Lista celor mai slabe facultăţi din România

Elevii care au luat Bacalaureatul se pregătesc de următorul examen: admiterea la facultate. Realitatea.net a făcut o clasificare a facultăților care ar trebui  evitate de absolvenți, din cauza greutății în  găsirea unei slujbe după absolvire. 

Singura ierarhizare certă a facultăţilor din România a fost făcută în urmă cu doi ani de Ministerul Educaţiei împreună cu experţi din cadrul Asociaţiei Universităţilor Europene (EUA) şi poate fi un reper pentru candidaţi şi în 2013.

Au fost analizate 60 de domenii de studii, iar facultăţile au primit un calificativ de la A la E. Programele de studii care au obţinut A sunt cele mai performante, iar cele notate cu E sunt cele mai slabe.

LISTA COMPLETĂ a ierarhizării programelor de studii poate fi văzută AICI

 Programele de studii care au fost notate cu calificativul E:

ADMITERE FACULTATE 2013. Matematică

Universitatea Spiru Haret din Bucureşti

Universitatea Petru Maior din Târgu Mureş

Universitatea din Petroşani

Universitatea Valahia din Târgovişte

ADMITERE FACULTATE 2013. Informatică

Universitatea Hyperion din Bucureşti

Universitatea Spiru Haret din Bucureşti

Universitatea Tibiscus din Timişoara

Universitatea din Petroşani

 ADMITERE FACULTATE 2013. Chimie

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti

 ADMITERE FACULTATE 2013. Inginerie Chimică

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

 ADMITERE FACULTATE 2013.Geografie

Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Universitatea "Hyperion" din Bucureşti

Universitatea "Dimitrie Cantemir" din Târgu Mureş

Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad

Universitatea "Mihail Kogalniceanu" din Iaşi

 ADMITERE FACULTATE 2013. Ştiinte ale Mediului

Universitatea din Oradea

Universitatea de Nord din Baia Mare

Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău

Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava

Universitatea de Vest din Timişoara

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

 ADMITERE FACULTATE 2013. Fizică

Universitatea "Hyperion" din Bucureşti

Universitatea "Transilvania" din Brasov

Universitatea din Petrosani

Universitatea de Nord din Baia Mare

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Universitatea "Valahia" din Târgovişte

Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti

 ADMITERE FACULTATE 2013. Inginerie electronică şi telecomunicaţii

Universitatea "Hyperion" din Bucureşti

Universitatea de Nord din Baia Mare

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

 ADMITERE FACULTATE 2013. Inginerie geologică, inginerie geodezică

Academia Tehnică Militară din Bucureşti

ADMITERE FACULTATE 2013. Mine, petrol şi gaze

Universitatea de Nord din Baia Mare

 ADMITERE FACULTATE 2013.Inginerie autospaţială, autovehicule şi transporturi

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

 ADMITERE FACULTATE 2013. Zootehnie

Universitatea din Oradea

 ADMITERE FACULTATE 2013. Biotehnologii

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

 ADMITERE FACULTATE 2013. Agronomie, horticultură, silvicultură, inginerie forestieră

Universitatea din Piteşti

Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa

 ADMITERE FACULTATE 2013. Ingineria sistemelor, calculatoare şi tehnologia informaţiei

Universitatea "Hyperion" din Bucureşti

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

Universitatea Româno-Germană din Sibiu

Universitatea de Nord din Baia Mare

Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa

 ADMITERE FACULTATE 2013. Inginerie mecanică

Universitatea din Craiova

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa

 ADMITERE FACULTATE 2013. Inginerie industrială

 Universitatea Petrol-Gaze din Ploieşti

Universitatea Andrei Saguna din Constanţa

 Mecatronică şi robotică

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş

 Ingineria materialelor

Universitatea din Craiova

Universitatea de Nord din Baia Mare

 Ingineria mediului

Universitatea de Ştiinte Agricole şi Medicină Veterinară "Ion Ionescu de La Brad" din Iaşi

Universitatea din Piteşti

Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava

Universitatea Ecologică din Bucureşti

Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

 Inginerie şi management

Universitatea "Hyperion" din Bucureşti

Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu

Universitatea Româno-Germană din Sibiu

Universitatea de Nord din Baia Mare

 Inginerie electrică şi energetică

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Biologie

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

 Medicină veterinară

Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

 Medicină dentară

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

 Drept

Universitatea "Bioterra" din Bucureşti

Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucureşti

Universitatea "Hyperion" din Bucureşti

Universitatea Europeana "Drăgan" din Lugoj

Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte "Gheorghe Cristea" din Bucureşti

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara

Universitatea "Andrei Şaguna" din Constanţa

Universitatea Româno-Germană din Sibiu

Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Universitatea "George Bariţiu" din Braşov

Universitatea "George Bacovia" din Bacău

 Ştiinţe administrative

Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucureşti

Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte "Gheorghe Cristea" din Bucureşti

Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Universitatea "Andrei Şaguna" din Constanţa

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara

Universitatea "Danubius" din Galați

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Universitatea "George Bacovia" din Bacău

Universitatea Româno-Germană din Sibiu

Universitatea Ecologică din Bucureşti

Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj

Universitatea "Athenaeum" din Bucureşti

 Ştiinte ale comunicării

Universitatea "Andrei Şaguna" din Constanţa

Universitatea "Hyperion" din Bucureşti

Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Universitatea "Tibiscus" din Timisoara

