Primari, viceprimari şi consilieri declaraţi incompatibili de ANI

Agenția Națională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate în cazul a 13 foști și actuali aleși locali, după cum urmează

 

 
1. ALEXANDROAE DIDI,
 
actual Primar și fost Viceprimar al comunei Oșești, Județul Vaslui
 
INCOMPATIBILITATE
A deținut și exercitat simultan cu funcția de viceprimar (mandatul 2012 – 2016), respectiv de primar (mandatul 2016 – 2020) și calitatea de titular în cadrul „Alexandroae Didi Întreprindere Individuală”, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003, aplicabile în perioada supusă evaluării.
 
2. CONSTANTINESCU GHEORGHE,
 
Viceprimar al comunei Șușani, Județul Vâlcea
 
 
INCOMPATIBILITATE
În mandatul 2012 – 2016 a exercitat simultan funcția de viceprimar și calitatea de titular în cadrul „Constantinescu Vergică Gheorghe Întreprindere Individuală”, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.
 
3. ENACHE VIRGIL,
 
Viceprimar al comunei Doljești, Județul Neamț
 
INCOMPATIBILITATE
În mandatul 2012 – 2016 a deținut simultan funcția de viceprimar al comunei Doljești, Județul Neamț și calitatea de administrator al S.C. Puy Invest S.R.L., încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.
 
4. DINA GABRIEL,
 
Viceprimar al comunei Milcoiu, Județul Vâlcea
 
INCOMPATIBILITATE
În mandatul 2012 – 2016 a exercitat funcția de viceprimar și calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul „Dina N. Gabriel Persoană Fizică Autorizată”, obținând subvenții în cuantum de 26.883 lei, în urma implementării proiectului „Fermă de semi-subzistență a PF Dina Gabriel, Comuna Milcoiu, jud. Vâlcea”.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. g) și ale art. 91, alin. (3), teza 1 din Legea nr. 161/2003.
 
5. DINCĂ CORNEL,
 
Viceprimar al comunei Bucinișu, Județul Olt
 
INCOMPATIBILITATE
În mandatul 2012 – 2016 a exercitat simultan funcția de viceprimar și pe cea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Bucinișu, Județul Olt, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) și ale art. 91, alin. (3), teza 1 din Legea nr. 161/2003.
 
6. GURLUI GABRIEL,
 
Viceprimar al comunei Belciugatele, Județul Călărași
 
INCOMPATIBILITATE
În mandatele 2012 – 2016 și 2016 – 2020 a exercitat simultan funcția de viceprimar și pe cea de membru în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr. 1 Belciugatele, Județul Călărași, încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) și ale art. 91, alin. (3), teza 1 din Legea nr. 161/2003.
 
7. NEAGOE IULIAN,
 
actual Consilier Local și fost Viceprimar al comunei Secăria, Județul Prahova
 
INCOMPATIBILITATE
În mandatul 2012 – 2016 a deținut și exercitat simultan funcția de viceprimar și pe cea de administrator al S.C. Liliacul Alb S.R.L., încălcând astfel dispozițiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.
 
8. GROZAVU IOAN,
 
Consilier local în cadrul Consiliului Local al orașului Tîrgu Ocna, Județul Bacău
 
INCOMPATIBILITATE
În perioada exercitării mandatelor de consilier local (2012 – 2016 și 2016 - 2020), S.C. Ionela S.R.L., societate comercială la care persoana evaluată a deținut calitatea de asociat unic și funcția de administrator, iar soția sa deține în prezent calitatea de asociat și funcția de administrator, a încheiat cu S.C. Compania de Utilități Publice Tîrgu Ocna S.A. și S.C. Util Conseca S.A., societăți comerciale înființate prin hotărâre a Consiliului Local al Orașului Tîrgu Ocna, 6 Contracte de furnizare produse, 2 acte adiționale și un Contract de vânzare-cumpărare.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90 din Legea nr. 161/2003.
 
9. BÎRLĂ LILIANA IOANA,
 
Consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Mogoș, Județul Alba
 
INCOMPATIBILITATE
În mandatul 2016 – 2020 a exercitat concomitent funcția de consilier local și calitatea de angajat cu contract individual de muncă, în cadrul aparatului de specialitate al primarului, încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit c) din Legea nr. 161/2003.
 
