Studenți, SOLUȚII pentru SALVAREA anului universitar 2020

Studenții ieșeni au făcut propuneri pentru a salva anul universitar, ale căror „ore online sunt de formă", se arată într-un comunicat.

Studenții ieșeni au făcut propuneri pentru a salva anul universitar, ale căror „ore online sunt de formă", se arată într-un comunicat.

Liga Studenților Iași (LS IAȘI) a transmis Ministerului Educației, Consiliului Național al Rectorilor și universităților din România măsuri punctuale, generate în urma consultărilor cu studenții și cadrele didactice din Iași.

Din 14 săptămâni ale semestrului mai rămân doar două

„În momentul de față au trecut cel puțin patru săptămâni de când majoritatea universităților și-au suspendat activitatea didactică cu studenții, urmând ca, de principiu, până la 15 mai, să continue această suspendare, pe fondul stării de urgență. Din totalul general de 14 săptămâni cât are semestrul în curs, de regulă, mai rămân doar două săptămâni pentru desfășurarea activității didactice după ieșirea din starea de urgență la jumătatea lunii mai. Pe fondul acestor condiții, activitatea didactică s-a mutat în spațiul on-line, însă în mod deficitar. Astfel, se evidențiază cel puțin două categorii de risc major în rândul studenților", se arată în comunicat.

Categoriile de risc major sunt studenții care vor să abandoneze studiile universitare și studenții care nu au acces la tehnologie sau Internet.

Măsurile, pe scurt

Studenții ieșeni cer ca instituțiile să pună la dispoziție cadrelor didactice suportul tehnic în vederea realizării cursurilor, seminarelor și laboratoarelor digitale. În comunicat, aceștia cer ca seminarele, cursurile și laboratoarele să fie înregistrate și publicate online, ca studenții să nu fie obligați să participe la aceste cursuri online, să nu fie impuse aplicații riscante precum Zoom, să existe posibilitatea de a solicita recuperarea unor seminare.

Membrii Ligii cer ca profesorii să nu exagereze cu temele cu scop de a „compensa lipsa activității didactice online", să se limiteze la sursele disponibile online și să permită desfășurarea practicii atât pe timpul verii, cât și pe durata anului viitor.

În opinia studenților din LS Iași, profesorii ar trebui evaluați pentru modul în care își desfășoară activitatea digitală.

Lista întreagă a măsurilor:


„I. Activitatea didactică:

1. Universitățile trebuie să își dezvolte capacitatea instituțională de a oferi cadrelor didactice suportul tehnic (aparatură și consiliere) în vederea realizării on-line a cursurilor, seminarelor și laboratoarelor.

2. Cursurile, seminarele şi laboratoarele trebuie să fie înregistrate şi publicate pe platforme on-line, fie cu acces deschis (public), fie cu acces limitat, doar pentru studenţii care le urmează; prin utilizarea de aplicaţii care permit urmărirea cursurilor sau a seminarelor exclusiv în timp real (live), cum sunt whatsapp sau skype, fără ca acestea să fie înregistrare, se aduce o gravă atingere dreptului la educaţie al studenţilor care fie nu au tehnologia necesară sau o conexiune stabilă la internet pentru a participa live, fie care sunt angrenaţi în alte activităţi (serviciu, voluntariat, munci agricole etc.) sau sunt în carantină. De asemenea, profesorii îşi vor stabili, la cererea studenţilor, sesiuni on-line de consultaţii şi întrebări.

3. Eliminarea obligativităţii prezenţei studenţilor la activităţile didactice on-line, având în vedere lipsa de acces la tehnologie, a unei conexiuni stabile la internet etc.; înregistrarea şi redarea lor de către studenţi, când au ei posibilitatea, va asigura diseminarea informației și a materiei;

4. Trebuie evitate aplicaţiile care prezintă riscuri de securitate cibernetică, precum Zoom;

5. Dacă în desfășurarea activității on-line trebuie să se aleagă, din varii motive, între cursuri și seminare, să se aleagă seminarele, dar să se organizeze în mod obligatoriu cursuri speciale cu rol recuperativ sau pentru întrebări (cu particiapre facultativă), măcar în perioada de presesiune;

6. Strict la cererea studenților, după ieșirea din starea de urgență și relaxarea măsurilor de distanțare socială, să se organizeze seminarii și cursuri comasate, în vederea recuperării materiei; eventual, tot la cererea studenților care nu sunt în an terminal, să se organizeze astfel de cursuri suplimentare în anul universitar următor.

