100 de experți, scrisoare către 182 de țări! Bazându-se pe știință, vorbesc despre reducerea riscurilor asociate consumului de tutun

Foto Pexels
Foto Pexels

100 de experți au trimis o scrisoare către 182 de țări, cu scopul de a încuraja o atitudine mai deschisă și - foarte important - , bazată pe știință, în ceea ce privește reducerea riscurilor asociate consumului de tutun. Scrisoarea exprimă îngrijorarea cu privire la „direcția greșită și nejustificată a OMS de a interzice sau a reglementa și impozita excesiv” alternativele fără fum.

100 de experți independenți în știința tutunului și a nicotinei și în politicile în domeniu au redactat o scrisoare deschisă în (pre)întâmpinarea celei de a 9-a Conferințe a Părților (COP9), la Convenția-Cadru Privind Controlul Tutunului. Transmisă către 182 de țări, scrisoarea celor 100 de experți are scopul de a încuraja o atitudine deschisă și bazată pe știință în ceea ce privește reducerea riscurilor asociate consumului de tutun.  

Țigările și alte produse din tutun pentru fumat sunt responsabile de marea majoritatea a deceselor cauzate de utilizarea tutunului la nivel global. Produsele cu nicotină fără fum oferă o soluție promițătoare pentru reducerea riscurilor asociate fumatului. Există dovezi convingătoare că produsele fără fum sunt mult mai puțin dăunătoare decât țigările și că pot contribui la eliminarea fumatului atât la nivel individual, cât și la nivelul populației în general”, precizează experții în scrisoarea menționată.

În mod regretabil, OMS a nesocotit potențialul de a transforma piața tutunului de la produse cu risc crescut la produse cu risc scăzut”, subliniază experții. Există o nevoie „urgentă” de a reduce numărul deceselor cauzate de fumat, iar părțile ar trebui să îndemne OMS să își modernizeze abordarea față de politica privind fumatul, precizează cei 100 de specialiști.

Există sprijin pentru reducerea riscurilor în măsurile de control al tutunului în scopuri de sănătate publică. Reducerea riscurilor, explică experții, se aplică în multe aspecte ale sănătății publice (droguri ilicite, sănătate sexuală, HIV), iar Convenția Cadru privind Controlul Tutunului recunoaște la rândul său reducerea riscurilor ca o componentă în controlul tutunului. 


Prin scrisoarea publică se solicită părților FCTC să ia în considerare mai multe puncte cheie referitoare la reducerea riscurilor asociate consumului de tutun. Le enumerăm, în cele ce urmează:

Reducerea riscurilor asociate consumului de tutun prezintă oportunități semnificative pentru sănătatea publică.

Țigările electronice sunt un factor de renunțare la fumat.

Reducerea riscurilor asociate consumului de tutun poate contribui la obiectivele de dezvoltare durabilă.

Evaluările autorităților de reglementare majore și experiența susțin produsele care încălzesc tutunul

Factorii de decizie politică trebuie să recunoască consecințele nedorite ale propunerilor de politici.

Plasarea în context adecvat a utilizării ENDS de către adolescenți  

Există sprijin pentru reducerea riscurilor în măsurile de control al tutunului în scopuri de sănătate publică

Recomandările experților

Experții solicită apoi părților să „adopte o abordare mai interogativă și mai asertivă în ceea ce privește pledoaria OMS, cu privire la alternativele fără fum la continuarea fumatului” și să adopte următoarele recomandări.

1. Să integreze reducerea riscurilor asociate consumului de tutun ca o componentă a strategiei globale de îndeplinire a ODD, Obiectivului de Dezvoltare Durabilă pentru sănătate; 
2. Să solicite analiza politicii OMS pentru a face o evaluare risc-beneficiu;
3. Să ia în considerare consecințele nedorite;
4. Să aplice art. 5.3 fără să creeze o barieră contraproductivă pentru beneficiile RRP în folosul sănătății publice;
5. Să facă negocierile FCTC (=WHO Framework Convention on Tobacco Control) mai deschise stakeholderilor, inclusive consumatorilor și puneți accent pe perspectiva de reducere a riscurilor; 
6. Să inițieze o evaluare independentă a abordării OMS și FCTC a politicii privind tutunul, în mod similar cu cea făcută de Grupul Independent pentru Pregătirea și Răspunsul la Pandemie (IPPPR) care a evaluat răspunsul la COVID-19.

