Şedinţă Guvern 27 mai. Lista proiectelor

Proiectele de acte normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 27 mai 2020.

Agenda şedinţei de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 374/2013 privind utilizarea sistemelor destinate blocării şi întreruperii radiocomunicaţiilor în perimetrele unităţilor din subordinea Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/LG-2.pdf

II. PROIECTE DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind instituirea unor măsuri, precum şi a unui sprijin financiar, pentru pregătirea portofoliului de proiecte în domenii strategice considerate prioritare pentru perioada de programare 2021-2027, destinat finanţării prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020, POAT 2014-2020, şi Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020, POIM
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/OUG-8.pdf

2. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind organizarea, funcţionarea şi instituirea unor măsuri de îmbunătăţire a activităţii Corpului de Control al Prim-Ministrului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/OUG-9.pdf

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea standardelor de cost pentru serviciile sociale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/HG-23.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Strategiei naţionale de reintegrare socială a persoanelor private de libertate, 2020 - 2024
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/HG-24.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului de măsuri pentru atingerea stării ecologice bune a regiunii marine Marea Neagră
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/HG-25.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr.786/2014 privind aprobarea Listei instalaţiilor şi obiectivelor speciale de interes naţional, finanţate din fondurile Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/HG-26.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru reaprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lucrări de construcţii şi instalaţii în cazarma 3000 Bucureşti"
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/HG-27.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, şi trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Dolj, Bistriţa-Năsăud, Mehedinţi, Cluj, Galaţi, Brăila, Constanţa, Călăraşi, Ialomiţa şi Mureş din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/HG-28.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unei părţi din imobilul 1252 din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Lugoj, judeţul Timiş, şi modificarea anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/HG-29.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unui imobil, din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Muzeului Naţional "Constantin Brâncuşi"
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/HGANEXA-4.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Sănătăţii prin Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/HG-30.pdf

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Regulamentului de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1391/2006
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/HG-31.pdf

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii "VIZIUNE 2020"
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/HG-32.pdf

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru unele immobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne, precum şi trecerea unei construcţii din domeniul public al statului în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/NFHGANEXE.pdf

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Gorj (UM 0658 Târgu Jiu)
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/NFHGANEXA-4.pdf

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, Institutului Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului "Alessandrescu-Ruşenescu" şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Arad pentru protecţia populaţiei afectate de epidemia determinată de coronavirusul SARS-CoV-2
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/HGANEXA-5.pdf

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

IV. NOTE

1. NOTĂ DE INFORMARE cu tema:Verificarea intermediară privind respectarea principiului adiţionalităţii în conformitate cu Regulamentul (UE) nr.1303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime, precum şi de stabilire a unor dispoziţii generale privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune şi Fondul european pentru pescuit şi afaceri maritime şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/NOTA-6.pdf

V. PUNCTE DE VEDERE

1. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 23 propuneri legislative
Proiectul poate fi consultat la adresa:

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv-Bp.-13_2020-Plx-186_2020-modif-si-compl-Legii-208_2015.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/pdv-Plx-138_2020-pt-completarea-Legii-nr.-304_2004-privind-organizarea-judiciar%C4%83.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/pdv-Plx-146_2020-compl-Legii-nr.-96_2006-privind-Statutul-deputa%C5%A3ilor-%C5%9Fi-al-senatorilor.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/pdv.-Bp-132_2020.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Bp.-78_2020_Legea-104_2011.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Bp.-92_2020_servicii-de-promovare-a-s%C4%83n%C4%83t%C4%83%C8%9Bii.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-c,ontent/uploads/2020/05/Pdv_Bp.-119_2020_Legea-155_2010.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Bp.-131_2020_protejarea-intereselor-na%C8%9Bionale.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Bp.-172_2020_Legea-411_2004.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_bp.20_2020-Legea-217-2016-risipa-alimentara.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_BP_100_2020_HOREA-CLOSCA-SI-crisan.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_BP_101_2020_MIHAI-VITEAZUL.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Bp_140_2020.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Bp_185_2020_acordare-de-masti.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Bp_518_2019_ceremoniile-oficiale.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Bp142_2020_cod-procedura-civila.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Bp175_2020_despagubiri-producatori.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Plx.-78_2018_Program-taurine.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Plx.-262_2018_Legea-208_2015.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Plx_120_2020_CALIFICATIV-ANUAL-INSPECTOR-SCOLARI.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_Plx_122_2020_crese.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_PLX_524_2019.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/05/Pdv_PLX_645_2019_ASOCIATIILE-DE-PENSIONARI.pdf

Notă: Proiectele de acte normative şi documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul şedinţei Guvernului României.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Ultimele materiale video - DCNewsTV.ro

Te-ar putea interesa

Get it on App Store Get it on Google Play

Cele mai noi știri

Cele mai citite știri

Iti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?

Copyright 2022 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: publicitate@dcnews.ro


cloudnxt2
YesMy - smt4.1.0