

14

9

23

Total

1402

9

1411

Supravieţuirea victimelor încarcerate pe sectoarele Municipiului Bucureşti şi Jud. Ilfov:

Sectorul

Supravieţuitori

După o zi     După două zile     După trei zile

SECTOR 1

131

4

2

SECTOR 2

206

7

3

SECTOR 3

227

8

3

SECTOR 4

173

6

3

SECTOR 5

164

6

2

SECTOR 6

207

7

3

ILFOV

18

0

0

Total

1126

38

16

Din analizarea datelor prezentate putem remarca că din totalul de 215 victime încarcerate, după 48 de ore supravieţuieşte doar una, ceea ce face obligatorie intervenţia de căutare salvare, pentru că altfel, cele 1411 victime prinse în dărâmăturile provocate de prăbuşirea locuinţelor afectate de cutremur vor pieri în primele 48 de ore, crescând mult decesele provocate de cutremur.   

Distribuţia victimelor Sinistrate pe sectoarele Municipiului Bucureşti şi Jud. Ilfov:

Sectorul

Sinistraţi

Urban        Rural            total

SECTOR 1

534

0

534

SECTOR 2

840

0

840

SECTOR 3

923

0

923

SECTOR 4

706

0

706

SECTOR 5

672

0

672

SECTOR 6

843

0

843

ILFOV

46

28

74

Total

4564

28

4592

Analizarea numărului de sinistraţi care se produc ca urmare a distrugerii clădirilor afectate de cutremur face necesară stabilirea a mai multor tabere de sinistraţi în principal în Municipiul Bucureşti şi Judeţul Ilfov, în care vor fi cazate victimele sinistrate din aceste localităţi. Celelalte victime sinistrate vor fi cazate în facilităţile neorganizate existente. 

Pe baza acestor date, Secretariatul tehnic permanent propune Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă următoarele măsuri, preliminare:

 • - intervenţia imediată a tuturor echipelor de căutare-salvare uşoară din subordinea Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă în zonele mai sus menţionate, conform Planului de Apărare împotriva dezastrelor;
 • - solicitarea intervenţiei imediate a echipelor de căutare-salvare a Comandamentului Protecţiei Civile;
 • - continuarea operaţiunilor de cercetare a zonelor afectate de seism, pentru evaluarea cât mai completă a pierderilor umane şi a distrugerilor materiale, în vederea limitării efectelor şi a reabilitării post-dezastru;
 • - instalarea taberelor de sinistraţi în raioanele stabilite Municipiul Piteşti şi Câmpulung Argeş.

03:35 - Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă aprobă măsurile propuse şi numeşte echipa de coordonare a intervenţiei din raionul de distrugeri nr. 1 în Municipiul Bucureşti.

04:00 - Directorul Direcţiei de Sănătate Publică prezintă Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă evaluarea preliminară a efectelor seismului asupra populaţiei şi impactul acestuia asupra facilităţilor medicale ale Municipiului Bucureşti.

Totalul victimelor transportabile cu autosanitara pe sectoarele Municipiului Bucureşti şi Jud. Ilfov:

Sectorul

Urgenţe absolute

Victime depăşite

Total victime transportabile

SECTOR 1

228

158

405

SECTOR 2

363

350

639

SECTOR 3

395

274

702

SECTOR 4

305

209

536

SECTOR 5

290

198

509

SECTOR 6

363

250

641

ILFOV

56

38

99

Total

2000

1477

3531

Modul de ajungere a victimelor la spitalele de primire pe sectoarele Municipiului Bucureşti şi Jud. Ilfov:

Sectorul

Dacă nu sunt luate măsurile de intervenţie medicală

Dacă sunt luate măsurile de intervenţie medicală

Fără anunţarea spitalelor

Cu ambulanţa

Cu veh. poliţie

Cu vehicule proprii

Pe picioare

Cu mijloace de transp. în comun

SECTOR 1

272

218

64

64

16

40

SECTOR 2

428

345

102

102

205

63

SECTOR 3

470

379

112

112

112

70

SECTOR 4

360

289

85

85

85

53

SECTOR 5

342

274

81

81

81

50

SECTOR 6

430

346

102

102

25

64

ILFOV

67

53

15

15

3

9

Total

2369

1904

561

561

527

349

Din analiza datelor prezentate reieşind că mijloacele de evacuare din dotarea Serviciului de Ambulanţă al Municipiului Bucureşti şi Ilfov (SABIF) sunt suficiente cu anumite manevre de mijloace, se propune trecerea la acţiunile de evacuare propriu zise ale victimelor, întrucât durata medie de evacuare a victimelor pe judeţ este de cca. 6 ore şi 37 de minute.

Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă aprobă propunerile prezentate şi transmite solicitările către autorităţile în drept şi transmite prin mass media locală un comunicat către populaţie privind stadiul măsurilor preliminare întreprinse.

04:26 - Continuând analiza informaţiilor primite pe linie medicală de către Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă, Directorul Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti prezintă evaluarea situaţiei capacităţii totale şi reale de spitalizare în spitalele judeţului a victimelor rezultate în urma cutremurului simulat şi analiza nevoilor de evacuare secundară a victimelor ce depăşesc capacitatea de spitalizare, care se prezintă în tabelele următoare:

Capacitatea totală de spitalizare a spitalelor de urgenţă din Municipiul Bucureşti pe sectoarele Municipiului Bucureşti şi Jud. Ilfov:

Spitalul şi zona arondată

Paturi chirurgie

Paturi ortopedie

Paturi interne

Paturi neurochirurgie

Paturi de arşi

SECTOR 1

218

138

182

40

24

SECTOR 2

88

72

129

40

10

SECTOR 3

184

120

317

0

0

SECTOR 4

162

64

115

0

0

SECTOR 5

100

100

200

30

60

SECTOR 6

170

35

230

40

60

ILFOV

25

0

35

0

0

Total

947

529

1208

150

154


Spitalul şi zona arondată

Paturi ATI

Paturi arşi

Paturi toxicologie

Paturi psihiatrie

Total

SECTOR 1

24

24

25

0

697

SECTOR 2

25

10

0

0

559

SECTOR 3

42

0

0

0

930

SECTOR 4

42

0

0

0

605

SECTOR 5

20

60

0

0

1200

SECTOR 6

25

60

0

1230

1579

ILFOV

0

0

0

0

316

Total

178

154

25

1230

5886

Capacitatea reală de spitalizare a spitalelor din Municipiul Bucureşti pe sectoarele Municipiului Bucureşti şi Jud. Ilfov:

Spitalul şi zona arondată

Paturi chirurgie

Paturi ortopedie

Paturi interne

Paturi neurochirurgie

SECTOR 1

109

104

137

30

SECTOR 2

44

54

97

30

SECTOR 3

92

90

238

0

SECTOR 4

81

48

86

0

SECTOR 5

50

75

150

23

SECTOR 6

85

26

173

30

ILFOV

13

0

26

0

Total

474

397

907

113

Spitalul şi zona arondată

Paturi ATI

Paturi arşi

Paturi toxicologie

Paturi psihiatrie

Total

Capacitatea de spitalizare

SECTOR 1

18

18

19

0

435

20

SECTOR 2

19

8

0

0

252

16

SECTOR 3

32

0

0

0

452

27

SECTOR 4

32

0

0

0

247

18

SECTOR 5

15

45

0

0

358

36

SECTOR 6

19

45

0

923

1301

47

ILFOV

0

0

0

0

39

9

Total

135

116

19

923

3084

24.7

Numărul victimelor care trebuie operate în primele 24 de ore pe sectoarele Municipiului Bucureşti şi Jud. Ilfov:

Spitalul şi zona arondată

Total

SECTOR 1

22

SECTOR 2

35

SECTOR 3

39

SECTOR 4

30

SECTOR 5

28

SECTOR 6

35

ILFOV

5

Total

194

Din analizarea datelor prezumtive prezentate în acest tabel rezultă că necesarul de operaţii pentru primele 24 de ore nu ridică probleme, situaţia impunând mobilizarea tuturor echipelor operatorii care să poată executa numărul de 194 intervenţii în primele 24 de ore.

Victimele transportabile secundar pe spitalele şi pe sectoarele Municipiului Bucureşti şi Jud. Ilfov:

Spitalul şi zona arondată

Victime transportabile secundar

Chirurgie        ortopedie        interne           şocuri    neurochir.

