S-au mai ridicat din restricţiile de acces la ÎCCJ

S-au mai ridicat din restricţiile de acces la ÎCCJ
S-au mai ridicat din restricţiile de acces la ÎCCJ

Înalta Curte de Casație și Justiție a transmis noi instrucțiuni privind accesul în sediile ÎCCJ.

INSTRUCȚIUNI PRIVIND ACCESUL ÎN SEDIILE ÎCCJ ÎNCEPÂND CU DATA DE 01.06.2021

I.Accesul părților, martorilor și al altor persoane implicate în procedurile judiciare 

-Vă rugăm să respectați intervalul orar menționat pe citație, indicat pe pagina de Internet a ÎCCJ în dreptul cauzei dumneavoastră sau despre care v-a înștiințat completul de judecată la termenul trecut. Se recomandă ca cccesul în sediul ÎCCJ să se facă cu cel mult 20 de minute înainte de începerea judecății, astfel încât nu sosiți prea devreme.

În vederea studierii prealabile a dosarului, pentru toate secțiile și formațiunile de judecată ale ÎCCJ, recomandăm folosirea aplicației de dosar electronic (amănunte privind modalitatea de înscriere în aplicație și folosirea acesteia sunt publicate în cadrul secțiunii ”Dosar electronic” de pe www.scj.ro).

De asemenea, dosarele pot fi consultate în timpul programului de lucru cu publicul al compartimentului registratură/arhivă al secției unde este înregistrat dosarul dumneavoastră.

- La sosirea la sediul ÎCCJ unde se va judeca cauza dumneavoastră vi se va măsura temperatura corporală (la intrarea în curtea imobilului din str.Batiștei, nr.25, respectiv la intrarea în imobilul din bd.O.Goga).

Scanarea se realizează neinvaziv, cu termoscanner sau termometru cu infraroșu și nu presupune niciun fel de riscuri pentru sănătatea dumneavoastră; posibilitatea contaminării de la persoanele scanate anterior este exclusă, termoscannerul nu intră în contact cu corpul persoanei a cărei temperatură se măsoară. Vă rugăm colaborați cu organele de pază pentru ca procesul să se desfășoare cât mai rapid și respectați indicațiile acestora.

Din motive de securitate sanitară, pentru evitarea riscului de îmbolnăvire cu COVID-19, vă 2 rugăm să rețineți că în situația persoanelor care prezintă o temperatură corporală peste 37,3 grade Celsius va fi consultat medicul instituției cu privire la posibilitatea acordării accesului, eventual cu luarea unor măsuri suplimentare de protecție sanitară.

În cazul unei temperaturi cu până la 0,5 grade celsius mai mare decât cea maximă admisă, puteți solicita organului de pază repetarea măsurării acesteia. De asemenea, dacă suferiți de o stare medicală care modifică temperatura bazală, dar nu are conotații patologice (de exemplu, graviditate, anumite tratamente medicale care prezintă un astfel de efect secundar etc.), și vă aflați în situația de a nu vi se permite accesul din cauza depășirii temperaturii corporale maxim admise, vă rugăm informați agentul de pază care are obligația de a consulta medicul instituției.

Într-un astfel de caz, este recomandabil să dețineți un înscris medical doveditor.

- După parcurgerea procedurii de măsurare a temperaturii corporale vă rugăm urmați traseul indicat pentru intrarea în clădire. La punctul de control de securitate va trebui să prezentați ofițerului de pază:

-Actul de identitate

-Citația (recomandăm prezentarea acesteia exclusiv în format electronic, pe telefonul mobil sau tabletă )

-Actele prezentate în format electronic trebuie să fie lizibile!

- Dacă ați primit termen în cunoștință pe parcursul judecării cauzei și, ca urmare, nu ați mai fost citat pentru termenul de astăzi, numele dumneavoastră va fi menționat pe o listă comunicată jandarmilor de către secția unde aveți înregistrată cauza. În acest caz va trebui să prezentați doar actul de identitate.

