ANI, sesizare Parchet. Aleşi în incompatibilitate şi conflict de interese

Mihai Ciobanu / 21 noi 2018 / 09:45 Salveaza PDF Comentarii
Dosar - imagine ilustrativă
Descriere foto: Dosar - imagine ilustrativă

Agenţia Naţională de Integritate anunţă constatarea mai multor cazuri de incompatibilitate, conflict de interese administrativ şi sesizare Parchet, în cazul a 24 aleşi locali.

Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate şi conflict de interese de natură administrativă în cazul a 24 foşti şi actuali aleşi locali, după cum urmează:

1. IVAN ERHARDT LASZLO, Primar al comunei Nadeş, Judeţul Mureş

INCOMPATIBILITATE

Începând cu anul 2012 deţine şi exercită simultan funcţia de primar şi calitatea de titular în cadrul "Ivan Erhardt Laszlo Întreprindere Individuală", având ca obiect principal de activitate creşterea bovinelor. În perioada 2012 - 2017 a realizat venituri din activităţi agricole/comerciale în valoare de 48.609 lei.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

2. BOŞTINĂ DAN, Primar al comunei Salcia, Judeţul Prahova

INCOMPATIBILITATE

În mandatul 2012 - 2016 a exercitat simultan funcţia de primar şi calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale cu Clasele I - VIII Salcia, judeţul Prahova, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

3. SERAFIM DRAGOŞ, fost Primar al comunei Cristian, Judeţul Braşov

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de primar (2012 - 2016) a emis acte administrative care au avut ca rezultat un avantaj patrimonial în valoare de 80.000 lei pentru Asociaţia "C.S. Blue Angel Cristian - Braşov", în cadrul căreia persoana evaluată avea calitatea de membru fondator.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70, art. 71 şi art. 76 din Legea nr. 161/2003, coroborat cu prevederile art. 2, alin. (1) şi art. 75, lit. f) din Legea nr. 393/2004.

4. SCRIPĂŢ CONSTANTIN, Viceprimar al municipiului Bacău, Judeţul Bacău

INCOMPATIBILITATE

În perioada 13 iulie - 29 decembrie 2016 a deţinut simultan funcţia de viceprimar şi calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale "Octavian Voicu" Bacău şi al Şcolii Gimnaziale "Dr. Alexandru Şafran" Bacău, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea 161/2003.

5. IANCU MIHAI-RADU, fost Primar şi Viceprimar al comunei Medieşu Aurit, Judeţul Satu Mare

INCOMPATIBILITATE

În mandatul 2012 - 2016 a exercitat simultan funcţia de viceprimar şi pe cea membru în Consiliul de Administraţie al Şcolii Profesionale "George Coşbuc" Medieşu Aurit.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003 şi nu a respectat dispoziţiile art. 91, alin. (3), teza 1 din acelaşi act normativ.

6. CRISTEA NICULAE, Viceprimar al comunei Purani, Judeţul Teleorman

INCOMPATIBILITATE

În perioada 30 iunie 2016 - 23 mai 2017 a deţinut şi exercitat simultan funcţia de viceprimar şi pe cea de administrator al S.C. Panificaţie Purani S.R.L., încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

7. DOBREA GHEORGHE, Viceprimar al comunei Slobozia-Conachi, Judeţul Galaţi

INCOMPATIBILITATE

În perioada 23 iunie 2016 - 07 august 2017 a deţinut şi exercitat simultan funcţia de viceprimar şi calitatea de comerciant persoană fizică în cadrul Dobrea P. Gheorghe Persoană Fizică Autorizată, în această perioadă realizând venituri din arendă şi din activităţi agricole în sumă totală de 33.887 lei.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

8. MARINA VASILE DORIN, Viceprimar al comunei Cămăraşu, Judeţul Cluj

INCOMPATIBILITATE

În mandatul 2012 - 2016 a exercitat simultan funcţia de viceprimar şi calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Cămăraşu, Judeţul Cluj, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) şi ale art. 91, alin. (3), teza 1 din Legea nr. 161/2003.