10. MILOȘEVICI SRBOBRAN, fost Consilier local în cadrul Consiliului Local al comunei Pojejena, Județul Caraș-Severin
 
INCOMPATIBILITATE
În perioada exercitării mandatului de consilier local (2012 – 2016), „Miloșevici Nevena Întreprindere Individuală” (societate în cadrul căreia fiica persoanei evaluate deține calitatea de titular întreprindere individuală) a încheiat cu Primăria comunei Pojejena 5 contracte de prestări servicii în valoare de 94.300 lei.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (2) din Legea nr. 161/2003.
 
11. SIMIONICĂ AURELIA,
 
fost consilier Local în cadrul Consiliului Local al municipiului Piatra Neamț, Județul Neamț
 
INCOMPATIBILITATE
În perioada exercitării mandatului de consilier local (2012 – 2016), societatea Lissacom SRL, în cadrul căreia soțul persoanei evaluate deține calitatea de asociat și administrator, a încheiat un Contract de servicii în valoare totală de 25.636,75 lei cu Compania Municipală de Investiții Urban S.A. Conform situației plăților efectuate pe parcursul derulării contractului, valoarea totală a produselor furnizate a fost de 24.850,60 lei.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) și (2) din Legea nr. 161/2003.
 
12. ANUȚA ȘTEFAN,
 
fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al comunei Sălcuța, Județul Dolj
 
INCOMPATIBILITATE
În perioada 2012 – 2015, S.C. Anstef Incom S.R.L., societate în cadrul căreia persoana evaluată a deținut calitatea de asociat unic și funcția de administrator, a desfășurat operațiuni comerciale cu Primăria comunei Sălcuța, Județul Dolj, prin emiterea unui număr de 31 de facturi fiscale cu o valoare totală de 8.819,5 lei.
 
Astfel, persoana evaluată a încălcat dispozițiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.
 
13. DAN RADU-FLORIN,
 
fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al orașului Ovidiu, Județul Constanța
 
INCOMPATIBILITATE
În mandatele 2012 – 2016 și 2016 – 2020 a deținut și exercitat simultan funcția de consilier local și pe cea de șef serviciu în cadrul Clubului Sportiv Orășenesc Ovidiu (instituție aflată în subordinea Consiliului Local), încălcând astfel dispozițiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.
 
 
 
Persoanele evaluate au fost informate despre declanșarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum și drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat și de a prezenta date sau informații pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.DINCĂ CORNEL, ENACHE VIRGIL, CONSTANTINESCU GHEORGHE, BÎRLĂ LILIANA-IOANA și NEAGOE IULIAN nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.
 
Persoana menționată a încălcat următoarele prevederi legale:
 
· art. 87, alin. (1), lit. d) și g) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: […] d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice[…] g) calitatea de comerciant persoană fizică autorizată […]”;
 
· art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcții și calități: […] c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv[…]”;
 
· art. 90 din Legea nr. 161/2003potrivit căruia „(1) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local”;
 
·  art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia „Alesul local poate renunța la funcția deținută înainte de a fi numit sau ales în funcția care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcție”.
„Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat […] încălcarea obligațiilor legale privind […] starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară și se sancționează potrivit reglementării aplicabile demnității, funcției sau activității respective […]”.
 
„Persoana […] față de care s-a constatat […] starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcție sau o demnitate publică […] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcția ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcție eligibilă, nu mai poate ocupa aceeași funcție pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului”.
Agenția Națională de Integritate își exercită atribuțiile cu respectarea principiilor legalității, confidențialității, imparțialității, independenței operaționale, celerității, bunei administrări, precum și al dreptului la apărare.
 
AGENȚIA NAȚIONALĂ DE INTEGRITATE

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Ultimele materiale video - DCNewsTV.ro

Te-ar putea interesa

Get it on App Store Get it on Google Play

Cele mai noi știri

Cele mai citite știri

DC Media Group Audience
Iti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?

Copyright 2023 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]


cloudnxt2
YesMy - smt4.3.1