Dacă numele dumneavoastră nu se află pe lista de acces vă rugăm să verificați din nou dacă aveți termen stabilit pentru data și ora la care v-ați prezentat la sediul ÎCCJ și că respectiva cauză se judecă cu citarea/prezența părților potrivit dispozițiilor procedurale. Dacă acesta este cazul și considerați că este o eroare, solicitați agentului de pază să contacteze telefonic prim-grefierul secției în cauză sau grefierul completului de judecată.

- La momentul accesului aveți obligația de a înștiința organul de pază dacă vă aflați în una dintre următoarele situații: o Vă aflați în perioada pentru care autoritățile medicale competente au dispus măsuri de carantină sau izolare. o Prezentați una sau mai multe dintre următoarele simptome, asociate de OMS cu boala COVID-19 – febră, dificultatea de a înghiți, dificultăți de respirație sau accelerarea ritmului respirator, dureri musculare, tuse intensă, pierderea gustului sau mirosului. 3 Personalul de pază va înștiința medicul instituției pentru evaluarea situației.

Vă rugăm să rețineți că, pe baza acestor aspecte și în urma consultării de către organele de pază a medicului instituției, puteți fi invitat să părăsiți sediile ÎCCJ, exclusiv din considerente de asigurare a sănătății și securității celorlalte persoane sau vi se poate pune în vedere să respectați măsuri suplimentare de protecție (spre exemplu, păstrarea unei distanțe mai mari față de persoanele din jur).

Într-o astfel de situație, vă rugăm să colaborați cu organele de jandarmi și să aveți o atitudine calmă, completul de judecată va fi înștiințat de îndată despre această situație și va avea în vedere respectarea drepturilor dumneavoastră procesuale. Vă rugăm să precizați față de medicul instituției dacă sunteți vaccinat împotriva COVID-19 (și au trecut cel puțin 10 zile de la rapel) sau ați suferit de COVID-19 (și vă aflați între a 15-a și a 90-a zi de la data diagnosticării), caz în care sunt aplicabile anumite excepții, sub rezerva dovedirii acestor situații prin certificatul de vaccinare, respectiv adeverință emisă de medicul de familie.

Vă rugăm să rețineți că inclusiv persoanele aflate în aceste situații au obligația purtării măștii de protecție și a respectării distanței minime sanitare. - De asemenea, vă rugăm să rețineți că la momentul accesului în sediile ÎCCJ și pe tot parcursul prezenței dumneavoastră în cadrul acestora aveți obligația de a purta mască de protecție. Agenții de pază nu vor permite accesul în clădire în cazul refuzului de respectare a acestei obligații.

În mod excepțional, dacă faceți parte dintr-o categorie defavorizată socio-economic și nu ați avut posibilitatea de a vă achiziționa mască de protecție, dacă sunteți citat ca martor sau expert sau vă aflați într-o situație care face prezența dumneavoastră indispensabilă (spre exemplu, apărătorul inculpatului într-o cauză având ca obiect luarea unei măsuri preventive) însă nu aveți la dumneavoastră mască de protecție vă rugăm să înștiințați organul de pază despre această împrejurare, pentru a vă pune la dispoziție o mască de protecție în mod gratuit.

Dacă suferiți de o afecțiune medicală care vă împiedică să aveți căile respiratorii obturate de masca de protecție vă rugăm să aduceți cu dumneavoastră un certificat medical relevant și actual și să solicitați agentului de pază să înștiințeze telefonic, de îndată, cabinetul medical al ÎCCJ, pentru evaluarea situației.

- În afara măștii de protecție, care este obligatorie, pe durata prezenței în sediile ÎCCJ puteți purta orice echipamente de protecție pe care le considerați necesare. Spațiile noastre comune sunt igienizate de 3 ori pe zi, folosindu-se substanțe dezinfectante și biocide, iar sălile de ședință se igienizează suplimentar și se aerisesc pe timpul desfășurării ședințelor de judecată mai lungi. Cu toate acestea, vă recomandăm să evitați atingerea cu mâna a suprafețelor atunci când nu este nevoie sau să purtați mănuși de protecție.