9. BRATU CRISTINA, Viceprimar al oraşului Victoria, Judeţul Braşov

INCOMPATIBILITATE

În mandatul 2012 - 2016 a exercitat simultan funcţia de viceprimar şi calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic "I.C. Drăguşanu" din oraşul Victoria, judeţul Braşov, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

10. RAFAILĂ VIOREL, Viceprimar al comunei Măciuca, Judeţul Vâlcea

INCOMPATIBILITATE

În mandatul 2012 - 2016 a exercitat simultan funcţia de viceprimar şi calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al Liceului Teoretic Măciuca, judeţul Vâlcea, încălcând astfel dispoziţiile în sensul prevederilor art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

11. COTOLAN JENICĂ, Viceprimar al comunei Pădina, Judeţul Mehedinţi 

INCOMPATIBILITATE

În perioada 04 februarie 2015 - 10 iunie 2017 a exercitat simultan funcţia de viceprimar şi calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al Şcolii Primare Pădina, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) şi ale art. 91, alin. (3), teza 1 din Legea nr. 161/2003.

12. ENACHE FLORINEL, Viceprimar al comunei Perişani, Judeţul Vâlcea

INCOMPATIBILITATE

În mandatele 2012 - 2016 şi 2016 - 2020 a exercitat simultan funcţia de viceprimar cu cea de membru în Consiliul de Administraţie al Şcolii Profesionale Perişani, Judeţul Vâlcea, respectiv cu calitatea de comerciant persoană fizică autorizată "Enache Florinel Persoană Fizică Autorizată".

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) şi g) din Legea nr. 161/2003 şi nu a respectat dispoziţiile art. 91, alin. (3), teza 1 din acelaşi act normativ. 

13. PANTIUC MIHAI, actual Viceprimar şi fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local Udeşti, Judeţul Suceava

INCOMPATIBILITATE

În perioada 22 iunie 2016 - 07 iunie 2017 a exercitat simultan funcţia de viceprimar şi calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale "Acad. H. Mihăescu" Udeşti, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

14. COBUZ LIDIA-ELENA, Viceprimar al comunei Scorţeni, Judeţul Bacău

INCOMPATIBILITATE

În perioada 03 octombrie 2016 - 31 mai 2017 a deţinut şi exercitat simultan funcţia de viceprimar şi calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale Scorţeni, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

15. MÎNZ ADRIAN IOAN, fost Viceprimar al comunei Holod, Judeţul Bihor

INCOMPATIBILITATE

În mandatul 2012 - 2016 a deţinut simultan funcţia de viceprimar şi pe cea de membru în Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale "Iosif Vulcan" Holod, încălând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003.

16. MUSTAŢĂ NICOLAE-PAVEL, Consilier Local în cadrul Consiliului Local Şelimbăr, Judeţul Sibiu
INCOMPATIBILITATE ŞI SESIZARE PARCHET

În mandatul 2012 - 2016, societatea comercială M & M Construct Serv S.R.L., la care fiul persoanei evaluate deţinea calitatea de asociat şi funcţia de administrator, a încheiat 10 contracte comerciale cu Primăria comunei Şelimbăr în valoare de 546.578,51 lei, încălcând astfel dispoziţiile art. 90 din Legea nr. 161/2003.

De asemenea, întrucât în declaraţiile de interese depuse în perioada 2012 - 2015, persoana evaluată nu a menţionat contractele încheiate de societatea comercială cu Primăria comunei Şelimbăr, Agenţia Naţională de Integritate a sesizat Parchetul de pe lângă Judecătoria Sibiu, în vederea verificării indiciilor privind săvârşirea infracţiunii de "fals în declaraţii" prevăzută de dispoziţiile art. 326 din Legea nr. 286/2009 privind Codul penal. 

17. ZAHARIA ION DAN, Consilier Local în cadrul Consiliului Local Comişani, Judeţul Dâmboviţa

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de consilier local (2012 - 2016) a votat în mod favorabil pentru adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local, ulterior între Primăria Comunei Comişani şi Asociaţia Comişanca fiind încheiat un Contract de închiriere pentru suprafeţele de pajişti aflate în domeniul privat al comunei Comişani, deşi persoana evaluată avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor Consiliului Local întrucât deţinea la acea dată calitatea de membru supleant în cadrul Consiliului Director, respectiv membru asociat în cadrul asociaţiei. 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70, art. 71 şi art. 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu prevederile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2011 şi cu dispoziţiile art. 75, lit. b) şi f) şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.

18. CIOROBEA NICOLAE SORINEL, fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local Vladimir, Judeţul Gorj

INCOMPATIBILITATE

În perioada 03 iulie - 01 septembrie 2016 a deţinut şi exercitat simultan funcţia de consilier local şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul aparatului de specialitate al primarului, încălcând astfel prevederile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

19. BĂLĂBAN MIHAI, fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local Tîrgşoru Vechi, Judeţul Prahova

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de consilier local (2012 - 2016), a participat la deliberarea şi adoptarea unei Hotărâri a Consiliului Local privind atribuirea directă a unor suprafeţe de păşune către Asociaţia Crescătorilor de Animale "Târgoveanu", unde persoana evaluată deţine calitatea de preşedinte. 

