Coronavirus - COVID 19
România în stare de urgență
-
confirmate
-
vindecate
-
decese
Sună-ne (Luni - Vineri, 09:00 - 18:00) sau scrie-ne la numărul 0772.264.642
sau la adresa de e-mail [email protected]

300 de posturi libere la FISC. Vezi cum te poți angaja

DCNews Team / 30 ian 2014 / 21:55
anaf
anaf

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală anunță un concurs pentru ocuparea unui număr de 300 de posturi disponibile în cadrul Direcţia generală antifraudă fiscală și Direcției de combatere a fraudelor.

Iată anunțul postat pe site-ul ANAF:

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală cu sediul în Bucureşti, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, organizează, in data de 01 martie 2014 (proba scrisa), concurs pentru ocuparea unui număr de 300 posturi la Direcţia generală antifraudă fiscală din care 108 posturi la Directia de combatere a fraudelor, astfel cum sunt prevazute in anexele nr.1 si nr.2 la prezentul anunt.

Condiţii de participare la concurs: - condiţii generale prevăzute de art.54 din Legea nr. 188/1999, republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare, pentru ocuparea funcţiilor publice, respectiv: a) cetăţenie română şi domiciliul în România; b) cunoaşterea limbii române, scris şi vorbit; c) vârsta de minimum 18 ani împliniţi; d) capacitate deplină de exerciţiu; e) o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate; f) îndeplinirea condiţiilor de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică; g) îndeplinirea condiţiilor specifice pentru ocuparea funcţiei publice; h) sa nu fi fost condamnat(ă) pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea; i) sa nu fi fost destituit(ă) dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; j) sa nu fi desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege; - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice specifice de execuţie de inspector antifrauda clasa I gradul profesional superior este de 9 ani; - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice specifice de execuţie de inspector antifrauda clasa I gradul profesional principal este de 5 ani; - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice specifice de execuţie de inspector antifrauda clasa I gradul profesional asistent este de 1 an; - vechimea în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice specifice de execuţie de inspector antifrauda clasa I gradul profesional debutant - nu este necesara. - condiţii specifice, astfel cum sunt redate in anexele nr.1 si nr.2 la prezentul anunt.

Dosarul de concurs trebuie sa conţină următoarele documente: a) cererea de înscriere privind participarea la concurs,(imprimata fata-verso) al cărei model este prevăzut în anexa nr. 3 la prezentul anunt; b) copia actului de identitate; c) copia certificatului de căsătorie sau a altor acte, în cazul în care numele de pe actele de studii este diferit de cel de pe actul de identitate; d) copia diplomei de licenţă sau echivalentă;

e) copia carnetului de muncă sau adeverinţă doveditoare a vechimii în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, după caz; f) copia permisului de conducere, categoria B, dupa caz; g) cazierul judiciar; h) adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 3 luni anterior desfăşurării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate; adeverinţa trebuie să conţină, în clar, numărul, data, numele emitentului şi calitatea acestuia; i) o declaraţie pe propria răspundere, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 4 la prezentul anunt; j) curriculum vitae, potrivit modelului comun european, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.1021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 5 la prezentul anunt; k) documentele care atestă îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 4 alin. (7) lit. b) şi c) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, respectiv avizul psihologic care priveşte evaluarea psihologică complexă a candidatului şi avizul psihologic cu privire la aprecierea nivelului de integritate al candidatului. Certificatele trebuie să fie eliberate cu cel mult 3 luni anterior desfăşurării concursului. Cele doua certificate trebuie emise in urma unei sesiuni unitare de examinare realizate de catre acelasi psiholog. Lista personalului şi a entităţilor acreditate, respectiv autorizate să realizeze evaluările psihologice complexe şi de integritate se publică pe site-ul web al Colegiului Psihologilor din România – www.copsi.ro – şi pe site-ul web al Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală – www.anaf.ro .

Documentele componente ale dosarului de concurs vor fi indosariate intr-un dosar cu sina (cartonat) Vechimea în muncă şi/sau în specialitatea studiilor dobândită după data de 01.01.2011 va fi atestată prin adeverinţe care vor avea formatul standard aprobat prin Ordinul Preşedintelui ANFP nr. 192/17.01.2013. Copiile de pe actele prevăzute mai sus se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul tehnic al comisiei de examinare şi evaluare. Cererea de înscriere se pune la dispoziţia candidaţilor de către Agenţie, prin grija secretarului tehnic al comisiei de examinare şi evaluare. Sunt considerate complete dosarele de concurs care conţin toate documentele prevăzute, până la termenul limită stabilit în anunţul de concurs. In perioada 29 ianuarie - 12 februarie 2014, în zile lucrătoare, între orele 8:30 – 17:00 (luni – joi) şi 8:30 – 14:30 (vineri) dosarele se depun de către candidaţi, la sediul din Piata Alba-Iulia nr.6, bloc I5, sector 3, parter (in dreapta), sala de sedinte.

Concursul constă în trei etape, după cum urmează: a) selecţia dosarelor de înscriere b) proba scrisă c) interviul

Proba scrisa consta in rezolvarea unor teste-grila si se va desfasura in data de 01 martie 2014. Prin proba scrisa se testeaza cunostintele teoretice necesare ocuparii functiilor publice pentru care se organizeaza concursul”.

Te-ar putea interesaIti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?

Copyright 2020 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]


dcn.n-nxt.22