Scrisoarea integrală a celor 100 de experți independenți

În cele ce urmează, vă prezentăm integral scrisoarea celor 100 de specialiști în știință, politici și practici referitoare la nicotină:


Există o nevoie urgentă de a reduce numărul deceselor cauzate de fumat: părțile ar trebui să îndemne OMS să își modernizeze abordarea față de politica privind fumatul

Suntem experți independenți în știința tutunului și a nicotinei și în politicile în domeniu. Redactăm această scrisoare pentru a îndemna Părțile la FCTC să încurajeze OMS să sprijine și să promoveze includerea reducerii riscurilor asociate consumului de tutun în Convenția Cadru privind Controlul Consumului de Tutun (FCTC). 

În ultimul deceniu, datorită inovației de pe piața produselor din tutun și nicotină, au fost introduse numeroase produse care conțin nicotină dar care nu presupun arderea frunzei de tutun și inhalarea de fum. Aceste produse fără fum includ produse de vapat, produse noi precum pliculețele cu nicotină pentru uz oral, produsele din tutun încălzit și tutunul fără fum cu conținut scăzut de nitrozamine, precum snusul. Țigările și alte produse din tutun pentru fumat sunt responsabile de marea majoritatea a deceselor cauzate de utilizarea tutunului la nivel global. Produsele cu nicotină fără fum oferă o soluție promițătoare pentru reducerea riscurilor asociate fumatului. Există dovezi convingătoare că produsele fără fum sunt mult mai puțin dăunătoare decât țigările și că pot contribui la eliminarea fumatului atât la nivel individual cât și la nivelul populației în general. 

Recunoaștem că există o incertitudine în privința beneficiilor și riscurilor pe termen lung asociate cu piața produselor din tutun fără ardere aflată în evoluție și recunoaștem de asemenea că există un continuum al riscurilor aferente acestor produse. Mai mult, suntem deosebit de precauți în ceea ce privește implicarea industriei tutunului. Totuși, trebuie să ținem cont și de setul substanțial de dovezi de care dispunem și să nu permitem precauției excesive sau incertitudinilor care încă persistă să îi priveze pe fumători de opțiunile promițătoare de a lăsa în urmă produsele cu ardere, despre care știm cu siguranță că sunt mortale. 

În mod regretabil, OMS a nesocotit potențialul de a transforma piața tutunului de la produse cu risc crescut la produse cu risc scăzut. OMS respinge o strategie de sănătate publică ce ar putea evita milioane de decese asociate cu fumatul.

Vă invităm să analizați următoarele șapte puncte și apoi cele șase recomandări pe care le facem. 

Reducerea riscurilor asociate consumului de tutun prezintă oportunități semnificative pentru sănătatea publică.

Cincisprezece foști președinți ai principalei societăți academice profesionale în domeniu, Society for Research   on Nicotine and Tobacco -  Societatea pentru cercetare în domeniul nicotinei și tutunului (SRNT), au elaborat un eseu științific care susține reechilibrarea politicii privind tutunul pentru a exploata oportunitățile oferite de produsele cu risc redus. Autorii, unii dintre cei mai credibili experți de la nivel global, abordează numeroase concepții greșite privind riscurile pentru sănătate, efectele de tip „gateway”, utilizarea de către tineri și dependența.

Autorii concluzionează: 

Deși dovezile sugerează că vapatul crește renunțarea la fumat în momentul de față, impactul ar putea fi mult mai mare dacă comunitatea pentru sănătate publică ar acorda o atenție sporită potențialului pe care îl are vapatul în a-i ajuta pe fumătorii adulți, dacă fumătorii ar primi informați exacte despre riscurile relative ale vapatului și fumatului iar politicile ar fi elaborate ținând cont de efectele potențiale asupra fumătorilor. Acest lucru nu se întâmplă.
Nu se întâmplă la nivelul OMS. Această situație trebuie să se schimbe, dacă este necesar, prin leadershipul asumat de Părți, dacă OMS nu dorește sau nu poate să îndeplinească acest rol. 

