Şedinţă Guvern 8 august. Ce proiecte au fost aprobate

Mihai Ciobanu / 08 aug 2019 / 21:33 Salveaza PDF Comentarii
Guvernul României
Descriere foto: Guvernul României

Informare cu privire la proiectele de acte normative aprobate sau de care Guvernul a luat act în şedinţa din 8 august 2019.

PROIECTE DE CARE GUVERNUL A LUAT ACT - ANALIZE

 
 
1. PROIECT DE LEGE privind căutarea persoanelor dispărute (Primă lectură)

2. ORDONANŢĂ cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2019 (Primă lectură)

3. ORDONANŢĂ pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2019 (Primă lectură)
 

PROIECTE APROBATEI. ORDONANŢE

1. ORDONANŢĂ pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice

2. ORDONANŢĂ pentru modificarea Legii nr. 52/2015 privind aprobarea plăţii anuale a cotizaţiilor şi serviciilor lingvistice pentru organizaţiile profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar

3. ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, modificarea şi completarea unor reglementări cu privire la programe guvernamentale naţionale, precum şi reglementări cu privire la măsurile fiscal-bugetare

4. ORDONANŢĂ pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia

II. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei pentru dezvoltarea turismului balnear

2. HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă

3. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 494/2011 privind înfiinţarea Centrului Naţional de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică - CERT-RO

4. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului MINVEST S.A Deva, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

5. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 pentru Societatea "CONVERSMIN" S.A. Bucureşti, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

6. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional " Autostrada Sibiu-Piteşti"- Secţiunea 1 Sibiu - Boiţa

7. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Regiei Autonome "Autoritatea Aeronautică Civilă Română" aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

8. HOTĂRÂRE privind privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Naţionale "Aeroporturi - Bucureşti" - S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor

9. HOTĂRÂRE pentru modificarea alineatului (1) al articolului 15 şi a anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 52/2018 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Fondurilor Europene

10. HOTĂRÂRE privind pentru aprobarea Regulamentului privind modelul uniformei de serviciu, însemnele distinctive şi accesoriile care însoţesc portul acesteia, durata normată de utilizare, condiţiile de acordare şi personalul vamal care beneficiază de uniformă

11. HOTĂRÂRE privind actualizarea caracteristicilor tehnice şi a valorii de inventar ale unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală şi transmiterea acestuia în administrarea Direcţiei Generale de Administrare a Marilor Contribuabili

12. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr. 264/2003 privind stabilirea acţiunilor şi categoriilor de cheltuieli, criteriilor, procedurilor şi limitelor pentru efectuarea de plăţi în avans din fonduri publice

13. HOTĂRÂRE privind privind înscrierea unor bunuri imobile în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestora în administrarea Administraţiei Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", instituţie publică aflată în subordinea Ministerului Mediului

14. HOTĂRÂRE privind scoaterea unor bunuri din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", prevăzute în anexa nr. 40 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a restituirii acestora către persoanele îndreptăţite

15. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.534/2007 privind înfiinţarea, atribuţiile, competenţele şi modul de funcţionare ale Comitetului Interministerial de Finanţări, Garanţii şi Asigurări şi reglementarea operaţiunilor de finanţare, garantare şi asigurare efectuate de Banca de Export-Import a României EXIMBANK-S.A în numele şi în contul statului

16. HOTĂRÂRE privind actualizarea anexei nr. 15 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

17. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Constanţa, Buzău, Giurgiu, Vrancea, Dolj, Prahova, Timiş şi municipiul Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

18. HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al statului a unor construcţii şi amenajări la terenuri din cadrul unor imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în municipiul Bucureşti şi judeţul Cluj, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora şi pentru modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

19. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a imobilului 1771 aflat în domeniul public al statului pentru transmiterea unei părţi din acesta din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în administrarea MinisteruluI Transporturilor, pentru Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A., şi pentru modificarea anexelor nr. 4 şi nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

20. HOTĂRÂRE pentru stabilirea regimului juridic al unor blocuri de locuinţe din municipiul Ploieşti, judeţul Prahova, construite prin Programul de construcţii locuinţe pentru tineri, destinate închirierii, aflate în administrarea Consiliului Local al Municipiului Ploieşti, precum şi a măsurilor necesare în vederea aplicării prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe, referitoare la vânzarea acestora

21. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Hănţeşti, judeţul Suceava

22. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei oraşului Bucecea, judeţul Botoşani

23. HOTĂRÂRE pentru definirea obligaţiilor de administrare a subdomeniului Folosinţa Terenurilor, Schimbarea Folosinţei terenurilor şi Silvicultura (LULUCF), parte a domeniului Schimbări Climatice

24. HOTĂRÂRE pentru aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2019 al Fondului pentru mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu

25. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru judeţul Maramureş

26. HOTĂRÂRE privind exercitarea, cu caracter temporar, în condiţiile legii, a funcţiei publice de subprefect al judeţului Olt de către domnul Dumitru Florin

27. HOTĂRÂRE privind rechemarea şi numirea unui consul general

III. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea Planului de acţiuni pentru implementarea Programului Naţional de Reformă 2019 şi a Recomandărilor Specifice de Ţară 2019

2. MEMORANDUM cu tema: Evaluarea naţională şi planul de acţiune pentru îndeplinirea condiţiei favorizante privind "Planificarea actualizată pentru investiţiile necesare în sectorul apei şi cel al apelor uzate", prevăzută prin propunerea de Regulament CE de stabilire a unor prevederi comune pentru o serie de fonduri UE post 2020 (CPR)

3. MEMORANDUM cu tema: Cloud-ul Guvernamental

4. MEMORANDUM cu tema: aprobarea raportului negocierii documentelor aferente împrumutului destinat Programului pe bază de rezultate (tip PforR) în sectorul sanitar, în valoare de 500 mil EUR, acordat României de către Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare; aprobarea textului negociat al Acordului de împrumut şi acordarea împuternicirii de semnare a acestuia ministrului finanţelor publice

IV. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 82/1992 privind rezervele de stat

2. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru completarea art.257 din Legea nr.286/2009 Codul penal

3. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru completarea Legii nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

4. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru abrogarea pct. 2 de la litera A din Anexa nr. 1, pentru completarea Anexei nr. 2, precum şi pentru modificarea pct. 5 din Anexa nr. 3 din Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006

5. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 196 din 20 iulie 2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor

6. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare

7. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă privind anularea unor contribuţii şi obligaţii fiscale

8. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii - republicare

9. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea art.58 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

10. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru completarea art. 76 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011

11. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul Penal

12. PUNCT DE VEDERE referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal


 
 

Te-ar putea interesaIti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?

Copyright 2019 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate.


dcn.n-nxt.25