SECTOR 1

1

0

0

24

0

SECTOR 2

131

96

1

46

0

SECTOR 3

100

74

0

40

21

SECTOR 4

65

77

0

23

17

SECTOR 5

90

45

0

37

0

SECTOR 6

90

124

0

46

0

ILFOV

14

23

0

10

3

Total

491

439

1

226

41

Analiza numărului de victime transportabile secundar reieşite din simularea unui cutremur cu caracteristicile  ate arată că sunt necesare 105 autosanitare care vor executa evacuarea secundară a victimelor care nu pot fi internate în facilităţile medicale ale judeţului în cca. 6 ore.

Victimele transportabile secundar pe spitalele şi pe sectoarele Municipiului Bucureşti şi Jud. Ilfov:

Spitalul şi zona arondată

Victime transportabile secundar

arşi            toxicologie            psihiatrie          total

SECTOR 1

7

1

20

53

SECTOR 2

31

33

33

371

SECTOR 3

43

35

35

348

SECTOR 4

33

28

28

271

SECTOR 5

0

26

26

224

SECTOR 6

0

33

0

293

ILFOV

6

5

5

66

Total

120

161

147

1626

Din analiza datelor prezentate reiese cu pregnanţă necesitatea următoarelor măsuri propuse de Directorul Serviciului de Ambulanţă a Municipiului Bucureşti şi Ilfov:

Forţele şi mijloacele existente pe teritoriul Municipiului Bucureşti pot face faţă intervenţiei medicale în caz de cutremur cu următoarele precizări: se vor suplimenta echipele operatorii chirurgicale şi ortopedice de la Spitalele  de Urgenţă, pentru a putea face faţă numărului de operaţii din primele 24 de ore, se vor suplimenta paturile în secţiile de ATI şi ortopedie, pentru a se reduce nevoia de evacuare secundară a victimelor care nu pot fi internate din lipsă de locuri.  

Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă aprobă măsurile propuse şi trece la materializarea acestora.

- 06:00 - Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă este informat de grupa operativă că a început amplasarea şi dotarea taberelor de sinistraţi.

-  07:30 - Directorul Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti prezintă Comitetului Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă analiza privind costul estimativ al spitalizării victimelor seismului, al transportului victimelor cu autosanitarele şi necesarul preliminar de materiale sanitare, produse biologice, materiale de pansament şi imobilizare necesare pe timpul intervenţiei prespitaliceşti:

Capacitatea de spitalizare, de transport şi numărul de autosanitare necesare pentru evacuarea secundară pe sectoarele Municipiului Bucureşti şi Jud. Ilfov:

Sectorul

Capacitatea de spitalizare pe oră

Capacitatea de transport pe oră

Număr de autosanitare transport secundar

Durata transport

secundar

/ore

SECTOR 1

20

43

5

5

SECTOR 2

16

320

25

6

SECTOR 3

27

13

13

16

SECTOR 4

18

56

15

10

SECTOR 5

36

66

21

4

SECTOR 6

47

66

20

8

ILFOV

9

4

6

17

Total

24.7

81.1

105

9.4

Durata totală de spitalizare şi costurile spitalizării şi a transportului pe spitalele şi pe sectoarele Municipiului Bucureşti şi Jud. Ilfov:

Spitalul şi zona arondată

Durata totală de spitalizare/zile

Costul total al transportului/lei

Costul total al spitalizării/lei

SECTOR 1

3683.2

137619

1274756

SECTOR 2

5854.5

217132.2

2026242

SECTOR 3

5789.2

238639.6

2003642

SECTOR 4

4451.5

182132.8

1540664

SECTOR 5

4223.9

172958.2

1461892

SECTOR 6

5312

217811.8

1838483

ILFOV

813.8

34263.9

281656.2

Total

30128.1

1200558

10427335

Comitetul Municipiului Bucureşti pentru Situaţii de Urgenţă hotărăşte solicitarea fondurilor necesare de la Comitetul Naţional (din fondurile special alocate pentru dezastre), în vederea acoperirii cheltuielilor medicale.

La terminarea intervenţiei medicale, Directorul Direcţiei de Sănătate Publică a Municipiului Bucureşti va prezenta analiza detaliată a impactului seismului produs asupra sănătăţii publice şi asupra facilităţilor medicale judeţene.

Citește și: Exclusiv: Principalele riscuri în caz de cutremur, conform unui salvator din 1977

Ultimele materiale video - DCNewsTV.ro

Te-ar putea interesa

Get it on App Store Get it on Google Play

Cele mai noi știri

Cele mai citite știri


Iti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?

Copyright 2021 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: publicitate@dcnews.ro


cloudnxt2
YesMy