Hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor Băncii Transilvania

[] []

30 apr 2014 / 10:56
Salveaza PDF Comentarii

În cadrul Adunării Generale a Acţionarilor Băncii Transilvania, în Şedinţa Ordinară şi Extraordinară, organizată în 29 aprilie, în Cluj-Napoca, au fost prezentate acţionarilor realizările BT înregistrate în anul 2013, precum şi Planul de afaceri al băncii, pentru anul în curs. De asemenea, a fost ales Consiliul de Administraţie pentru mandatul 2014 – 2018. Horia Ciorcilă şi Roberto Marzanati au primit, din partea acţionarilor, al patrulea mandat pentru funcţia de Preşedinte, respectiv de Vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie BT.

În cadrul Adunării Generale a Acţionarilor Băncii Transilvania, în Şedinţa Ordinară şi Extraordinară, organizată în 29 aprilie, în Cluj-Napoca, au fost prezentate acţionarilor realizările BT înregistrate în anul 2013, precum şi Planul de afaceri al băncii, pentru anul în curs. De asemenea, a fost ales Consiliul de Administraţie pentru mandatul 2014 – 2018. Horia Ciorcilă şi Roberto Marzanati au primit, din partea acţionarilor, al patrulea mandat pentru funcţia de Preşedinte, respectiv de Vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie BT.

La Adunarea Generală Ordinară au fost prezenţi sau au fost împuterniciţi acţionari care au reprezentat 44,3494% din numarul de actiuni cu drept de vot, respectiv 974.106.121 de acţiuni. La Adunarea Generală Extraordinară au fost prezenţi sau au fost împuterniciţi acţionari care au 44,3494% din numarul de actiuni cu drept de vot, respectiv 974.106.121 de acţiuni.

 

● Hotărârile Adunării Generale Ordinare

În cadrul Adunării Generale Ordinare au fost aprobate următoarele: situaţiile financiare anuale, întocmite pentru exerciţiul financiar 2013 – individuale şi consolidate; propunerile privind repartizarea profitului; descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul 2013; Bugetul de venituri şi cheltuieli şi Planul de afaceri BT pentru 2014; fixarea remuneraţiei administratorilor pentru anul în curs, precum şi prelungirea contractului de prestări servicii dintre Banca Transilvania şi KPMG Audit SRL. De asemenea, acţionarii au aprobat ca dată de înregistrare, definită ca dată care serveşte la identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng Hotărârile AGA, să fie 30 mai 2014, precum şi mandatarea Consiliului de Administraţie şi, individual, a membrilor acestuia pentru ducerea la îndeplinire a Hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor.

Unul dintre cele mai importante puncte din ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare, aprobat de acţionari, a fost alegerea Consiliului de Administraţie pentru mandatul      2014 - 2018. Membrii care au obţinut un nou mandat sunt următorii: Horia Ciorcilă – Preşedinte; Roberto Marzanati – Vicepreşedinte; precum şi membrii: Costel Ceocea; Radu Palagheanu şi prof.univ.dr.Vasile Puşcaş. Horia Ciorcilă şi Roberto Marzanati au primit, din partea acţionarilor, al patrulea mandat pentru funcţia de Preşedinte, respectiv de Vicepreşedinte al Consiliului de Administraţie BT. De asemenea, începând cu acest an, din consiliu fac parte doi membri noi, şi anume: Thomas Grasse (Germania) – nominalizat de BERD ca reprezentant în CA-ul Băncii Transilvania şi Ivo Gueorguiev (Marea Britanie) – ambii, bancheri cu o vastă carieră şi experienţă în domeniul financiar.

 

SITUATII FINANCIARE:

2013: Situaţii financiare individuale IFRS:                       

 

INDICATOR

Milioane lei

Total active

32.065,86

Total datorii

28.983,37

Total capitaluri proprii

3.082,49

Profit înainte de impozitare

443,10

Profit net

374,90

 

2013: Propunere de repartizare a profitului IFRS:

 

SUME (Lei)

Profit brut

443.102.262

Rezerve legale şi alte rezerve

22.155.113

Impozit profit

68.204.158

Profit net de repartizat

352.742.991

 

2013: Situaţii financiare consolidate IFRS:

                         

 

INDICATOR

Milioane lei

Total active

32.244,08

Total datorii

29.034,92

Total capitaluri proprii

3.209,16

Profit inainte de impozitare

479,38

Profit net

408,56

 

2014: Bugetul de venituri şi cheltuieli:

INDICATOR

Milioane lei

Venituri operationale

1.777

Cheltuieli operationale

835

Provizioane, net

430

PROFIT BRUT

512

 

 2014: Planul de investiţii al Băncii Transilvania:   

  • Sucursale + clădiri : 41,68 mil.lei
  • Investitii IT şi carduri: 55,92 mil.lei
  • Diverse: 12,07 mil.lei
  • TOTAL INVESTITII (TVA inclus): 109,67 mil.lei

 

  • Hotărârile Adunării Generale Extraordinare

Acţionarii au votat majorarea capitalului social cu suma de 352.742.991 lei, prin emisiunea a 352.742.991 acţiuni noi, cu valoare nominală de 1 leu/acţiune. Majorarea capitalului social se va realiza prin utilizarea următoarei surse:

 

Surse propuse

pentru majorarea capitalului social        

Sume (lei)

Rezerve constituite din profit net (2013)

352.742.991

Capital social la data de referinţă   

2.206.436.324

Randament/acţiune (%)        

15,98700072

 

O altă hotărâre a Adunării Generale Extraordinare este răscumpărarea de către bancă a propriilor acţiuni, în conformitate cu prevederile legale aplicabile, în următoarele condiţii: maxim 17 milioane de acţiuni cu valoarea nominală de 1 leu/ acţiune, la un pret minim egal cu preţul de piaţă de la Bursa de Valori Bucureşti din momentul efectuării achiziţiei şi un pret de maxim  2,5 lei, pentru o perioadă de maximum 18 luni de la data publicării Hotărârii AGEA în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, în vederea implementării unui sistem de remunerare care să asigure următoarele: respectarea principiului performanţei pe termen lung şi un program de fidelizare a salariaţilor pe o perioadă de cel puţin 3 ani. 

Un alt punct din Ordinea de zi a fost reprezentat de propunerea de modificare a unor puncte din Actul Constitutiv BT, precum şi 30 mai 2014 să fie data de înregistrare pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng Hotărârile AGA. A fost acordat mandat Consiliului de Administraţie, din partea acţionarilor, pentru ducerea la îndeplinire a tuturor acestor hotărâri.

 

 

Serviciul Comunicare & Relaţii Publice


Te-ar putea interesa

Concurs ReferendumIti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?


Copyright 2019 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate.


dcn.n-nxt.26