Țigările electronice sunt un factor de renunțare la fumat 


De la COP8 încoace, au continuat să se acumuleze dovezi care susțin rolul pe care îl joacă țigările electronice în reducerea fumatului. În particular, Cochrane Review, care prezintă o sinteză renumită la nivel mondial a dovezilor provenite din studiile clinice, a concluzionat în septembrie 2021:

Țigările electronice cu nicotină îi ajută probabil pe oameni să se oprească din fumat timp de cel puțin șase luni. Probabil că acestea funcționează mai bine decât terapia de substituție a nicotinei și țigările electronice fără nicotină. Pot funcționa mai bine decât lipsa oricărui sprijin sau doar sprijinul comportamental, și pot să nu fie asociate cu efecte nedorite grave. 

Dovezile din studii sunt sprijinite de studii observaționale, tendințe la nivelul populației, date din piață și mărturii ale utilizatorilor. Luate în ansamblul lor, dovezile susțin în mod convingător faptul că alternativele fără fum (la țigări) elimină fumatul. Recent, Tobacco Treatment Network din cadrul SRNT, a susținut:

Strategiile utilizate pentru renunțarea la produsele cu ardere pot fi adaptate pentru noile produse, iar recomandările de tratament pentru afecțiunile provocate de utilizarea tutunului ar trebui să se facă într-un cadru de reducere a riscurilor, în care utilizarea produsului alternativ poate fi rezultatul dorit. 

Reducerea riscurilor asociate consumului de tutun poate contribui la Obiectivele de Dezvoltare Durabilă 


Ținta ODD 3.4 își propune să reducă decesele premature cauzate de patru boli netransmisibile majore cu o treime până în 2030 comparativ cu 2015.6 Majoritatea națiunilor lumii sunt cu mult în urmă în atingerea acestui obiectiv.

Singura modalitate prin care controlul tutunului poate face o diferență substanțială în această perioadă este renunțarea rapidă la fumat.8 Măsurile de control al tutunului cu cea mai rapidă acțiune ar combina eficiența măsurilor MPOWER cu un răspuns comportamental mai clar pentru majoritatea fumătorilor: trecerea de la fumat la produse fără fum. O astfel de abordare asigură o reducere majoră a riscului de îmbolnăvire, fără eforturile suplimentare pe care le presupune renunțarea la consumul de nicotină. Modelarea impactului produselor fără fuma asupra morbidității și mortalității asociate cu tutunul arată beneficii substanțiale pentru sănătatea publică.

Evaluările autorităților de reglementare majore și experiența susțin produsele din tutun încălzit 


Deși produsele din tutun încălzit creează o expunere mai mare la compuși toxici decât ENDS, pliculețele cu nicotină sau tunul fără fum, aceste produse pot fi o alternativă mai acceptabilă cu risc redus la fumat pentru unii fumători. Administrația pentru Medicamente și Alimente din SUA (FDA) a realizat o amplă evaluare a peste două milioane de pagini de dovezi pentru un produs din tutun încălzit fabricat de o mare companie de tutun. FDA a concluzionat că produsul este „adecvat pentru protejarea sănătății publice” iar comunicarea către public a faptului că generează o expunere semnificativ mai scăzută a oamenilor la compuși toxici este „adecvată pentru promovarea sănătății publice”.Este de asemenea clar că declinul dramatic al fumatului în Japonia s-a produs în urma introducerii produselor din tutun încălzit în 2015.Datele de piață arată un declin fără precedent, de peste 40 de procente, al volumului de țigări și țigări de foi comercializate în Japonia în perioada 2015-2020.

Totuși, aceste constatări semnificative nu sunt recunoscute de OMS în documentul său recent pentru COP9 privind produsele din tutun noi și emergente.

Fără să ia în calcul potențialul clar pentru sănătatea publică, OMS a afirmat:

Autoritățile de reglementare nu ar trebui să se lase distrase de tacticile industriei tutunului și ale industriilor conexe sau de promovarea agresivă a acestor produse. 

Mai mult, secretariatul Convenției a susținut în mod incorect că aerosolul de la produsele din tutun încălzit ar trebui clasificat ca „fum de tutun”. O astfel de abordare subestimează riscul produselor cu ardere și ascunde în mod inadecvat distincția importantă dintre produsele pentru fumat și produsele fără fum. Părțile la FCTC nu ar trebui să fie distrase de la potențialul semnificativ de sănătate publică al produselor cu risc redus doar pentru că companiile de tutun le spun acest lucru. Abordările de reducere a riscurilor presupun în mod inevitabil produse fabricate de entități comerciale care fac produse cu nicotină în competiție cu țigările. Provocarea pentru autoritățile de reglementare este de a alinia stimulentele pentru industrie cu imperativele de reducere a riscurilor care țin de sănătatea publică, o abordare cunoscută drept reglementare proporțională cu riscurile. 

