Admitere 2018 Medicină UMF Carol Davila Bucureşti

Scutaru Cristina / 09 iul 2018 / 23:22 Salveaza PDF Comentarii
REZULTATE ADMITERE UMF Carol Davila, 2018. Anunț de ultimă oră, ce trebuie să faci
Descriere foto: REZULTATE ADMITERE UMF Carol Davila, 2018. Anunț de ultimă oră, ce trebuie să faci

Admitere 2018 Medicină UMF Carol Davila Bucureşti. Înscrierile la UMF Carol Davila au loc în perioada 12-18 iulie 2018, iar examenul de admitere pe 25 iulie 2018.

Admitere 2018 Medicină UMF Carol Davila Bucureşti. Concursul de admitere în ciclul de studii universitare de licenţă pentru anul universitar 2018-2019 pe domenii de studii va avea loc în ziua de 25.07.2018 pentru toate facultăţile Universităţii de Medicină şi Farmacie.

Admitere 2018 Medicină UMF Carol Davila Bucureşti. Înscrierile se vor face în perioada 12 - 18.07.2018 între orele 9:00-16:00 la secretariatele facultăţilor.

Admitere 2018 Medicină UMF Carol Davila Bucureşti. Duminică, 15 iulie, nu se fac înscrieri.

Admitere 2018 Medicină UMF Carol Davila Bucureşti. În UMF „Carol Davila" București, pentru ciclul de studii universitare de licență, admiterea se organizează pe domenii de licență la următoarele specializări:

a) specializări cu reglementare sectorială în U.E.

Medicină – 360 credite (durata de studii 6 ani)
Medicină Dentară – 360 credite (durata de studii 6 ani)
Farmacie – 300 credite (durata de studii 5 ani)
Moașe și Asistență Medicală – 240 credite (durata de studii 4 ani)

b) specializări cu reglementare generală în U.E. – 180 credite (durata de studii 3 ani)

Balneofiziokinetoterapie şi recuperare

Tehnică Dentară.

Admitere 2018 Medicină UMF Carol Davila Bucureşti. Înscrierea candidaţilor se va face la secretariatele facultăţilor, respectiv pentru Facultatea de Medicină – Bdul Eroilor Sanitari, nr. 8, sector 5, pentru Facultatea de Medicină Dentară - Calea Plevnei, nr. 19, sector 5, pentru Facultatea de Farmacie - str. Traian Vuia, nr. 6, sector 1 şi pentru Facultatea de Moaşe şi Asistennţă Medicală (FMAM) – Bdul Eroilor Sanitari, nr. 8, sector 5.

Admitere 2018 Medicină UMF Carol Davila Bucureşti. Taxa de înscriere este de 250 lei pentru toate facultăţile şi specializările; 75% din cuantumul taxei reprezintă taxa administrativă, iar 25% taxa de participare; în cazul retragerii din concurs înaintea desfaşurării probelor, doar taxa de participare va fi returnată.

Admitere 2018 Medicină UMF Carol Davila Bucureşti. Taxa de înscriere va fi plătită în contul:

Cont: RO11RNCB0090000509620151
Cod Fiscal: 4192910
Banca Comercială Română
Beneficiar : Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti.

Se va preciza numele candidatului, C.N.P. și facultatea la care urmează să se înscrie candidatul respectiv Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară, Facultatea de Farmacie sau Facultatea de Moaşe şi Asistenţă Medicală.

Potrivit legii, copiii personalului didactic și didactic auxiliar aflat în activitate sau pensionat (până la vârsta de 26 ani ai candidatului) sunt scutiţi de la plata taxelor de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenţă din Universitatea de Medicină şi Farmacie „Carol Davila" Bucureşti. Pentru anul universitar 2018-2019, Senatul UMF "Carol Davila" aprobă scutirea de taxă de înscriere la concursul de admitere la studii universitare de licenţă pentru urmatoarele categorii de candidaţi:

orfanii de ambii părinţi;

candidaţii instituţionalizaţi în aşezăminte de ocrotire sau din plasament familial;

copiii din familiile afectate de catastrofe naturale;

eroii revoluţiei române şi copiii acestora;

Actele doveditoare vor fi prezentate, spre aprobare, secretarilor şefi ai facultăţilor care organizează concurs de admitere;

Aprobarea scutirii de taxă se face de către comisiile tehnice de înscriere pe facultăți.