4 Puteți folosi și alte echipamente de protecție pe care le dețineți, cu condiția ca acestea să nu fie de natură a afecta solemnitatea ședinței de judecată, să nu creeze o aparență amenințătoare, să nu conțină mesaje extremiste sau intolerante și să permită identificarea dumneavoastră cu ușurință de către agenții de pază. În astfel de situații, vă rugăm respectați indicațiile președintelui completului de judecată, agenților de pază sau ale personalului special desemnat.

- După efectuarea triajului epidemiologic descris mai sus, verificarea identității și efectuarea controlului de securitate, vi se va permite accesul în sediul ÎCCJ.

- În interiorul sediilor ÎCCJ vă rugăm să urmați traseul de intrare marcat în mod corespunzător. Se recomandă ca accesul în sala de ședință să se facă cu cel mult 10 minute înainte de ora începerii ședinței. În sala de ședință vă rugăm să ocupați numai locul indicat sau unul dintre locurile marcate în mod distinct. Toate aceste măsuri au ca scop să vă protejeze sănătatea prin păstrarea unei distanțe minime de protecție de 2 m față de persoanele din jur, astfel încât vă rugăm să cooperați cu persoanele indicate mai sus pentru respectarea acestor reguli. - Imediat înaintea începerii ședinței de judecată și pe tot parcursul acestora, vă rugăm să respectați indicațiile președintele completului privind accesul și așezarea în salea de ședință, pentru evitarea aglomerației, precum și cu privire la operațiunile necesare la momentul identificării sau a adresării către instanța de judecată.

- Vă recomandăm să luați din timp măsurile necesare pentru studierea dosarului, fie prin folosirea aplicației de dosar electronic (www.scj.ro – secțiunea ”Dosar electronic”) sau prin consultarea anticipată a dosarului la arhivă. Vă rugăm să rețineți că, începând cu data de 01.06.2021, nu mai este necesară o programare telefonică prealabilă pentru accesul la compartimentele auxiliare ale instanței, printre care și arhiva. Totuși, ca urmare a măsurilor de protecție sanitară accesul în interiorul compartimentelor este limitat la 3 vizitatori simultan, ceea ce poate mări timpii de așteptare. Pentru evitarea acestor inconveniente vă rugăm folosiți aplicația Dosar electronic.

- După terminarea ședinței de judecată în cauza care vă privește, vă rugăm să părăsiți sediile ÎCCJ urmând traseul de ieșire marcat în mod corespunzător.

- Pe toată durata prezenței în spațiile închise ale ÎCCJ – inclusiv în timpul deplasării pe holurile instituției, a timpului de așteptare pentru intrarea în sala de judecată etc.- este obligatorie păstrarea unei distanțe minime de protecție de 2 m față de persoanele din jur.

Vă rugăm să respectați atenționările primite în acest sens din partea personalului de pază sau a persoanelor anume desemnate și să înțelegeți rațiunile de securitate sanitară 5 pentru care, în cazul nerespectării repetate a acestei obligații, puteți fi invitat să părăsiți sediul ÎCCJ de către personalul de pază.

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat prin măsurile de acces și de securitate sanitară luate în sediile ÎCCJ. Acestea au în vedere tocmai protejarea sănătății dumneavoastră și a celorlalți participanți la proces și sunt permanent reexaminate, în funcție de situația epidemiologică, pentru a asigura un just echilibru între drepturile dumneavoastră procesuale și interesul social al prevenirii răspânderii COVID-19. Vă mulțumim anticipat pentru colaborare!

II. Accesul persoanelor la compartimentele care desfășoară activitate de lucru cu publicul

Regulile privind controlul temperaturii corporale, modul de acces și conduita în spațiile comune ale ÎCCJ prezentate anterior vă sunt aplicabile și în situația în care doriți să vă prezentați la un compartiment ÎCCJ care desfășoară activitate cu publicul (registratura, arhiva etc.), astfel încât vă rugăm să consultați și secțiunea I din prezentele instrucțiuni.

- Vă rugăm să rețineți că, începând cu data de 01.06.2021, accesul la serviciile de arhivă și registratură NU mai este condiționat de efectuarea în prealabil a unei programări telefonice. Totuși, ca urmare a măsurilor de protecție sanitară accesul în interiorul compartimentelor este limitat la 3 vizitatori simultan, ceea ce poate mări timpii de așteptare. Pentru evitarea acestor inconveniente vă rugăm folosiți aplicația Dosar electronic.