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70 şi 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 şi art. 77 din Legea nr. 393/2004.

20. GAVRILIU ADRIAN, fost Consilier local în cadrul Consiliului Local Bacău, Judeţul Bacău

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului (2016 - 2020) a participat la deliberarea şi aprobarea unei Hotărâri a Consiliului Local, având ca efect dobândirea unui avantaj patrimonial în sumă de 19.802 lei.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70 şi art. 71 din Legea nr. 161/2003, ale art. 75 şi art. 77 din Legea nr. 393/2004 şi ale art. 46 din Legea nr. 215/2001.

21. NICHESCU VASILE-NELU, fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local Orşova, Judeţul Mehedinţi

CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de consilier local a participat la deliberarea şi adoptarea unei hotărâri în data de 19 august 2016 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului Orşova în Consiliul de Administraţie al Spitalului Municipal Orşova, deşi avea un interes personal în problema supusă dezbaterilor Consiliului Local.

Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 70 şi 77 din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 şi art. 75 şi 77 din Legea nr. 393/2004.

22. CSUTAK LUDOVIC, fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local Câmpia Turzii, Judeţul Cluj

INCOMPATIBILITATE

În mandatul 2012 - 2016 a exercitat simultan funcţia de consilier local şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul de specialitate al primarului, încălcând astfel dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. c) şi ale art. 91, alin. (3), teza 1 din Legea nr. 161/2003. 

23. PETRICĂ IOSIF, fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local Gîrleni, Judeţul Bacău

INCOMPATIBILITATE

În perioada 25 iunie 2016 - 30 ianuarie 2018, Primăria Gîrleni a încheiat un Contract de prestări servicii în construcţii în valoare de 62.832 lei, respectiv un Contract de vânzare-cumpărare în valoare de 30.039,98 lei cu S.C. Profesional Building S.R.L., în cadrul căreia persoana evaluată deţinea la acea dată calitatea de asociat şi administrator, încălcând astfel dispoziţiile art. 90, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

24. MISTOR CONSTANTIN, fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local Variaş, Judeţul Timiş

INCOMPATIBILITATE

În mandatul 2012 - 2016 a exercitat simultan funcţia de consilier local şi calitatea de angajat în cadrul unei instituţii aflate în subordinea Consiliului Local, încălcând astfel dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 18 din H.G. nr. 1579/2005.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris. CRISTEA NICULAE, PETRICĂ IOSIF, NICHESCU VASILE-NELU, MUSTAŢĂ NICOLAE-PAVEL, BĂLĂBAN MIHAI şi DOBREA GHEORGHE nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.

Persoanele menţionate au încălcat următoarele prevederi legale:

- art. 70 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia "Prin conflict de interese se înţelege situaţia în care persoana ce exercită o demnitate publică sau o funcţie publică are un interes personal de natură patrimonială, care ar putea influenţa îndeplinirea cu obiectivitate a atribuţiilor care îi revin potrivit Constituţiei şi altor acte normative";

- art. 71 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia "Principiile care stau la baza prevenirii conflictului de interese în exercitarea demnităţilor publice şi funcţiilor publice sunt: imparţialitate, integritate, transparenţa deciziei şi supremaţia interesului public";

- art. 76 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia "(1) Primarii şi viceprimarii [...] sunt obligaţi să nu emită un act administrativ sau să nu încheie un act juridic ori să nu emită o dispoziţie, în exercitarea funcţiei, care produce un folos material pentru sine, pentru soţul său ori rudele sale de gradul I. (2) Actele administrative emise sau actele juridice încheiate ori dispoziţiile emise cu încălcarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1) sunt lovite de nulitate absolută";

- art. 77 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia "Conflictele de interese pentru preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene sau consilierii locali si judeţeni sunt prezăzute în art. 47 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare";

- art. 87, alin. (1), lit. d) şi g) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia "Funcţia de primar şi viceprimar, primar general şi viceprimar al municipiului Bucureşti, preşedinte şi vicepreşedinte al consiliului judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii sau calităţi: [...] d) funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie ori cenzor sau orice funcţie de conducere ori de execuţie la societăţile comerciale, inclusiv băncile sau alte instituţii de credit, societăţile de asigurare şi cele financiare, la regiile autonome de interes naţional sau local, la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la instituţiile publice [...] g) calitatea de comerciant persoană fizică autorizată [...]";

