Firea, SCANDAL în Consiliul General: Nu săriți așa! Fiți bărbat!

Gabriela Firea, primarul general al municipiului București, a vrut să facă o precizare privind un proiect care se află pe ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului București, moment în care se auzea un strigăt din sală. 

Precizarea a vrut să fie cu privire la punctul numărul doi de pe ordinea de zi: 

2. Proiect de hotarare privind darea in administrare a imobilului situat in Str. Lipscani nr. 18-20, sect.3 catre Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania "Elie Wiesel" in vederea realizarii Muzeului de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din Romania,

Gabriela Firea a reacționat la urletele imediate ale colegului din sală: ”Lăsați-mă să închei ce am de spus. Vă rog să mă lăsați să închei ce am de spus. Obrăznicia să știți că nu e apreciată de nimeni, de nimeni. Veți avea punct de vedere, vă veți exprima opinia, am și eu dreptul câștigat să-mi spun opinia, vă voi asculta cu mare atenție, nu vă voi întrerupe, veți vedea. Nu săriți așa, că nu vă ajută la nimic să ridicați nici tonul și nici să vorbiți peste o persoană, fiți civilizat, fiți bărbat, dovediți că aveți cei șapte ani de acasă.

”Vreau să fac o singură precizare, consilierii generali vor dezbate și vor vota. S-a spus că nu e posibil transferul acestei clădiri pentru că nu există aprobarea, avizul Ministerului Culturii. Domnul director al Direcției Juridice va veni și vă va explica, la momentul dezbaterii pe acest proiect de hotărâre, avizul de la Ministerul Culturii este necesar, dar el trebuie să fie obținut de instituția care dorește să amenajeze Muzeul Holocaustului, și anume Institutul Elie Wiesel, nicidecum de proprietarul clădirii, adică noi”, a precizat Gabriela Firea. Dacă institutul nu obține avizul, clădirea revine la proprietar, adică Consiliul General, a mai precizat primarul. 

Iată toate proiectele aflate pe ordinea de zi a Consiliului General al Municipiului București: 

1. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta al Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe perioada 30 mai 2019 – 29 august 2019,

2. Proiect de hotarare privind darea in administrare a imobilului situat in Str. Lipscani nr. 18-20, sect.3 catre Institutul National pentru Studierea Holocaustului din Romania "Elie Wiesel" in vederea realizarii Muzeului de Istorie a Evreilor si al Holocaustului din Romania,

3. Proiect de hotarare privind conferirea titlului de cetatean de onoare al Municipiului Bucuresti domnului Gheorghe Colceag,

4. Proiect de hotarare pentru aprobarea Proiectului "Smile – Mobile",

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Studiului de oportunitate privind infiintarea unui serviciu municipal de transport dotat cu microbuze/autobuze scolare care sa faciliteze transportul elevilor din ciclul primar si secundar pe teritoriul Municipiului Bucuresti pentru Scoala nr. 195 (Hamburg), sector 3 – proiect pilot,

6. Proiect de hotarare privind implementarea unui proiect pilot tip "Sistem de transport alternativ – Electric Scooter Sharing in Municipiul Bucuresti" prin S.C. Hub Work S.R.L. ("Flow"),

7. Proiect de hotarare privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenti obiectivului de investitii "Lift exterior antiincendiu si transport pacient transplantat cu ventilator, inclusiv constructie put lift, amenajare spatiu, montaj, instalatii electrice in incinta pentru racordarea liftului si refacerea imprejmuirii spre B-dul Ion Mihalache", pentru Spitalul Clinic "Sf. Maria",

8. Proiect de hotarare privind aprobarea listei de prioritati pentru atribuirea locuintelor de serviciu catre personalul angajat in unitatile sanitare aflate in administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti prin Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti si modificarea anexei nr. 1 la Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 753/2018,