Factorii de decizie politică trebuie să recunoască consecințele nedorite ale propunerilor de politici

OMS continuă să promoveze interzicerea alternativelor cu risc scăzut la fumat și să aplaude țările care interzic aceste produse. De exemplu, Dr Harsh Vardhan, Ministrul Sănătății și Familiei din India, a primit Premiul Special de Recunoaștere din partea Directorului General al OMS, cu următoarea mențiune: 

Dr Harsh Vardhan a primit acest premiu pentru că a promovat legislația Guvernului Indiei de interzicere a țigărilor electronice și a produselor din tutun încălzit în 2019. 

Totuși, decidenții politici trebuie să țină cont de efectul probabil sau plauzibil al acestor interdicții în lumea reală. Ce efect va avea această măsură asupra celor 100 de milioane de fumători din India cărora li se interzice accesul la alternative mai sigure? Ar însemna că tinerii ar începe să fumeze în loc să utilizeze produse ENDS (sisteme electronice de livrare a nicotinei)? Ar genera un comerț ilicit semnificativ? Ar servi în principal intereselor industriei țigărilor controlate parțial de stat în India? La un nivel mai general, Royal College  of Physicians – Colegiul Regal al Medicilor (Londra) discută despre provocarea consecințelor nedorite în raportul său din 2016:

Totuși, dacă o abordare [precaută, care vrea să elimine orice risc] face ca și țigările electronice să fie mai puțin accesibile, mai puțin acceptabile sau cu un gust mai puțin plăcut, mai scumpe, mai puțin prietenoase cu consumatorii sau mai puțin eficiente din punct de vedere farmacologic, sau dacă inhibă inovația și dezvoltarea de produse noi și îmbunătățite, atunci cauzează efecte nocive prin perpetuarea fumatului. Este dificil să se stabilească un echilibru corect. 

În materialele pentru Conferința Părților, OMS promovează constant interdicții clare ale alternativelor fără fum la țigări sau reglementarea și taxarea produselor fără fum într-un mod echivalent cu țigările. Nicio astfel de măsură nu este adecvată pentru sănătatea publică. Pericolul acestei abordări este că reprezintă o formă de protecție reglementară de facto a comerțului cu țigări și, conform Royal College, aduc prejudicii deoarece perpetuează fumatul. Sunt tot mai multe dovezi că utilizarea ENDS elimină fumatul și că măsurile de a controla utilizarea ENDS pot duce la creșteri ale fumatului. De exemplu, dovezile sugerează că interzicerea aromelor în lichidele țigărilor electronice, majorarea taxelor pentru produsele de vapat, interzicerea reclamelor pentru țigările electronice și restricționarea accesului pot crește fumatul țigărilor. Reglementarea excesivă a alternativelor fără fum va favoriza de asemenea în mod incorect companiile mari să fabrice aceste produse, și anume companiile de tutun. Acesta nu este un apel care să conducă la o piață nereglementată, ci la o reglementare proporțională cu riscurile, atent elaborată, care să țină cont de riscurile date de consecințe dăunătoare nedorite.

Plasarea în context adecvat a utilizării ENDS de către adolescenți

Factorii de decizie politică sunt îngrijorați pe bună dreptate de creșterea utilizării ENDS în rândul tinerilor, mai ales în SUA. Totuși, o analiză mai aprofundată a dovezilor din SUA, care a segmentat datele în funcție de frecvența de utilizare și consumul anterior de tutun, nu stârnește îngrijorări. Aceasta arată că: (1) la majoritatea adolescenților, vapatul nu este frecvent; (2) utilizarea frecventă și dependența de nicotină la utilizatorii care nu consumă tutun în alte moduri, sunt rare; și (3) utilizarea cea mai frecventă este concentrată în rândul celor care au consumat anterior tutun. În ciuda creșterii utilizării țigărilor electronice în rândul adolescenților, nu a existat o creștere a dependenței de nicotină. În Statele Unite, a existat un declin anormal de rapid al fumatului în rândul adolescenților, care a coincis cu adoptarea vapatului. Unii tineri utilizează ENDS pentru a renunța la fumatul țigărilor sau ca alternativă la țigări. Drept urmare, vapatul elimină fumatul țigărilor la tineri și la fumători. Deși există asocieri pozitive între utilizarea ENDS de către adolescenței și fumatul ulterior, acestea nu indică cel mai probabil un efect de tip „gateway”. Cel mai probabil reies din factorii obișnuiți de risc: caracteristicile individuale de asumare a riscurilor sau circumstanțele care îi predispun atât la fumat cât și la utilizarea ENDS.