- art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia "Funcţia de consilier local sau consilier judeţean este incompatibilă cu exercitarea următoarelor funcţii şi calităţi: [...] c) calitatea de funcţionar public sau angajat cu contract individual de muncă în aparatul propriu al consiliului local respectiv sau în aparatul propriu al consiliului judeţean ori al prefecturii din judeţul respectiv [...]";

- art. 90 din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia "(1) Consilierii locali şi consilierii judeţeni care au funcţia de preşedinte, vicepreşedinte, director general, director, manager, administrator, membru al consiliului de administraţie sau cenzor ori alte funcţii de conducere, precum şi calitatea de acţionar sau asociat la societăţile comerciale cu capital privat sau cu capital majoritar de stat ori cu capital al unei unităţi administrativ-teritoriale nu pot încheia contracte comerciale de prestări de servicii, de executare de lucrări, de furnizare de produse sau contracte de asociere cu autorităţile administraţiei publice locale din care fac parte, cu instituţiile sau regiile autonome de interes local aflate în subordinea ori sub autoritatea consiliului local sau judeţean respectiv ori cu societăţile comerciale înfiinţate de consiliile locale sau consiliile judeţene respective. (2) Prevederile alin. (1) se aplică şi în cazul în care funcţiile sau calităţile respective sunt deţinute de soţul sau rudele de gradul I ale alesului local.";

- art. 91, alin. (3), teza I din Legea nr. 161/2003, potrivit căruia "Alesul local poate renunţa la funcţia deţinută înainte de a fi numit sau ales în funcţia care atrage starea de incompatibilitate sau în cel mult 15 zile de la numirea sau alegerea în această funcţie";

- art. 46, alin. (1) din Legea nr. 215/2001, potrivit căruia "Nu poate lua parte la deliberare şi la adoptarea hotărârilor consilierul local care, fie personal, fie prin soţ, soţie, afini sau rude până la gradul al patrulea inclusiv, are un interes patrimonial în problema supusă dezbaterilor consiliului local [...]";

- art. 2, alin. (1) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia "Prin aleşi locali, în sensul prezentei legi, se înţelege consilierii locali şi consilierii judeţeni, primarii, primarul general al municipiului Bucureşti, viceprimarii, preşedinţii şi vicepreşedinţii consiliilor judeţene.";

- art. 75, lit. b) şi f) din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia "Aleşii locali au un interes personal într-o anumită problemă, dacă au posibilitatea să anticipeze că o decizie a autorităţii publice locale din care fac parte ar putea prezenta un beneficiu sau un dezavantaj pentru sine sau pentru [...] b) orice persoană fizică sau juridică cu care au o relaţie de angajament, indiferent de natura acestuia; [...] f) o asociaţie sau fundaţie din care fac parte";

- art. 77 din Legea nr. 393/2004, potrivit căruia "(1) Consilierii judeţeni şi consilierii locali nu pot lua parte la deliberarea şi adoptarea de hotărâri dacă au un interes personal în problema supusă dezbaterii. (2) În situaţiile prevăzute la alin. (1), consilierii locali şi consilierii judeţeni sunt obligaţi să anunţe, la începutul dezbaterilor, interesul personal pe care îl au în problema respectivă. (3) Anunţarea interesului personal şi abţinerea de la vot se consemnează în mod obligatoriu în procesul verbal al şedinţei";

"Fapta persoanei cu privire la care s-a constatat [...] încălcarea obligaţiilor legale privind conflictul de interese ori starea de incompatibilitate constituie abatere disciplinară şi se sancţionează potrivit reglementării aplicabile demnităţii, funcţiei sau activităţii respective [...]". 

"Persoana [...] faţă de care s-a constatat existenţa conflictului de interese ori starea de incompatibilitate este decăzută din dreptul de a mai exercita o funcţie sau o demnitate publică [...] pe o perioadă de 3 ani de la data eliberării, destituirii din funcţia ori demnitatea publică respectivă sau a încetării de drept a mandatului. Dacă persoana a ocupat o funcţie eligibilă, nu mai poate ocupa aceeaşi funcţie pe o perioadă de 3 ani de la încetarea mandatului". 

Agenţia Naţională de Integritate îşi exercită atribuţiile cu respectarea principiilor legalităţii, confidenţialităţii, imparţialităţii, independenţei operaţionale, celerităţii, bunei administrări, precum şi al dreptului la apărare.


Te-ar putea interesa
Iti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?


Copyright 2019 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate.


dcn.n-nxt.24