9. Proiect de hotarare privind asigurarea integrala a finantarii de la bugetul local, in limita fondurilor alocate anual cu aceasta destinatie, a cheltuielilor privind realizarea lucrarilor de interventie pentru reabilitarea structural – arhitecturala a anvelopei cladirilor si cresterea calitatii arhitectural – ambientale a urmatoarelor imobile din municipiul Bucuresti – zona de actiune prioritara situate in: str. Anastasie Simu nr. 6, sector 1; Bd. Carol I nr. 48 sector 2; str. Academiei nr. 4 – 6, sector 3; str. Anghel Saligny nr. 6, sector 5; Bd. Mihail Kogalniceanu nr. 16 (fost nr. 46), sector 5; Bd. Mihail Kogalniceanu nr. 26 (fost nr. 56), sector 5; Bd. Mihail Kogalniceanu nr. 37, (fost 87), sector 5; Calea Plevnei nr. 5 – 7, sector 5, Bd. Regina Elisabeta nr. 57 (A+B), sector 5; Bd. Regina Elisabeta nr. 59, sector 5; Str. Silfidelor nr. 4 , sector 5; Bd. Lascar Catargiu nr. 14, sector 1; str. Edgar Quinet nr. 3, sector 1; str. Ion Campineanu nr. 13 , sector 1,

10. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenti documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, pentru obiectivul de investitii – consolidare a imobilului situat in Str. Blanari nr. 14, sector 3,

11. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenti documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, pentru obiectivul de investitii – consolidare a imobilului situat in Str. Baltagului nr. 17, sector 5,

12. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenti documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie, pentru obiectivul de investitii – consolidare a imobilului situat in Str. Selari nr. 22, sector 3,

13. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului General al Municipiului nr. 292/22.12.2005 privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru consolidarea imobilului situat in Bucuresti, sector 1, B-dul. Nicolae Balcescu nr. 32 – 34,

14. Proiect de hotarare privind declansarea procedurii de expropriere in vederea efectuarii lucrarilor de reabilitare, modernizare si reconversie functionala de interes public local pentru imobilul aflat in proprietate privata situat la adresa Calea Grivitei nr. 138C, sector 1, Bucuresti, identificat cu nr. cadastral 227247, in vederea edificarii unor spatii expozitionale si a unui centru rezidential, educational, cultural si de divertisment destinat artistilor, in proiectul de utilitate publica ,,Spatiul Cultural Municipal",

15. Proiect de hotarare privind declansarea procedurii de expropriere pentru imobilul – monument istoric aflat in proprietate privata, situat la adresa Splaiul Independentei nr. 74, sector 5, Bucuresti, nr. cadastral 224377, in vederea efectuarii lucrarilor de conservare si protejare de interes public local aferente proiectului de utilitate publica "Spatiul Cultural Municipal",

16. Proiect de hotarare privind declansarea procedurilor de expropriere pentru unele spatii aflate in proprietate privata din imobilul – monument istoric, incadrat in clasa I risc seismic, situat la adresa str. Blanari nr. 3, sector 3, in vederea efectuarii lucrarilor de conservare si protejare de interes public local,

17. Proiect de hotarare privind declansarea procedurilor de expropriere pentru unele spatii aflate in proprietate privata din imobilul – monument istoric, incadrat in clasa I risc seismic, situat la adresa str. Boteanu nr. 3A – 3B, sector 1, in vederea efectuarii lucrarilor de conservare si protejare de interes public local,

18. Proiect de hotarare privind declansarea procedurilor de expropriere pentru unele spatii aflate in proprietate privata din imobilul – monument istoric, incadrat in clasa I risc seismic, situat la adresa str. Academiei nr. 3 - 5, sector 3, in vederea efectuarii lucrarilor de conservare si protejare de interes public local,

19. Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Administratiei Fondului Imobiliar catre Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic, a cotei parti de 21% proprietate de stat, din imobilul situat in Calea Victoriei nr. 48 – 50, sector 1 pe perioada executarii lucrarilor de punere in siguranta,

20. Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Administratiei Fondului Imobiliar catre Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic, a cotelor – parti proprietate de stat din urmatoarele imobile situate in municipiul Bucuresti: str. Alexandru Beldiman nr. 1, sector 5, str. Franceza nr. 52/corespondent cu str. Halelor nr. 1, sector 3; Bd. General Gheorghe Magheru nr. 27, sector 1, str. Baltagului nr. 17, sector 5, str. Ion Campineanu nr. 9, sector 1, Piata Amzei nr. 15/str. Mendeleev nr. 17, sector 1, str. Nicolae Balcescu nr. 32-34, sector 1 pe perioada executarii lucrarilor de punere in siguranta si consolidare,

