Iohannis a întors o nouă lege în Parlament

Preşedintele  Klaus Iohannis a trimis Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990.

"Legea pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990 elimină unele interdicţii sau limitări referitoare la înfiinţarea şi funcţionarea societăţilor comerciale. Deşi intervenţiile legislative se pot înscrie în obiectivul reducerii sarcinilor administrative şi stimulării antreprenoriatului, considerăm că unele dispoziţii ale legii supuse reexaminării pot genera anumite riscuri din perspectiva necesităţii asigurării transparenţei şi concurenţei loiale pe piaţă, precum şi a consolidării luptei împotriva evaziunii fiscale.

Înfiinţarea de către aceeaşi persoană a unui număr nelimitat de societăţi cu asociat unic

La art. I pct. 1 din legea supusă reexaminării se abrogă art. 14 din Legea societăţilor nr. 31/1990, care prevede: "(1) O persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât într-o singură societate cu răspundere limitată. (2) O societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă societate cu răspundere limitată, alcătuită dintr-o singură persoană. (3) În caz de încălcare a prevederilor alin. (1) şi (2), statul, prin Ministerul Finanţelor Publice, precum şi orice persoană interesată poate cere dizolvarea pe cale judecătorească a unei societăţi astfel constituită. (4) Pe baza hotărârii de dizolvare, lichidarea se va face în condiţiile prevăzute de prezenta lege pentru societăţile cu răspundere limitată".

Excepţie de la regula pluralităţii de asociaţi

Se va permite înfiinţarea de către aceeaşi persoană a unui număr nelimitat de societăţi cu asociat unic.

"Potrivit art. 4 din Legea nr. 31/1990, societatea cu personalitate juridică va avea cel puţin 2 asociaţi, în afară de cazul în care legea prevede altfel. Societatea unipersonală este reglementată în acest act normativ cu titlu de excepţie de la regula pluralităţii de asociaţi, fiind prevăzute cerinţe şi condiţii speciale pentru acest tip de societate (preluarea de către asociatul unic a drepturilor şi obligaţiilor societare ale adunării generale a asociaţilor, obligaţia expertizării aportului - art. 13, limitarea capacităţii speciale de folosinţă pentru protecţia terţilor - art. 14, regimul contractelor încheiate între asociatul unic şi societate - art. 15 sau obligaţia declarării calităţii de asociat unic, la înmatricularea unei societăţi).

Menţionăm că interdicţia de înfiinţare a unui număr nelimitat de societăţi cu asociat unic, de către aceeaşi persoană a fost reglementată în legislaţie încă din forma iniţială a Legii privind societăţile comerciale nr. 31/1990, la art. 211, dispoziţie ce a fost menţinută până în prezent. Mai mult, limitările stabilite de art. 14 din Legea nr. 31/1990 sunt în concordanţă cu Directiva 2009/102/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 septembrie 2009, în materie de drept al societăţilor comerciale privind societăţile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic, fiind considerate garanţii pentru protejarea intereselor asociaţilor şi terţilor, în conformitate cu dispoziţiile art. 2 alin. (2) din această directivă", se mai arată în cerere, potrivit Agerpres.

Abrogarea art. 14 din Legea nr. 31/1990

"Soluţia legislativă de abrogare a art. 14 din Legea nr. 31/1990 prevăzută de legea transmisă la promulgare este de natură să genereze multiple probleme deoarece nu este dublată de stabilirea unor mecanisme care să împiedice, spre exemplu, transferarea activităţii de la o societate la alta, sau crearea de societăţi distincte pentru o singură afacere, în scopul obţinerii de beneficii specifice (precum rambursarea de TVA, subvenţii etc.). În mod similar, în condiţiile în care acelaşi asociat va răspunde cu un patrimoniu unic (personal) pentru datoriile unui număr nelimitat de societăţi, nu au fost prevăzute mecanisme care să contrabalanseze diluarea răspunderii personale şi să asigure recuperarea creanţelor în mod echitabil de către diferiţii creditori ai aceleiaşi societăţi, dar şi de către creditorii unor societăţi diferite cu acelaşi asociat unic.