7. Profesorii să nu exagereze cu „teme pentru acasă" pentru a compensa lipsa activității didactice on-line, întrucât pentru mulți studenți volumul de muncă actual afarent procesului educațional este cu mult mai mare decât cel anterior suspendării activității didactice.

8. Referatele să fie bazate exclusiv pe surse disponibile on-line, articole științifice din baze de date cu acces liber sau pe surse oferite de către cadrele didactice. Din păcate, există profesori care abuzează, solicitându-le studenților să achiziționeze cărțile de care aceștia au nevoie.

9. Includerea de cursuri și ateliere de inițiere în redactarea unei lucrări științifice (referat, articol, lucrare de licență etc.) și utilizarea aparatului critic, având în vedere că acestea nu se realizează în mod uniform la toate programele de studii.

10. Recuperarea activității de practică să se realizeze pe parcursul verii, cel puţin pentru anii terminali, dar să se faciliteze și posibilitatea echivalării practicii prin identificarea unor oportunități alternative (ex. pentru studenții la asistență socială, medicină ș.a.m.d. să se echivaleze cu activitatea de voluntariat pe perioada stării de urgență, pentru anumite specializări să se poată realiza și de la distanță prin distribuirea unor sarcini realizabile folosind laptopul personal, pentru studenții la biologie, chimie sau biochimie să se poată realiza în laboratoare PCR sau de analize etc.);

11. Orele de educație fizică și sport să fie recuperate prin comasare după încheierea stării de urgență și să se ofere o „amnistie" studenților în ceea ce privește notarea. Să se interzică filmarea de către cadrele didactice de sport a activitatii sportive a studenților desfășurate „la domiciliu" și trimiterea de filme de către studenți în timp ce desfășoară activități sportive în izolare, având în vedere că se încalcă dreptul acestora la imagine și viață privată, iar unele cadre didactice pot profita de acest lucru într-o manieră aluziv sexuală.

12. Să se introducă sisteme de evaluare a cadrelor didactice de către studenți bazate pe platforme on-line, cu generarea rezultatelor în timp real și în mod public, prin care să fie evaluată prestația cadrelor didactice, în acord cu prevederile art. 303 alin. (2) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și art. 11 alin. (1) lit. i) din OMECTS 3666/2012. Introducerea unui sistem eficient de evaluare a prestației cadrelor didactice este esențial pentru a putea contabiliza capacitatea universităților de a-și desfășura activitatea didactică în condițiile pricinuite de starea de urgență.

II. Promovare, examene, finalizarea studiilor și admiterea în profesie:

1. În vederea menținerii calității actului educațional și a responsabilizării studenților, ar fi mai bine dacă s-ar modifica structura materiei necesare pentru examen și modalitatea de evaluare decât să se reducă numărul de credite necesare pentru promovarea anului universitar. În caz contrar, prin reducerea numărului de credite necesare, s-ar descuraja promovarea examenelor, iar anul universitar următor ar crește rata abandonului universitar.

2. În situația în care nu vor putea fi organizate examenele în mod normal, acestea să fie înlocuite cu examene orale on-line și/sau cu lucrări practice, ori referate;

3. Să nu se mai abuzeze de examene de tip grilă, întrucât sunt limitate din punct de vedere al cunoștințelor și capacităților care pot fi evaluate, iar dacă se mențin să aibă o singură variantă corectă de răspuns. Testele grilă, în special cele cu variante multiple, determină studenții să învețe mecanic („să tocească") și nu să deprindă cunoștințe și abilități reale.

4. Să se organizeze cel puțin două sesiuni de restanțe pe an universitar, în special în cadrul universităților de medicină și farmacie unde nu există decât o singură sesiune de acest tip.

5. Să ofere studenților în an terminal posibilitatea de a susține examenele de finalizare a studiilor în sesiunea dedicată pentru studenții Erasmus (care are loc, în general, în luna septembrie).

6. În ceea ce priveşte examenele de finalizare a studiilor de licenţă trebuie să fie eliminată proba de evaluare a cunoștințelor fundamentale și de specialitate (care, de obicei, constă într-un test tip grilă sau o evaluare orală cu subiecte pe bilete prin tragere la sorţi) și să fie menținută doar proba de prezentare și susținere a lucrării de licență / proiectului de diplomă (modificarea prin ordin de ministru a prevederilor art. 13 din OMENCŞ nr. 6125/2016). La finalul studiilor de licență fiecare student trebuie să fie capabil să realizeze o lucrare originală de cercetare sau măcar o sinteză de literatură, nu să reproducă în mod mecanic noțiuni și informații, care au fost deja evaluate pe parcursul anilor de studiu.