21. Proiect de hotarare privind transmiterea din administrarea Administratiei Fondului Imobiliar in administrarea Administratiei Municipale pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic, a cotei parti detinute din urmatoarele imobile situate in municipiul Bucuresti, in zona de actiune prioritara, situate in Calea Victoriei nr. 25, sector 3, Calea Victoriei nr. 103 – 105, sector 1 si Calea Victoriei nr. 214, sector 1, in vederea realizarii lucrarilor de interventie pentru reabilitarea structural – arhitecturala a anvelopei cladirilor si cresterea calitatii arhitectural – ambientale a acestora,

22. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 27/31.01.2019 "privind transmiterea din administrarea Administratiei Fondului Imobiliar catre Administratia Municipala pentru Consolidarea Cladirilor cu Risc Seismic, a cotelor – parti, proprietate de stat, din imobilele situate in str. Lipscani nr. 29, sector 3, str. Gabroveni nr. 22, sector 3 si Calea Mosilor nr. 71, sector 2,

23. Proiect de hotarare privind solicitarea catre Guvernul Romaniei de emitere a unei hotarari pentru transmiterea din domeniul public al statului si administrarea Regiei Autonome Administratia Patrimoniului Protocolului de Stat in domeniul public al Municipiului Bucuresti a unor constructii si a unor suprafete de teren din imobilele situate in sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, Soseaua Pipera nr. 79-81, in vederea realizarii obiectivului de investitii "Obiect 11, Nod Avionului – Inchidere inel median" in vederea continuarii lucrarilor de interes public local pentru realizarea proiectului Realizarea retelelor publice de alimentare cu apa, canalizare, iluminat public, precum si a drumurilor aferente ansamblului Henri Coanda – Etapa II,

24. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 27/12.02.2015 privind declansarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica "Largire Soseaua Fabrica de Glucoza intre Strada Barbu Vacarescu si Strada Petricani – Tronson I", in vederea efectuarii lucrarilor de interes public local,

25. Proiect de hotarare pentru modificarea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 138/30.06.2015 privind declansarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privata situate pe amplasamentul lucrarii de utilitate publica "Penetratie Prelungirea Ghencea – Domnesti si Supralargire Bulevardul Ghencea intre str. Brasov si Terminal Tramvai 41" in vederea efectuarii lucrarilor de interes public local,

26. Proiect de hotarare privind modificarea art. 1 din Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 603/26.09.2018 pentru aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenti obiectivului de investitii "Penetratie Prelungirea Ghencea – Domnesti si Supralargire Bulevardul Ghencea intre str. Brasov si Terminal Tramvai 41",

27. Proiect de hotarare privind solicitarea catre Guvernul Romaniei de emitere a unei hotarari pentru transmiterea din domeniul public al statului si din administrarea Ministerului Transporturilor – Aeroclubul Romaniei in domeniul public al Municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, a constructiei denumita "Turn de Parasutism" situata in Complexul Sportiv Lia Manoliu, in vederea realizarii obiectivului de investitii "Sala Multifunctionala Complex Sportiv "Lia Manoliu" – B-dul Basarabia nr. 37 – 39, sector 2",

28. Proiect de hotarare privind cumpararea imobilului situat in Str. Batistei nr. 14, sectorul 2, Bucuresti, in baza exercitarii dreptului de preemtiune al Municipiului Bucuresti la vanzarea imobilelor monumente istorice,

29. Proiect de hotarare privind solicitarea catre Guvernul Romaniei de emitere a unei hotarari cu privire la revocarea dreptului de administrare constituit in favoarea consiliilor locale ale sectoarelor 1 – 6 ale municipiului Bucuresti, conform Hotararii Guvernului nr. 987/2003 privind trecerea unor imobile in domeniul public al municipiului Bucuresti si in administrarea consiliilor locale ale sectoarelor acestuia,

