Şedinţă Guvern 28 octombrie. Lista proiectelor adoptate

Mihai Ciobanu / 28 oct 2019 / 16:24
Sedinta Guvern
Sedinta Guvern

Proiectele de acte normative adoptate sau de care Guvernul a luat act în cadrul şedinţei din 28 octombrie 2019.

I. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE pentru aprobarea documentaţiei de urbanism "Plan Urbanistic General al comunei Bârsana, judeţul Maramureş"

2. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Corp nou DS+P+5E în incinta Spitalului Judeţean de Urgenţă Dr.Pompei Samarian Călăraşi"

3. HOTĂRÂRE privind închirierea unor spaţii din domeniul public al statului şi administrarea Spitalului Clinic de Recuperare Medicală - Băile Felix, unitate sanitară din subordinea Ministerului Sănătăţii

4. HOTĂRÂRE privind închirierea unor spaţii din domeniul public al statului şi administrarea Institutului Oncologic "prof. Dr. Al. Trestioreanu" Bucureşti, unitate sanitară din subordinea Ministerului Sănătăţii

5. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Mureş, Tulcea, Sibiu, Satu Mare, Prahova, Neamţ, Covasna, Braşov, Dolj, Hunedoara, Arad, Timiş, Mehedinţi, Sălaj, Cluj, Dâmboviţa, Maramureş, Caraş-Severin, Harghita şi municipiul Bucureşti

6. HOTĂRÂRE pentru aprobarea închirierii unei părţi din imobilul 2700 aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Apărării Naţionale

7. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, pentru finanţarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală etapele I şi II

8. HOTĂRÂRE privind reorganizarea Staţiunii de Cercetare-Dezvoltare pentru Viticultură şi Vinificaţie Drăgăşani şi pentru modificarea anexei nr.3 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

9. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice privind monitorizarea datoriilor nerambursate la scadenţă ale contribuabililor, persoane juridice, în vederea diminuării blocajului financiar şi a pierderilor din economie

10. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Societăţii Române de Radiodifuziune din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019

11. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor Publice pe anul 2019 din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019

12. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru oraşul Moldova Nouă, judeţul Caraş-Severin

13. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru oraşul Măcin, judeţul Tulcea

14. HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru sectorul 4 al municipiului Bucureşti

15. HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Guvernului nr.837/1995 cu privire la criteriile de salarizare în valută şi celelalte drepturi în valută şi în lei ale personalului trimis în misiune permanent în străinătate

II. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea, de către România, a modificării Programului Operaţional Comun România-Ucraina 2014-2020 şi mandatarea ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice pentru realizarea demersurilor necesare în acest sens, precum şi pentru aprobarea oricăror modificări viitoare ale programului

2. MEMORANDUM cu tema: Raportul privind activitatea Consiliului de Programare Economică în semestrul I al anului 2019

3. MEMORANDUM cu tema: Participarea delegaţiei României la Conferinţa Ministerială a Francofoniei (Monaco, 30-31 octombrie 2019) şi la reuniunile pregătitoare (29 octombrie 2019)

III. INFORMĂRI

1. INFORMARE referitoare la sinteza acţivităţilor desfăşurate de instituţiile cu atribuţii în organizarea alegerilor pentru Preşedintele României în perioada 15-21 octombrie 2019