Conform art. 3 alin. (3) din Legea nr. 31/1990: "Acţionarii, asociaţii comanditari, precum şi asociaţii în societatea cu răspundere limitată răspund numai până la concurenţa capitalului social subscris." De asemenea, potrivit art. 2371 alin. (2) - (4) din aceeaşi lege: "(2) Atunci când, pe durata funcţionării societăţii, un asociat răspunde pentru obligaţiile acesteia în limitele aportului la capitalul social, răspunderea sa va fi limitată la acest aport şi în situaţia dizolvării şi, dacă este cazul, a lichidării societăţii. (3) Asociatul care, în frauda creditorilor, abuzează de caracterul limitat al răspunderii sale şi de personalitatea juridică distinctă a societăţii răspunde nelimitat pentru obligaţiile neachitate ale societăţii dizolvate, respectiv lichidate. (4) Răspunderea asociatului devine nelimitată în condiţiile alin. (3), în special atunci când acesta dispune de bunurile societăţii ca şi cum ar fi bunurile sale proprii sau dacă diminuează activul societăţii în beneficiul personal ori al unor terţi, cunoscând sau trebuind să cunoască faptul că în acest mod societatea nu va mai fi în măsură să îşi execute obligaţiile", se mai arată în cererea trimisă.

Efect al abrogării art. 14 din Legea nr. 31/1990

"Faţă de aceste dispoziţii legale, în situaţia în care răspunderea asociatului cu răspundere limitată devine nelimitată în condiţiile alin. (4) al art. 2371 din Legea nr. 31/1990, ca efect al abrogării art. 14 din Legea nr. 31/1990 acelaşi asociat va răspunde cu un patrimoniu unic (personal) pentru datoriile unui număr nelimitat de societăţi, în condiţiile în care nu au fost prevăzute mecanisme care să contrabalanseze diluarea răspunderii personale, în detrimentul diferiţilor creditori.

Dintr-o altă perspectivă, semnalăm că soluţia legislativă cuprinsă la art. I pct. 1 din legea transmisă la promulgare nu este corelată cu alte dispoziţii ale Legii nr. 31/1990. Spre exemplu, art. 17 alin. (1) din Legea societăţilor nr. 31/1990 prevede: "la autentificarea actului constitutiv în cazurile prevăzute la art. 5 sau, după caz, la darea de dată certă a acestuia se va prezenta dovada eliberată de oficiul registrului comerţului privind disponibilitatea şi rezervarea firmei şi declaraţia pe propria răspundere privind deţinerea calităţii de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată". Or, în condiţiile eliminării interdicţiei de înfiinţare de către aceeaşi persoană a unui număr nelimitat de societăţi cu asociat unic, odată cu abrogarea art. 14 din Legea nr. 31/1990 se impunea şi corelarea acestei intervenţii cu dispoziţiile art. 17 alin. (1) din acelaşi act normativ", se arată în cerere.

Abrogare art. 17 alin. (4) din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990

"Prin art. I pct. 3 din legea supusă reexaminării se abrogă art. 17 alin. (4) din Legea societăţilor comerciale nr. 31/1990, care prevede: "La acelaşi sediu vor putea funcţiona mai multe societăţi numai dacă imobilul, prin structura lui şi suprafaţa sa utilă, permite funcţionarea mai multor societăţi în încăperi diferite sau în spaţii distinct partajate. Numărul societăţilor ce funcţionează într-un imobil nu poate depăşi numărul de încăperi sau spaţii distincte obţinute prin partajare".

Semnalăm că măsurile legislative ce prevăd funcţionarea societăţilor comerciale în încăperi diferite sau în spaţii distinct partajate, prin raportare la structura şi suprafaţa utilă a imobilului, sunt justificate din perspectiva necesităţii combaterii fenomenului evaziunii fiscale. Astfel, dispoziţiile art. 17 alin. (4) din Legea nr. 31/1990 au fost introduse prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2010 privind unele măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale. Or, abrogarea art. 17 alin. (4) elimină din fondul activ al legislaţiei reglementarea unei condiţii minimale pe care trebuie să o îndeplinească spaţiul ce ar urma să aibă destinaţie de sediu social. Considerăm că o asemenea reglementare poate avea consecinţe negative din perspectiva eforturilor de combatere a evaziunii fiscale, motiv pentru care se impune reanalizarea acestei soluţii legislative.

Faţă de argumentele expuse mai sus şi având în vedere competenţa legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicităm reexaminarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990", se mai arată în cererea transmisă Parlamentului.

Ultimele materiale video - DCNewsTV.ro

Te-ar putea interesa

Get it on App Store Get it on Google Play


Cele mai noi știri

Cele mai citite știri

Iti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?

Copyright 2021 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: publicitate@dcnews.ro


nxt.200
YesMy