- Accesul este permis doar în timpul programului de lucru cu publicul a compartimentului respectiv, pe baza actului de identitate. - Pe parcursul prezenței în sediile ÎCCJ va trebui să purtați mască de protecție, să respectați distanța de protecție minimă de 2 m și să urmați traseele marcate pentru intrarea și ieșirea din sediu – vă rugăm consultați secțiunea I din prezentele instrucțiuni.

- În spațiile de studiu a dosarelor au fost montate pentru siguranța dumneavoastră panouri de protecție. Vă rugăm să respectați indicațiile personalului privind modul de așezare în biroul respectiv. Este posibil ca serviciile de fotocopiere să nu fie disponibile, însă aveți posibilitatea de a fotografia cu telefonul propriu actele din dosar care vă interesează.

- Vă reamintim că pentru toate secțiile și formațiunile de judecată ale ÎCCJ aveți posibilitatea folosirii aplicației de Dosar electronic, disponibilă pe site[1]ul ÎCCJ – www.scj.ro. Pentru înrolarea în aplicație și prezentarea avantajelor dosarului electronic, vă rugăm consultați site-ul ÎCCJ.

 - Vă rugăm să rețineți că, urmare a situației epidemiologice actuale, recomandăm cu tărie transmiterea actelor prin poștă electronică, fax sau servicii poștale, precum și limitarea deplasărilor neesențiale la sediile ÎCCJ. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat prin măsurile de acces și de securitate sanitară luate în sediile ÎCCJ. Acestea au ca unic obiectiv tocmai protejarea sănătății dumneavoastră și a celorlalți participanți la proces. Vă mulțumim anticipat pentru colaborare!

III.Accesul avocaților

- Pentru regulile de acces la ședințele de judecată sau la compartimentele care desfășoară activitate de lucru cu publicul, vă rugăm să consultați secțiunile I și II din prezentele instrucțiuni, care se aplică în mod corespunzător, cu derogările arătate în cele ce urmează:

- La momentul accesului în sediul ÎCCJ va trebui să prezentați actul de identitate și cardul de avocat/împuternicirea avocațială. - Începând cu data de 1 iunie 2021 nu mai există restricții orare pentru accesul avocaților în sediile ÎCCJ, cu respectarea programului normal de lucru.

- La momentul accesului aveți obligația de a înștiința organul de pază dacă vă aflați în una dintre următoarele situații: o Vă aflați în perioada pentru care autoritățile medicale competente au dispus măsuri de carantină sau izolare.

Prezentați una sau mai multe dintre următoarele simptome, asociate de OMS cu boala COVID-19 – febră, dificultatea de a înghiți, dificultăți de respirație sau accelerarea ritmului respirator, dureri musculare, tuse intensă, pierderea gustului sau mirosului. Personalul de pază va înștiința medicul instituției pentru evaluarea situației.

- Nu este necesară programarea prealabilă pentru prezența la compartimentele care desfășoară activitate de lucru cu publicul. Vă rugăm totuși să rețineți că p prezența concomitentă a mai multor persoane la fiecare compartiment este limitată la un număr de maxim 3.

- Pe toată durata prezenței în sediile ÎCCJ vă rugăm să purtați masca de protecție și să respectați distanța de protecție minimă de 2 m, în condițiile prezentate la secțiunea I din prezentele instrucțiuni și cu derogările menționate mai sus. Aceste obligații sunt stabilite și în sarcina personalului nostru, tocmai pentru a proteja sănătatea tuturor.

 - Dacă aveți sugestii privind modul în care putem reorganiza anumite activități/măsuri astfel încât să venim mai mult în sprijinul dumneavoastră, vă rugăm să contactați departamentul nostru de relații cu publicul la adresa de[1]mail relatii.publice@scj.ro. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat prin măsurile de acces și de securitate sanitară luate în sediile ÎCCJ. Acestea au ca unic obiectiv tocmai protejarea sănătății dumneavoastră și a celorlalți participanți la proces. Vă mulțumim anticipat pentru colaborare!

