Şedinţă Guvern 19 august. Ce proiecte are pe masă Ludovic Orban

Foto: gov.ro
Foto: gov.ro

Proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 19 august 2020

Agenda şedinţei de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea art.4 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr.86 din 28 august 2003 privind unele reglementări în domeniul financiar

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/LG-2.pdf

2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/LG-3.pdf

II. PROIECTE DE ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri referitoare la susţinerea dezvoltării teritoriale a localităţilor urbane şi rurale din România cu finanţare din fonduri externe nerambursabile, precum şi unele măsuri temporare de sprijin ale acestora

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/OUG_compressed.pdf

2. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de Redresare şi Rezilienţă

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/OUG-10.pdf

3. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe nerambursabile necesare desfăşurării în condiţii de prevenţie a activităţilor didactice aferente anului şcolar 2020/2021 în contextul riscului de infecţie cu coronavirus SARS-Cov-2

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/OUG-3.pdf

4. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţia limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenta faţă în faţă în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie antepreşcolară ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-COV-2

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/OUG-11.pdf


5. PROIECT ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.110/2017 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii şi a întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie - IMM INVEST ROMANIA, precum şi pentru modificarea şi completarea Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea activităţii IMM-urilor în contextul crizei economice generate de pandemia COVID-19 aprobată prin art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.42/2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/OUG-7.pdf

6. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 118/2020 privind Programul de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii "IMM LEASING DE ECHIPAMENTE ŞI UTILAJE

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/OUG-8.pdf

7. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind luarea unor măsuri pentru buna funcţionare a sistemului de învăţământ şi pentru modificarea şi completa/rea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/OUG-4.pdf

8. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unor ajutoare de stat Societăţii Comerciale "Compania naţională de transporturi aeriene române - TAROM" S.A., respectiv, Societăţii Comerciale Blue Air Aviation S.A pentru compensarea pierderilor suferite ca urmare a pandemiei COVID-19

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/OUG-12.pdf

9. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru stabilirea unor măsuri privind utilizarea înscrisurilor în formă electronică în domeniile construcţii, arhitectură şi urbanism

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/OUG-6.pdf

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului "Prima casă"

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-26.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Amendamentului nr. 3 convenit între Guvernul României şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, prin scrisoarea semnată la Bucureşti la 25 iunie 2020 şi la 29 iunie 2020, la Acordul de împrumut (Proiectul privind reforma sectorului sanitar - îmbunătăţirea calităţii şi eficienţei sistemului sanitar) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 17 iunie 2014

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-27.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 29 iunie 2020 şi la Paris la 3 iulie 2020, la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru finanţarea Proiectului privind finalizarea construcţiei, renovarea sau reabilitarea clădirilor culturale de interes public din România, semnat la Bucureşti la 4 mai 2007 şi la Paris la 14 mai 2007

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-28.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea amendamentului convenit între Guvernul României şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin schimbul de scrisori semnate la Bucureşti la 9 iunie 2020 şi la Paris la 3 iulie 2020 la Acordul-cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei, destinat finanţării proiectului privind reabilitarea monumentelor istorice din România, semnat la Bucureşti la 12 decembrie 2006 şi la Paris la 18 decembrie 2006

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-29.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK - S.A. în numele şi în contul statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-37.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea datelor de identificare şi ale valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Curţii de Conturi şi înscrise în anexa nr. 33 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HGNF.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli pentru activităţile planificate cu ocazia exercitării preşedinţiei Grupului director al Batalionului multinaţional de geniu, organizate de Ministerul Apărării Naţionale, în perioada 9-11 septembrie 2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-39.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional ,,Secţiunea 3B - Tunel Rutier cu profil de autostradă în zona Meseş, situat pe teritoriul localităţii Românaşi, din judeţul Sălaj", din cadrul obiectivului de investiţii ,,Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea"

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-31.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional" Centura de ocolire Craiova - varianta Sud DN 56 - DN 55 - DN 6"

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-32.pdf

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de identificare a vehiculelor sau ansamblurilor de vehicule aflate în circulaţie, asupra cărora exită suspiciuni de depăşire a maselor maxime admise, totală şi/sau pe axe

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-33.pdf

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Naţională "PLAFAR" S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/NFHG-5.pdf

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Secretariatului General al Guvernului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 pentru acordarea de către Departamentul pentru Românii de Pretutindeni de burse de studiu elevilor etnici români înscrişi în clasa I, a II-a şi a III-a în anul şcolar 2019-2020, care studiază în şcolile cu predare în limba română sau cu studiul unor materii în limba română ca limbă maternă din Ucraina

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-35.pdf

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1235/2010 privind aprobarea realizării Sistemului naţional electronic de plată online a obligaţiilor de plată către bugetul general consolidat

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-40.pdf

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului pentru imobilele înscrise la nr. MF 36009, 99694, 99700, 99701 aflate în administrarea Inspectoratului de Stat în Construcţii - I.S.C.

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HG-36.pdf

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea denumirii, descrierii tehnice şi a valorii de inventar pentru bunul imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Direcţiei pentru Agricultură Judeţeană Sibiu din subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi pentru schimbarea titularului dreptului de administrare pentru o parte din acesta

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/HGANEXA-1-2.pd

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: aprobarea textului Scrisorii privind amendarea şi actualizarea Acordului de împrumut (Programul pe bază de rezultate în sectorul sanitar din România) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la New York, la 23 septembrie 2019; şi a semnării acesteia de către ministrul finanţelor publice

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/MEMO-7.pdf

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea participării României, în calitate de stat gazdă, la Consorţiul European pentru Infrastructura de Cercetare - "Centrul Internaţional de Studii Avansate a Sistemelor Fluvii - Mări" (DANUBIUS-ERIC)

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/MEMO-8.pdf

3. MEMORANDUM cu tema: menţinerea participării domnului Gheorghe Pecingină secretar de stat în cadrul Ministerului Finanţelor Publice, în calitate de membru al Consiliului de administraţie al Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici şi Mijlocii S.A.

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/MEMO-9.pdf

V. RAPOARTE

RAPOARTE privind creanţele României:
- la 30 iunie 2018 provenite din activitatea de export, cooperare economică internaţională şi alte acţiuni externe, derulate înainte de 31 decembrie 1989

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/Raport-creante-30.06.2018-2.pdf

- la 30 iunie 2019 provenite din activitatea de export, cooperare economică internaţională şi alte acţiuni externe, derulate înainte de 31 decembrie 1989

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/Raport-creante-30.06.2019.pdf

- la 31 decembrie 2019 provenite din activitatea de export, cooperare economică internaţională şi alte acţiuni externe, derulate înainte de 31 decembrie 1989

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/Raport-creante-31.12.2019.pdf

VI. INFORMĂRI

1. INFORMARE privind stadiul pregătirii şi organizării alegerilor locale din anul 2020 - 17 august 2020

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/INFO-3.pdf

2. NOTĂ DE INFORMARE privind Stadiul implementării proiectelor privind acordarea de pachete cu ajutoare alimentare şi produse de igienă pentru persoanele cele mai defavorizate în cadrul POAD 2018-2021

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/08/INFO-4.pdf

Notă: Proiectele de acte normative şi documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul şedinţei Guvernului României.

Ultimele materiale video - DCNewsTV.ro

Te-ar putea interesa

Get it on App Store Get it on Google Play

Cele mai noi știri

Cele mai citite știri

Iti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?

Copyright 2021 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: publicitate@dcnews.ro


cloudnxt2
YesMy