Universitatea Română de Ştiinte şi Arte "Gheorghe Cristea" din Bucureşti

Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş

Universitatea din Oradea

Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu

Universitatea de Nord din Baia Mare

 Sociologie

Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Universitatea "Andrei Şaguna" din Constanţa

Universitatea "Avram Iancu" din Cluj-Napoca

Universitatea "Hyperion" din Bucureşti

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

 Asistenţă socială

Universitatea "Constantin Brâncoveanu" din Piteşti

Universitatea Creştină "Partium" din Oradea

Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad

Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava

Universitatea "George Bacovia" din Bacău

Universitatea "Andrei Şaguna" din Constanţa

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

 Ştiinte politice

Universitatea "Andrei Şaguna" din Constanţa

Universitatea "Constantin Brâncoveanu" din Piteşti

Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad

Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş

Universitatea din Piteşti

Universitatea "Mihail Kogălniceanu" din Iaşi

 Ştiinţe militare, informaţii şi ordine publică

Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu

 Economie

Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava

Universitatea din Piteşti

Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iaşi

Universitatea din Oradea

Universitatea din Craiova

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

 Administrarea afacerilor

Universitatea "George Bariţiu" din Braşov

Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău

Universitatea Creştină "Partium" din Oradea

Universitatea "George Bacovia" din Bacău

Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucureşti

Universitatea Româno-Germană din Sibiu

Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj

Universitatea "Dimitrie Cantemir" din Târgu Mureş

Institutul de Administrare a Afacerilor din Bucureşti

Universitatea "Athenaeum" din Bucureşti

 Finanţe

Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad

Universitatea Financiar-Bancară Bucureşti

Universitatea "George Bacovia" din Bacău

Universitatea Româno-Germană din Sibiu

Universitatea "Dimitrie Cantemir" din Târgu Mureş

Universitatea "Athenaeum" din Bucureşti

 Cibernetică, statistică şi informatică economică

Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte "Gheorghe Cristea" din Bucureşti

Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava

Universitatea "Bogdan Vodă" din Cluj-Napoca

Universitatea "Andrei Şaguna" din Constanţa

Universitatea Europeană "Drăgan" din Lugoj

Universitatea "Transilvania" din Braşov

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

 Contabilitate

Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucureşti

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara

Universitatea "George Bariţiu" din Braşov

Universitatea Româno-Germană din Sibiu

Universitatea "Andrei Şaguna" din Constanţa

Universitatea "Danubius" din Galați

Universitatea "Athenaeum" din Bucureşti

Universitatea Româno-Americană din Bucureşti

Universitatea din Petroşani

 Relaţii economice internaţionale

Universitatea "Constantin Brâncoveanu" din Piteşti

Universitatea din Piteşti

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

 Management

Universitatea Româno-Germană din Sibiu

Universitatea "Andrei Şaguna" din Constanţa

Şcoala Naţională de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

Universitatea "Ovidius" din Constanţa

Universitatea "Emanuel" din Oradea

Universitatea "Avram Iancu" din Cluj-Napoca

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

 Marketing

Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

Universitatea "Nicolae Titulescu" din Bucureşti

Universitatea Româno-Germană din Sibiu

Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

 Psihologie

Universitatea "Andrei Şaguna" din Constanţa

Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Universitatea "Hyperion" din Bucureşti

Universitatea "Mihai Eminescu" din Timişoara

Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău

Universitatea "Dimitrie Cantemir" din Târgu Mureş

Şcoala Naţionala de Studii Politice şi Administrative din Bucureşti

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

 Ştiinţe ale educaţiei

Universitatea "Petru Maior" din Târgu Mureş

Universitatea Tehnică de Construcţii din Bucureşti

 Filologie

Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Universitatea "Hyperion" din Bucureşti

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara

Universitatea Română de Ştiinţe şi Arte "Gheorghe Cristea" din Bucureşti

Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad

Universitatea "Avram Iancu" din Cluj-Napoca

Universitatea "Emanuel" din Oradea

 Filozofie

Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Universitatea din Piteşti

Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava

Universitatea "Avram Iancu" din Cluj-Napoca

Universitatea de Vest din Timişoara

 Istorie

Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Universitatea "Hyperion" din Bucureşti

Universitatea "Eftimie Murgu" din Reşiţa

Universitatea de Vest "Vasile Goldiş" din Arad

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu

Universitatea "Mihail Kogălniceanu" din Iaşi

 Teologie

Universitatea Creştină "Partium" din Oradea

 Studii culturale

Universitatea de Nord din Baia Mare

Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

Universitatea de Vest din Timişoara

 Arhitectură şi Urbanism

Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

 Arte vizuale

Universitatea "Tibiscus" din Timişoara

Universitatea "Dunărea de Jos" din Galaţi

Universitatea de Nord din Baia Mare

Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

Universitatea "Constantin Brâncuşi" din Târgu Jiu

 Istoria şi teoria artei

Universitatea de Vest din Timişoara

 Artele spectacolului

Universitatea "Hyperion" din Bucureşti

Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Universitatea Română de Ştiinte şi Arte "Gheorghe Cristea" din Bucureşti

Universitatea Dunărea de Jos din Galaţi

 Muzică

Universitatea "Spiru Haret" din Bucureşti

Universitatea "Emanuel" din Oradea

Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca

     

Ultimele materiale video - DCNewsTV.ro

Te-ar putea interesa

Get it on App Store Get it on Google Play

Cele mai noi știri

Cele mai citite știri

Iti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?

Copyright 2021 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: publicitate@dcnews.ro


cloudnxt2
YesMy