IV. Accesul jurnaliștilor în sediile ÎCCJ

Jurnaliștii continuă să aibă acces în sediile ÎCCJ, regulile de acces fiind simplificate începând cu data de 10.06.2021. Astfel, nu există restricții orare pentru accesul jurnaliștilor în sediile ÎCCJ, pe durata programului de lucru. De asemenea, nu este necesară detalierea motivelor prezenței în sediu la momentul accesului și nu este necesară programarea și/sau autorizarea prealabilă a accesului.

În privința sălilor de judecată, vă rugăm să rețineți că accesul poate fi restricționat de către completul de judecată pentru respectarea distanței minime de protecție, însă, ca jurnalist, aveți prioritate în raport cu celelalte persoane neimplicate în cauză și care doresc să asiste la ședința de judecată.

De asemenea, accesul presei nu este permis la ședințele nepublice și în spațiile instanței care nu sunt destinate activităților de lucru cu publicul. Pentru regulile generale de acces vă rugăm să consultați secțiunea I din prezentele instrucțiuni. Accesul se realizează pe baza actului de identitate și a legitimației de jurnalist/acreditării/a altui înscris doveditor a calității profesionale, care poate fi prezentat în format fizic sau electronic.

Vă rugăm să aveți în vedere că fotografierea și înregistrările audio-video în sediile instanțelor judecătorești se realizează numai cu respectarea prevederilor Legii nr.304/2004, a prevederilor Regulamentului de ordine interioară al instanțelor judecătorești și a Ghidului CSM pentru relația sistemului judiciar cu mass-media, toate aceste documente fiind disponibile pe paginile de internet ale Consiliului Superior al Magistraturii/Înaltei Curți de Casație și Justiție – www.csm1909.ro, respectiv www.scj.ro. Ca regulă generală, înregistrările pot fi realizate doar 8 cu acordul prealabil expres al conducerii ÎCCJ(pentru spațiile comune)/al președintelui completului de judecată.

Pe perioada prezenței în sediile ÎCCJ trebuie respectate normele de protecție și distanța minimă de protecție arătate la Secțiunea I. Cum în interiorul spațiilor închise ale ÎCCJ este necesară limitarea interacțiunii sociale, declarațiile de presă pot fi susținute doar în afara acestora.

În acest scop, în zilele în care se desfășoară judecata unor cauze față de care instituțiile media au manifestat un interes crescut va fi amenajat un spațiu de așteptare în curtea imobilului din str.Batiștei, nr.25, urmând să încercăm să asigurăm condițiile necesare și pentru scurte declarații de presă, însă, după cum jurnaliștii acreditați deja cunosc, spațiile disponibile sunt esențialmente limitate.

Pentru orice întrebări/neclarități legate de modalitatea de acces în sediile ÎCCJ sau posibilitatea de obținere de imagini/înregistrări în spațiile ÎCCJ, precum și dacă aveți sugestii cu privire la modul în care putem sprijini activitatea dumneavoastră, vă rugăm să ne contactați prin e-mail la relatii.publice@scj.ro. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat prin măsurile de acces mai stricte luate în această perioadă și încercăm să le limităm la cele strict necesare pentru asigurarea sănătății tuturor persoanelor implicate.

V. Accesul vizitatorilor în sediile ÎCCJ

În situația în care doriți să vizitați sediile ÎCCJ sau să participați la o ședință de judecată cu caracter public, vă rugăm să transmiteți o solicitare scrisă, preferabil prin e-mail (relatii.publice@scj.ro) cu cel puțin 24 de ore înainte de data dorită. Programarea prealabilă este necesară doar în scopul evitării aglomerației și a posibilității asigurării distanței minime de protecție în spațiile comune sau, după caz, în sala de judecată, iar cererea dumneavoastră nu poate fi respinsă din alte considerente. După primirea răspunsului privind soluționarea favorabilă a cererii vă puteți prezenta la sediul ÎCCJ la data și ora fixate (cu cel mult 20 de minute înainte), accesul făcându-se pe baza actului de identitate.