7. Dacă este necesar, susţinerea lucrărilor de licenţă şi masterat sau a proiectelor de diplomă să fie predate şi susţinute on-line, în faţa comisiei, iar susținerile să fie înregistrate și arhivate; în situaţia în care nu se amână susţinerea examenelor de finalizare a studiilor de licenţă şi de masterat, să se organizeze o sesiune specială, precum cea pentru studenţii erasmus, în luna septembrie;

8. În situaţia în care se decide susţinerea examenelor de finalizare a studiilor şi, implicit, susţinerea sesiunii de examene şi a examenelor restante, în luna iulie sau august, să se ofere posibilitatea ca acestea să poată fi susţinute de către orice student, la alegere, inclusiv în sesiunea din luna septembrie (sau devansat în octombrie), când are loc sesiunea de finalizare a studiilor pentru studenţii erasmus SAU să se organizeze o sesiune specială în toamnă, pentru susţinerea examenelor ordinare şi restante.

9. Amânarea examenelor de intrare în profesie, cu cel puțin două săptămâni, de către autorităţile competente și adaptarea programei de examinare: titularizare (Ministerul Educației Naționale), examenul de rezidenţiat (Ministerul Sănătăţii), examenul de intrare în barou (Uniunea Naţională a Barourilor din România), examenul de admitere la INM - Institutul Naţional al Magistraturii (Consiliul Superior al Magistraturii) etc.

III. Doctoranzi și activitatea de cercetare:

1. Suspendarea termenelor pentru îndeplinirea obligaţiilor de cercetare ale doctoranzilor (susţineri de proiecte, referate etc.) şi amânarea susţinerii publice a tezelor de doctorat, având în vedere suspendarea generală a tuturor termenelor de decădere, conform art. 41 din decretul prezidenţial de instituire a stării de urgenţă, precum şi faptul că toate instituţiile necesare continuării activităţii de cercetare sunt închise (biblioteci, arhive, institute, laboratoare etc.);

2. Bibliotecile central universitare și bibliotecile județene trebuie să își redeschidă punctele principale de împrumut de carte, cu program redus și cu respectarea tuturor normelor de protecție specifice acestei perioade.

3. Activităţile de cercetare ale cadrelor didactice şi ale cercetărilor din institutii, în special în domeniul ştiințelor umaniste şi sociale, să se poată desfăşura şi de la domiciliu;

IV. Taxe și beneficii sociale pentru studenți:

1. Amânarea plăţii taxelor şi „păsuirea" studenţilor aflaţi în situaţie de exmatriculare pentru neîndeplinirea obligaţiilor didactice sau care, aparent, nu sunt înscriși la cursuri din motiv de neachitare a taxelor, deși aceștia le frecventează;

2. Introducerea împărțirii situației buget-taxă pe semestru, în acord cu legislația națională și cu principiile sistemului european de credite transferabile (ECTS).

3. Garantarea studenților etnici români a dreptului de a cumula bursa de etnic cu bursele de merit/studiu și cu bursele de performanță.

4. Criteriile de acordare a beneficiilor sociale (bani pentru PC, laptop etc. sau burse) trebuie să fie clare și să prevină abuzurile sau cazurile de înșelăciune și fals, iar de asemenea să cuprindă și condiții minimale de performanţă academică (punctaj sau nr. de credite).

5. În cadrul programelor de achiziționare de PC-uri, laptopuri sau tablete să se ofere vouchere nominale, pe bază de contract, prin care studentul să fie condiționat să nu înstrăineze bunurile cel puțin pe perioada desfășurării ciclului de studii. Altfel, toate aceste programe de sprijin vor fi doar niște afaceri, care nu își vor atinge nicicum scopul generos declarat de a ajuta tinerii fără resurse financiare și fără acces la tehnologie.

6. Universitățile ar putea garanta în fața băncilor credite flexibile fără dobândă pentru studenți în vederea achiziționării de laptopuri, materiale de cercetare, cărți etc.

7. Balanțele de venituri și cheltuieli pentru toate căminele, dar mai ales pentru cele unde sunt cazați în continuare studenți, să fie făcute publice, având în vedere că subvențiile se primesc în continuare pentru toți studenții, iar universitățile nu pot obține profit din activitatea de cămine-cantine."

Ultimele materiale video - DCNewsTV.ro

Te-ar putea interesa

Get it on App Store Get it on Google Play

Iti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?

Copyright 2021 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: publicitate@dcnews.ro


cloudnxt2
YesMy