Gabriela Firea, ședință la Primăria Capitalei. Ce se va discuta

Gabriela Firea
Gabriela Firea

Primarul General, Gabriela Firea, a convocat mâine, 31 ianuarie 2019, începând cu ora 11.00, la sediul Primăriei Municipiului București, sedința ordinară a Consiliului General al Municipiului București.

Iată ordinea de zi:

1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 138/30.06.2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Penetrație Prelungirea Ghencea-Domnești" în vederea continuării lucrărilor de interes public local

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții „Modernizare și extindere spații medicale, mansardare și supraetajare, inclusiv Compartiment de Primire Urgență – Spitalul Clinic Prof. Dr. Theodor Burghele"

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții „Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu Etapa II- Km 2+400 – intersecția Calea Vitan Bârzești"

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții „Pasaj Doamna Ghica"

5. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de cetățean de onoare al Municipiului București Preafericitului Părinte Daniel (Ciobotea), Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române

Vezi și: Desecretizare protocoale, CCR decizie. Manda: Decizia CSAT nu e secretă

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului „Elaborare documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și întocmire documentații în vederea obținerii autorizațiilor de construire (PAC) pentru reabilitarea/consolidarea Pod Ciurel

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului „Elaborare documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și întocmire documentații în vederea obținerii autorizațiilor de construire (PAC) pentru reabilitarea/consolidarea Pod Eroilor

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului „Elaborare documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și întocmire documentații în vederea obținerii autorizațiilor de construire (PAC) pentru reabilitarea/consolidarea Pod Opera

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului „Elaborare documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și întocmire documentații în vederea obținerii autorizațiilor de construire (PAC) pentru reabilitarea/consolidarea Pod Timpuri Noi

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului „Elaborare documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI) și întocmire documentații în vederea obținerii autorizațiilor de construire (PAC) pentru reabilitarea/consolidarea Pasaj Fundeni

11. Proiect de hotărâre privind transmiterea spațiilor cu destinație medicală împreună cu cota din spațiul comun aferent, situate la adresa Calea Dudești nr. 104-122, C1 Corp A, demisol, sector 3, București, în suprafață totală de 174,71 mp aflate în proprietatea Municipiului București, în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București pentru Spitalul Clinic Colțea

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurilor de expropriere pentru suprafața de 115 mp, parte din terenul proprietate privată de la adresa Splaiul Unirii nr. 607 – 611, sector 3, nr. cadastral 204283, situat pe amplasamentul lucrării de utilitate publică „Străpungere B-dul Nicolae Grigorescu – Splai Dudescu" în vederea continuării și finalizării lucrărilor de interes public local

Vezi și: Testare gratuită hepatita B și C. Cum poți beneficia

13. Proiect de hotărâre privind declararea utilității publice de interes local pentru obiectivul de investiții „Ansamblu urban complex – Pod Mihai Vodă, pod pietonal și pentru bicicliști peste Dâmbovița și parcaje subterane" din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană „Zona Centrală"

14. Proiect de hotărâre privind declararea utilității publice de interes local pentru obiectivul de investiții „Spațiu public urban Podul Calicilor" – Ansamblu urban Domnița Bălașa, parcaj subteran, amenajare urbană Palatul de Justiție" din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană „Zona Centrală"

15. Proiect de hotărâre privind declararea utilității publice de interes local pentru obiectivul de investiții „Piața Constituției – Spațiu public cu parcaj subteran" din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană „Zona Centrală"

16. Proiect de hotărâre privind declararea utilității publice de interes local pentru obiectivul de investiții „Modernizare spațiu urban public Sala Palatului cu parcaj subteran (nord)" din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană „Zona Centrală"

17. Proiect de hotărâre privind declararea utilității publice de interes local pentru obiectivul de investiții „Modernizare spațiu urban public Sala Palatului cu parcaj subteran (sud)" din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană „Zona Centrală"

18. Proiect de hotărâre privind declararea utilității publice de interes local pentru obiectivul de investiții „Parcaj Subteran – Uranus – Piața Rahova" din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană „Zona Centrală"

19. Proiect de hotărâre privind declararea utilității publice de interes local pentru obiectivul de investiții „Traseu pietonal și de bicicliști cu infrastructura aferentă trotuar Str. Uranus între Calea 13 Septembrie și Calea Rahovei" din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană „Zona Centrală"

Vezi și: Cutii cu lapte, destinate elevilor, pline de larve

20. Proiect de hotărâre privind declararea utilității publice de interes local pentru obiectivul de investiții „Traseu pietonal și de bicicliști cu infrastructura aferentă Piața George Cantacuzino" din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană „Zona Centrală"