Există sprijin pentru reducerea riscurilor în măsurile de control al tutunului în scopuri de sănătate publică 


Reducerea riscurilor se aplică în multe aspecte ale sănătății publice (droguri ilicite, sănătate sexuală, HIV) iar Convenția Cadru privind Controlul Tutunului (articolul 1d) recunoaște la rândul său reducerea riscurilor ca o componentă în controlul tutunului. Pentru sutele de milioane de oameni care se chinuie să renunțe la fumat sau care doresc să utilizeze în continuare nicotină, aceste produse reprezintă o cale suplimentară semnificativă de a scăpa de modalitățile cele mai mortale de a consuma nicotină. Fumatul reprezintă 98% din rata globală a mortalității asociate cu tutunul.

O mare parte din retorica OMS încadrează reducerea riscurilor asociate fumatului drept o strategie a industriei prin care încearcă să submineze controlul tutunului. Astfel, ignoră însă sprijinul substanțial al experților pentru reducerea efectelor nedorite pentru sănătatea publică și controlul tutunului și experiența milioanelor de fumători care s-au convertit cu succes și sunt mai bine din punct de vedere fizic, social și economic.

Recomandările noastre


Le recomandăm Părților la FCTC să adopte o abordare mai interogativă și asertivă la adresa demersurilor OMS de advocacy cu privire la alternativele fără fum la continuarea fumatului și să întreprindă următoarele acțiuni:

Să integreze reducerea riscurilor asociate consumului de tutun ca o componentă a strategiei globale de îndeplinire a ODD,  Obiectivului de Dezvoltare Durabilă pentru sănătate, în special ODD 3.4 privind bolile netransmisibile.

Să insiste ca orice analiză a OMS să facă o evaluare adecvată a beneficiilor pentru fumători sau potențiali fumători, inclusiv adolescenți, precum și a riscurilor pentru utilizatorii și neutilizatorii acestor produse. Să solicite ca orice propuneri de politică, inclusiv interdicții, să reflecte riscurile date de consecințele nedorite, inclusiv creșterile potențiale ale fumatului și a altor răspunsuri adverse.

Să aplice adecvat articolul 5.3 din FCTC pentru a aborda practicile cu adevărat neadecvate ale industriei tutunului, dar nu să creeze o barieră contraproductivă pentru produsele cu risc redus care au beneficii de sănătate publică sau să împiedice evaluarea critică a datelor industriei strict pe baza meritelor științifice. 

Să facă negocierile FCTC mai deschise pentru părțile interesate cu perspective de reducere a efectelor nocive, inclusiv pentru consumatori, experți în sănătate publică și unele întreprinderi cu cunoștințe specializate semnificative pe care nu le deține comunitatea tradițională de control al tutunului. 

Să inițieze o revizuire independentă a abordării OMS și FCTC față de politica privind tutunul în contextul ODD. O astfel de revizuire ar putea aborda interpretarea și utilizarea științei, calitatea recomandărilor de politică, implicarea factorilor de interes, asumarea răspunderii și guvernanță. Independent Panel for Pandemic Preparedness and Response (IPPPR) care evaluează răspunsul la pandemia de COVID-19 oferă un astfel de model.

Credem că a venit momentul ca politicile globale privind fumatul să valorifice potențialul deplin al reducerii riscurilor asociate consumului de tutun. Sperăm că, în cadrul comunităților științifice din domeniul sănătății publice, decidenților politici și practicienilor va exista o aliniere în jurul scopului comun de a realiza ODD și de a reduce rata globală a bolilor și mortalității premature asociate cu fumatul cât mai rapid și mai amplu posibil. 

Semnatarii acestei scrisori nu raportează niciun conflict de interese cu industria tutunului și nici în baza articolului 5.3 din Convenția Cadru privind Controlul Tutunului. 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Ultimele materiale video - DCNewsTV.ro

Te-ar putea interesa

Get it on App Store Get it on Google Play

Cele mai noi știri

Cele mai citite știri

DC Media Group Audience
Iti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?

Copyright 2023 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]


cloudnxt2
YesMy - smt4.3.1