Admitere 2018 Medicină UMF Carol Davila Bucureşti. Scutirea de la plata acestor taxe se face numai pe baza documentelor doveditoare prezentate de candidați respectiv:

copii după certificatele de deces ale părinţilor, în cazul celor orfani de ambii părinţi (până la vârsta de 26 ani ai candidatului);
adeverinţă de la Casa de copii sau de plasament familial;
documente care atestă calitatea părintelui de „Erou martir al Revoluţiei";
adeverinţe pentru copiii cadrelor didactice aflate în activitate, conform legii;
adeverință de la primărie că aparțin familiilor afectate de catastrofe naturale.

Admitere 2018 Medicină UMF Carol Davila Bucureşti. Candidaţii vor prezenta pentru înscriere următoarele acte:

Cererea tip de înscriere, completată la secretariat pe calculator şi semnată de către candidat, dupa examinarea conformităţii datelor solicitate de formularul respectiv;

Pentru admiterea în anul universitar 2018–2019 este posibilă şi pre-înscrierea on-line a candidaţilor; formularul se găseşte pe site-ul UMF "Carol Davila" (www.umfcd.ro). Candidaţii vor printa formularul completat şi – sub semnatura personală – îl vor prezenta la Secretariat, împreună cu celelalte acte, acesta constituind cererea de înscriere.

Diploma de bacalaureat - în original și copie (pentru candidații/studenții care se înscriu la a II- a facultate și pentru absolvenții unei alte facultăți va fi însoțită de copia Diplomei de Licență, Supliment la Diploma de Licență și Adeverința din care să rezulte forma de finanțare pe întreaga perioadă a studiilor absolvite, după caz).

Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzatoare anului universitar 2017-2018 pot prezenta la înscriere pentru sesiunea imediat urmatoare examenului de bacalaureat în anul 2018, în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de către liceu (în original), în care trebuie menţionate obligatoriu media generală de la Bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate al adeverinţei şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat.

Neprezentarea diplomei de bacalaureat în original sau a adeverinţei, în original, din vina exclusivă a candidatului admis pe locuri finanţate de la bugetul de stat în termen de 5 zile lucrătoare de la afișarea rezultatelor finale duce la pierderea locului finanțat la buget.

Diploma echivalentă cu cea de bacalaureat – recunoscută de M.E.N.(în cazul absolvenţilor de liceu care au susţinut examenul de bacalaureat în afara României).

Adeverinţa din care să rezulte calitatea de student și forma de finanțare pe întreaga perioadă a studiilor (pentru studenţii care urmează o a doua specializare);

Diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta, pentru absolvenţii instituţiilor de învăţământ superior care doresc să urmeze o a doua specializare;

Carte de identitate sau paşaportul valabil original și copie;

Certificatul de naştere original și copie;

Certificat de căsătorie, (dacă este cazul) original și copie;

Adeverinţă medicală eliberată, după caz, de către medicul şcolar sau de către medicul de familie care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical – în original;

Patru fotografii color tip buletin;

Dovada achitării taxei de înscriere;

Dosar plic.

Înscrierea la concursul de admitere se face personal, pe baza cărții de identitate /pașaportului și a celorlalte documente prevăzute în metodologia de admitere. Înscrierea la concursul de admitere se poate face, în numele candidatului, și de către o altă persoană pe bază de procură.

Admitere 2018 Medicină UMF Carol Davila Bucureşti. Înscrierea şi înmatricularea olimpicilor se va face pe baza listei M.E.N., care va fi comunicată secretariatelor

facultăţilor.Candidaţii la studiile universitare de licenţă, care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele şcolare internaţionale recunoscute de către M.E.N., beneficiază de dreptul de a se înscrie, fără susţinerea concursului de admitere, pe locuri finanţate de la buget.

De asemenea, U.M.F. "Carol Davila" acceptă pentru înscriere la studiile universitare de licenţă, fără concurs de admitere, candidaţii care au obţinut, în perioada studiilor liceale, distincţii (premiile I, II, III, menţiune) la olimpiadele naţionale recunoscute de M.E.N., la disciplinele Biologie, Fizică şi Chimie.

U.M.F. "Carol Davila" București acordă, în afara cifrei de școlarizare finanțate de la buget, 4 locuri fără taxă de școlarizare (F.M.A.M.) absolvenților cu diploma de bacalaureat proveniți din centrele de plasament, în condițiile prezentei Metodologii.

Conform legii, un candidat declarat admis poate beneficia de un loc de la buget o singură dată pentru fiecare din cele 3 cicluri de studii universitare (licenţă, masterat, studii doctorale). Depaşirea duratei învăţământului gratuit, prevazută de lege, se suportă de către studenţi, prin plata taxei aferente şcolarizării în ciclul respectiv de studii universitare.

La înscriere, candidaţii vor primi o legitimaţie de concurs tip. 


Te-ar putea interesa
Iti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?


Copyright 2019 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate.


dcn.n-nxt.24