Pentru regulile generale de acces vă rugăm să consultați secțiunea I din prezentele instrucțiuni. Vă rugăm ca pe parcursul prezenței în sediile ÎCCJ să respectați recomandările formulate de personalul de pază privind regulile de conduită și măsurile de protecție aplicabile.9 În timpul ședințelor de judecată este obligatorie respectarea măsurilor dispuse de către președintele completului de judecată.

Fotografierea sau înregistrările audio-video în sediile ÎCCJ se realizează numai cu aprobarea prealabilă a conducerii instanței, pentru spațiile comune, respectiv a președintelui completului de judecată, în timpul ședințelor de judecată. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat prin măsurile de acces mai stricte luate în această perioadă și încercăm să le limităm la cele strict necesare pentru asigurarea sănătății tuturor persoanelor implicate.

Ceilalți vizitatori – curieri, contractori, furnizori etc. au acces în sediile ÎCCJ numai pe bază de invitație, cu respectarea regulilor de acces și a măsurilor de protecție prevăzute la Secțiunea I din prezentele instrucțiuni. Recomandări cu caracter general Pe durata prezenței în sediile îCCJ vă rugăm să respectați toate normele de igienă și de conduită responsabilă recomandate de autoritățile sanitare pentru prevenirea infecției cu COVID-19.

În toate grupurile sanitare, la intrarea în sălile de ședințe, locurile în care se desfășoară activitate de lucru cu publicul și în unele spații comune există dispensere de dezinfectant. Vă rugăm să rețineți că dezinfectarea mâinilor înainte de intrarea în spațiile de lucru este obligatorie. Dacă vă simțiți rău anunțați imediat un membru al personalului, pentru a beneficia de asistență imediată și a se solicita asistență medicală de urgență. Toate restricțiile de acces luate în această perioadă au ca unic obiectiv asigurarea securității sanitare a tuturor persoanelor implicate.

Ceilalți vizitatori – curieri, contractori, furnizori etc. au acces în sediile ÎCCJ numai pe bază de invitație, cu respectarea regulilor de acces și a măsurilor  de protecție prevăzute la Secțiunea I din prezentele instrucțiuni.

Recomandări cu caracter general


Pe durata prezenței în sediile îCCJ vă rugăm să respectați toate normele de igienă și de conduită responsabilă recomandate de autoritățile sanitare pentru prevenirea infecției cu COVID-19. În toate grupurile sanitare, la intrarea în sălile de ședințe, locurile în care se desfășoară activitate de lucru cu publicul și în unele spații  comune există dispensere de dezinfectant. Vă rugăm să rețineți că  dezinfectarea mâinilor înainte de intrarea în spațiile de lucru este obligatorie.

Dacă vă simțiți rău anunțați imediat un membru al personalului, pentru a beneficia de asistență imediată și a se solicita asistență medicală de urgență. Toate restricțiile de acces luate în această perioadă au ca unic obiectiv asigurarea securității sanitare a tuturor persoanelor implicate. Vă rugăm să aveți în vedere că situațiile de risc medical sunt evaluate prin avizul medicului instituției, în raport cu hotărârile CNSU și ordinele MS în vigoare. Măsurarea temperaturii corporale este efectuată prin mijloace non-invazive, există posibilitatea repetării măsurătorii pentru a vă garanta accesul în situația încadrării în marja acceptată de eroare a aparaturii folosite și este luată în considerare posibilitatea existenței unor stări fără natură patologică care pot conduce la modificarea temperaturii bazale, astfel de situații fiind evaluate de către medicul 
instituției. 

Personalul nostru și organele de pază au obligația respectării confidențialității oricăror date cu caracter personal prelucrate în contextul asigurării accesului în sediile ÎCCJ. La ambele sedii ale ÎCCJ puteți consulta lista drepturilor care vă revin în contextul prelucrărilor de date cu caracter personal, în conformitate cu legislația UE și națională în vigoare. Vă mulțumim pentru colaborare!', potrivit unui comunicat al ÎCCJ.

Ultimele materiale video - DCNewsTV.ro

Te-ar putea interesa

Get it on App Store Get it on Google Play
Iti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?

Copyright 2021 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: publicitate@dcnews.ro


cloudnxt2
YesMy