21. Proiect de hotărâre privind declararea utilității publice de interes local pentru obiectivul de investiții „Traseu pietonal și de bicicliști cu infrastructura aferentă Piața Alexandru Lahovari" din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană „Zona Centrală"

22. Proiect de hotărâre privind declararea utilității publice de interes local pentru obiectivul de investiții „Traversare B-dul Unirii în dreptul străzii George Georgescu și Sfinții Apostoli" din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană „Zona Centrală"

23. Proiect de hotărâre privind declararea utilității publice de interes local pentru obiectivul de investiții „Modernizare spațiu public zona Mănăstirii Antim, inclusiv parcaje" din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană „Zona Centrală"

24. Proiect de hotărâre privind declararea utilității publice de interes local pentru obiectivul de investiții „Reabilitare Bd. Unirii de la Piața Constituției la Piața Unirii cu traversare la str. George Georgescu" din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană „Zona Centrală"

25. Proiect de hotărâre privind declararea utilității publice de interes local pentru obiectivul de investiții „Proiect amenajare și modernizare Parc Izvor Hașdeu" din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană „Zona Centrală"

26. Proiect de hotărâre privind declararea utilității publice de interes local pentru obiectivul de investiții „Modernizare spațiu public urban Piața de Flori George Coșbuc" din cadrul Planului Integrat de Dezvoltare Urbană „Zona Centrală"

27. Proiect de hotărâre privind transmiterea de la Administrația Fondului Imobiliar către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a unui număr de locuințe și a părților și dependințelor comune aferente ce vor fi utilizate ca locuințe de necesitate, în vederea efectuării lucrărilor de reparații și igienizare

28. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Administrația Fondului Imobiliar în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a imobilelor situate în București, sector 5, Piața Națiunilor Unite nr. 8, bl. 108, Tronson 2, respectiv Piața Națiunilor Unite nr. 9, bl. 107, Tronson 2, cu destinația de locuințe de necesitate

29. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Administrația Fondului Imobiliar către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a cotelor – părți, proprietate de stat, din imobilele situate în str. Lipscani nr. 29, sector 3, str. Gabroveni nr. 22 și Calea Moșilor nr. 71, sector 2, pe perioada lucrărilor de consolidare

Vezi și: ANAF, decizie. Motiv de bucurie pentru cei cu datorii

30. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement în administrarea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic a construcției „Hemiciclu" parte din Parcul Carol I din strada Candiano Popescu nr. 4, sector 4

31. Proiect de hotărâre privind trecerea în administrarea Centrului pentru Seniori al Municipiului București a spațiului cu altă destinație situat în imobilul din B-dul 1 Mai nr. 28, sector 6

32. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 210/27.11.2018, situat în București, str. Abrud nr. 54, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar

33. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 21/17.01.2018 privind solicitarea către Guvernul României de adoptare a unei hotărâri pentru transmiterea imobilului situat în Bulevardul Bucureștii Noi nr. 170, sector 1, din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Finanțelor Publice – Agenția Națională de Administrarea Fiscală în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București

34. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Teatrului Odeon a imobilului situat în str. Matei Voievod nr. 135A, sector 2 și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 300/2017

35. Proiect de hotărâre privind modificarea poziției nr. 10190 din anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 186/2008 referitoare la imobilul Lac Grivița, sector 1, București, în vederea intabulării

36. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun aparținând domeniului public al Municipiului București a imobilului – teren în suprafață de 208 mp, situat în str. Corăbească nr. 16, sector 2, București și darea în administrarea Consiliului Local Sector 2

37. Proiect de hotărâre privind cumpărarea imobilului situat în B-dul Regina Maria nr. 86-88, Corp C1 și Corp C3, sector 4, București, în baza exercitării dreptului de preemțiune al Municipiului București la vânzarea imobilelor monumente istorice

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a achiziționării imobilului monument istoric situat în Municipiul București, sector 1, strada Vasile Alecsandri nr. 16

39. Proiect de hotărâre privind acordul de principiu pentru achiziționarea imobilului situat în București, sector 5, Bd. Națiunile Unite nr. 8, bl. 104, S+P+Mz, cu destinația de sediu administrativ

40. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ – Bd. Bucureștii Noi nr. 25, sector 1

41. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal PUZ – Aleea Fizicienilor nr. 1, sector 3, București

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ – Strada Tony Bulandra nr. 15 - 19, sector 2

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal PUZ – Str. General N. Haralambie nr. 5, sector 4, București

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal PUZ – Str. Foișorului nr. 108 - 112, sector 3, București

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ – Strada Cerceluș nr. 43, sector 3, București

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ – Șoseaua Sălaj nr. 241, sector 5

47. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ – Aleea Căuzași nr. 49-51-53, sector 3

48. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ – Șos. Pantelimon nr. 161, sector 2, București

49. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ – Șoseaua Giurgiului nr. 253, sector 4

50. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal PUZ – Splaiul Independenței nr. 294, NC 231873, NC 231874, sector 6

51. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal PUZ – Calea Dorobanților nr. 212 - 214, sector 1, București

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ – Strada Sergent Nițu Vasile nr. 9, sector 4

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal PUZ – Strada Zețarilor nr. 33, sector 5, București

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal PUZ – Strada Radu Vodă nr. 20, sector 4, București

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ – Strada Tudor Arghezi nr. 4, sector 2

56. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ – Șoseaua Electronicii nr. 9 - 11, sector 2

56.b Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ – Șoseaua Electronicii nr. 9 - 11, sector 2 VERSIUNE IMBUNATATITA

57. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Planului Urbanistic Zonal PUZ - Strada Alexandriei 152C (fost Alexandriei 152), sector 5, București

58. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ – Strada Sfinții Voievozi nr. 5, sector 1, București

59. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ – Strada Episcopiei nr. 1 - 3, sector 1, București

60. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PUZ Sector 3, București

60.b Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PUZ Sector 3, București-VERSIUNE IMBUNATATITA1

60.c Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PUZ Sector 3, București-VERSIUNE IMBUNATATITA2

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PUZ strada Piscului nr. 14, sector 4, București

62. Proiect de hotărâre privind cooperarea între Municipiul București și Corul Național de Cameră „Madrigal – Marin Constantin" în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului Cantus Mundi, București 2019

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei bunurilor și obiectivelor aflate în proprietatea sau în administrarea Municipiului București sau a altor servicii/instituții de interes local la nivelul Municipiului București, pentru care paza este asigurată de către Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București, precum și lista instituțiilor pentru care se efectuează transportul de valori de către Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București

64. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de relocare a Autobazei Societății de Transport București STB S.A. situată în strada Donizetti nr. 8 – 10, sector 2

65. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de relocare a Autobazei Societății de Transport București STB S.A. situată în Șoseaua Pipera nr. 55, sector 2

66. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de transport și distribuție a energiei termice livrată prin puncte termice urbane și de transport pentru consumatorii cu puncte termice proprii și a prețurilor locale medii de facturare a energiei termice pentru consumatorii non-casnici, practicate de RADET București

67. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării de la bugetul Municipiului București a Programului Unitar de Acțiune pentru Deratizare și Dezinsecție în anul 2019

68. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 535/23.08.2018 privind delegarea gestiunii serviciului public de interes local privind obiectivele sportive aparținând domeniului public și privat al Municipiului București către Compania Municipală Sport pentru Toți București S.A.

69. Proiect de hotărâre privind aprobarea planurilor tarifare de decontare a serviciilor socio-medicale de îngrijire la domiciliu persoane vârstnice și a planului tarifar de decontare a serviciilor de asistență socială cu cazare și servicii sociale administrative – pentru toate Centrele de Îngrijire și asistență pentru persoane dependente, care sunt și vor fi în operarea Companiei Municipale Medicala București S.A.

70. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului București către Asociația „Axa de dezvoltare Brașov – București – Constanța" persoană juridică de drept privat

71. Proiect de hotărâre privind acordarea avizului de principiu pentru tarifele de transport și distribuție a energiei termice livrate prin puncte termice urbane, de transport pentru consumatorii cu puncte termice proprii, de producție și distribuție la Centralele Termice de cvartal și de producere la centrala termică Casa Presei Libere, practicate de RADET București

72. Proiect de hotărâre privind abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 592/22.11.2017 privind modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 118/2004 privind exercitarea activității de comercializare pe principalele rețele stradale

73. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

74. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Teatrului de Comedie

75. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de Organizare și Funcționare ale Teatrului Evreiesc de Stat

76. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București

77. Proiect de hotărâre privind modificarea numărului total de posturi la unele servicii publice de interes local al Municipiului București

78. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la încheierea unei Înțelegeri de cooperare cu orașul Korça din Republica Albania

79. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la aderarea la rețeaua Eurocarers, prin Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1

80. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 2 să hotărască, în condițiile legii cu privire la asocierea cu Fundația Comunitară București în vederea implementării proiectului „Green Floreasca" se soluții eficiente energetic și instalării unor panouri fotovoltaice

81. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la încheierea unei Înțelegeri de cooperare cu Comuna Mahala, Raionul Noua Suliță, Regiunea Cernăuți din Ucraina

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Ultimele materiale video - DCNewsTV.ro

Te-ar putea interesa

Get it on App Store Get it on Google Play

Cele mai noi știri

Cele mai citite știri

Iti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?

Copyright 2023 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]


cloudnxt2
YesMy - smt4.1.0