30. Proiect de hotarare privind inaintarea catre Guvernul Romaniei a cererii de emitere a unei Hotarari de Guvern privind revenirea terenului in suprafata de 26.026 mp situat in Sos. Vitan Barzesti nr. 24, sector 4, in incinta detasamentului de pompieri "Aparatorii Patriei", din domeniul public al Municipiului Bucuresti si administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti, in domeniul public al statului si administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dealul Spirii" Bucuresti – Ilfov si revocarea Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 256/2018,

31. Proiect de hotarare privind transmiterea imobilului Teatrul de Vara "Nicolae Balcescu", situat in Parcul Bazilescu, sector 1, din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al Sectorului 1,

32. Proiect de hotarare privind acceptarea ofertei de donatie a sculpturii Bustul lui Nikola Martinoski si darea in administrarea Administratiei Monumentelor si Patrimoniului Turistic,

33. Proiect de hotarare privind acceptarea ofertei de donatie a sculpturii Bust Regele Decebal si darea in administrarea Administratiei Monumentelor si Patrimoniului Turistic,

34. Proiect de hotarare privind imputernicirea Consiliului Local al Sectorului 5 sa achizitioneze pentru si in numele municipiului Bucuresti 40 de apartamente cu destinatia de locuinte sociale,

35. Proiect de hotarare privind vanzarea terenului ce face obiectul contractului de concesiune nr. 1595/11.08.2005, in suprafata de 4.454,22 mp, situat in Bd. Gheorghe Sincai nr. 16 si 20, sector 4, contract incheiat cu Universitatea "Titu Maiorescu",

36. Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public al Municipiului Bucuresti in domeniul privat al Municipiului Bucuresti a terenului in suprafata de 149 mp, situat in str. Cernisoara, sector 6, in vederea construirii unei biserici in cartierul Militari,

37. Proiect de hotarare privind concesionarea, fara licitatie publica a unui teren aflat in proprietatea municipiului Bucuresti situat adiacent proprietatii din str. Lovistei nr. 46, sector 3 in suprafata de 149 mp, necesar extinderii locuintei,

38. Proiect de hotarare privind concesionarea, fara licitatie publica a unui teren aflat in proprietatea municipiului Bucuresti situat adiacent proprietatii din str. Icoanei nr. 93, sector 2, in suprafata de 75 mp, necesar extinderii locuintei,

39. Proiect de hotarare privind inscrierea in domeniul privat al Municipiului Bucuresti a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanta succesorala nr. 45/22.05.2019, situat in Bucuresti, Aleea Lunca Siretului nr. 1A, bl. A39B, sc. 2, et. 1, ap. 20, sector 6 si transmiterea acestuia in administrarea Administratiei Fondului Imobiliar,

40. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – Soseaua Bucuresti – Targoviste nr. 4, sector 1,

41. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – Rascoala 1907 nr. 9A si nr. 9B, sector 2,

42. Proiect de hotarare privind aprobarea Palanului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ – Str. Buzesti nr. 44, sector 1,

43. Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ – strada Stefan Holban nr. 20 – 30, sector 1,

44. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal/PUZ Strada Sergent Nitu Vasile nr. 9, sector 4,

45. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Sos. Salaj nr. 241 – sector 5,

46. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ – Str. Radu Voda, nr. 20, sector 4, Bucuresti,

47. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ – Strada Povernei nr. 39, sector 1,

48. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ – Soseaua Orhideelor nr. 27 - 29, sector 1, Bucuresti,

49. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ – Str. Baicului nr. 55, Sector 2,

50. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ – Bulevardul Pache Protopopescu nr. 71 – 75, Sector 2,

51. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Str. Tudor Arghezi nr. 4 Sector 2,

52. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Strada Hortensiei nr. 9, sector 2,

53. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ – strada Jimbolia nr. 103 Lot 2, sector 1,

54. Proiect de hotarare privind aprobarea PUZ - Str. Gheorghe Titeica, nr. 109 – 119, Sector 2,

55. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de incheiere a exercitiului bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2018,

56. Proiect de hotarare privind aprobarea situatiilor financiare centralizate ale Municipiului Bucuresti – activitatea proprie – pentru anul 2018,

57. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului Bucuresti pe anul 2019,

58. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Paza si Securitate Bucuresti S.A.,

59. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Turistica Bucuresti S.A,

60. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Protectie Civila si Voluntariat Bucuresti S.A.,

61. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Agrement Bucuresti S.A.,

62. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Imobiliara Bucuresti S.A.,

63. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Intretinerea Arborilor si Spatiului Verde Bucuresti S.A.,

64. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Managementului Transportului Bucuresti S.A.,

65. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Parking S.A.,

66. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Managementul Traficului Bucuresti S.A.,

67. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Iluminat Public Bucuresti S.A.,

68. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Eco Igienizare Bucuresti S.A.,

69. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Strazi, Poduri si Pasaje Bucuresti S.A.,

70. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Dezvoltare Durabila Bucuresti S.A.,

71. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Societatii Compania Municipala Medicala Bucuresti S.A.,

72. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Consolidari Bucuresti S.A.,

73. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Sport Pentru Toti Bucuresti S.A.,

74. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Societatii Compania Municipala Parcuri si Gradini Bucuresti S.A.,

75. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 al Societatii Compania Municipala Publicitate si Afisaj Bucuresti S.A.,

76. Proiect de hotarare privind aprobarea raportului referitor la stadiul realizarii masurilor din Planul Integrat de Calitate a Aerului in Municipiului Bucuresti 2018 – 2022, aferent trimestrului I al anului 2019,

77. Proiect de hotarare privind implementarea proiectului "Sistem de Management al Documentelor si Fluxurilor de Lucru",

78. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor aplicabile in procesul de exploatare turistica a Monumentului Arcul de Triumf,

79. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor de exploatare a parcajelor apartinand domeniului public si/sau privat al municipiului Bucuresti,

80. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea anexei la Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 82/2015 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare si functionare pe termen mediu si lung a serviciului public de salubrizare in Municipiul Bucuresti,

81. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind inhumarea persoanelor fara apartinatori care decedeaza pe raza Municipiului Bucuresti,

82. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale a Municipiului Bucuresti la finantarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Deratizare, Dezinsectie, Dezinfectie Bucuresti,

83. Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale a Municipiului Bucuresti la finantarea Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara pentru Iluminat Public Bucuresti,

84. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind regimul finantarilor nerambursabile alocate de la bugetul local al municipiului Bucuresti, prin bugetul Autoritatii pentru Supravegherea si Protectia Animalelor a Municipiului Bucuresti, pentru activitati nonprofit de interes local, precum si a Modelului de Contract – cadru de finantare nerambursabila a activitatilor nonprofit de interes local, potrivit Legii nr. 350/2005, cu modificarile si completarile ulterioare,

85. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 10/2018, cu modificarile si completarile ulterioare si Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 829/2018,

86. Proiect de hotarare privind aprobarea organigramei, numarului total de posturi, statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare ale Teatrului "Excelsior",

87. Proiect de hotarare pentru modificarea anexei nr. 7 din Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 174/2011 privind aprobarea structurii organizatorice ale unor spitale aflate in administrarea municipalitatii, prin Administratia Spitalelor si Serviciilor Medicale Bucuresti,

88. Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a Consiliului Local al Sectorului 1 sa hotarasca cu privire la asocierea cu MEGA IMAGE S.R.L. si biserici din Sectorul 1 al Municipiului Bucuresti, in scopul realizarii in comun a unor servicii sociale,

89. Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului Bucuresti de a coopera cu Administratia Monumentelor si Patrimoniului Turistic in scopul finantarii si realizarii in parteneriat a proiectului de interes public Romania Parc 2018,

90. Proiect de hotarare privind imputernicirea expresa a Consiliului Local al Sectorului 6 sa hotarasca, in conditiile legii, cu privire la cooperarea cu Inspectoratul Scolar al Municipiului Bucuresti si Casa Corpului Didactic al Municipiului Bucuresti, in vederea derularii si cofinantarii proiectului "Kay Action 3: Social Inclusion and Common Values: the Contribution in the Field of Education, Training and Youth "Me and Your Stories (MYS)",

91. Intrebari si Interpelari.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Ultimele materiale video - DCNewsTV.ro

Te-ar putea interesa

Get it on App Store Get it on Google Play

Cele mai noi știri

Cele mai citite știri

Iti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?

Copyright 2022 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: publicitate@dcnews.ro


cloudnxt2
YesMy - smt4.1.0