EXCLUSIV  Şi noaptea asta va trece. Cum erau petrecerile din 1976 cu lăutari. Dan Ciachir: Îmi plăcea mult vechea muzică lumească, desprinsă din cea bisericească pe timpul lui Anton Pann

FOTO DE ARHIVĂ
FOTO DE ARHIVĂ

DC News prezintă un nou episod din cartea scriitorului Dan Ciachir „Şi noaptea asta va trece".

„După ce s-a difuzat Bucureştiul lui Camil Petrescu m-a căutat a doua zi regizorul George (Ginel) Teodorescu, pe care nu-l cunoş­team personal, dar auzisem despre el că era unul dintre întemeietorii 2 Mai-ului, alături de actorul Dorin Dron, de Alexandru Paleologu şi alţii. George Teodorescu monta la departa­mentul Teatru TV piesa Mitică Popescu de Camil Petrescu. Văzuse documentarul meu în care reproduceam secvenţe filmate în 1916 de operatorii Armatei, întrucât scriitorul luptase şi fusese rănit în Primul Război Mondial; voia să ştie de unde le luasem şi dacă eram de acord să le folosească şi el în spectacolul său. I-am spus că imaginile proveneau de la Arhiva Naţională de Filme şi că mă bucuram să le întrebuinţeze în montarea sa – ceea ce a şi făcut, de altfel. Am mers amândoi cu rola documentarului într-o sală de proiecţie unde a marcat cadrele care-l interesau, copiindu-le ulterior.

Am avut prilejul, în toamna acelui an, să asist la o repetiţie şi la înregistrarea piesei Domnişoara Nastasia montată de Sorana Coroamă-Stanca la departamentul Teatru TV. Tânără, înaltă, expre­sivă, autentică în patosul ei, Olga-Delia Mateescu era cople­şitoare în rolul protagonistei. De aceeaşi măsură era şi Costel Constantin în rolul lui Vulpaşin. Îi priveam şi-i ascultam de la câţiva metri; nu-l uit pe actor strigând, după ce descoperise sinuciderea Nastasiei: „Fraţilor, simt că-mi umblă şoareci prin cap!”... Tot atunci am avut prilejul să asist şi la o repetiţie la Jucătorii de cărţi de Gogol, admi­rând deopotrivă jocul actorilor, între care Florin Scărlătescu şi Ion Marinescu, şi calitatea traducerii; fiecare replică fusese şlefuită cu pricepere şi fineţe.

Documentarele emisiunii Bucureştiul necunoscut erau lucrate fără grabă, cu acurateţe, cu colaborarea unor specialişti şi fără zgârcenie. Existau zile de filmare în care plecam de la studio, în afară de şofer şi operator, cu electrician şi sunetist. La Bucureştiul lui G. Călinescu, a cărui durată de 30 de minute a fost dublă faţă de a celorlalte documentare, echipa era şi mai numeroasă: s-a filmat seara în cartierul Antim, blocându-se pentru o jumătate de ceas circulaţia de pe stradă... Două zile am filmat în locuinţa lui G. Călinescu de pe strada Vlădescu din Floreasca; am văzut atunci manuscrisul romanului Bietul Ioanide, constând din mai multe caiete dictando înalte. La sediul Fundaţiei Brătianu din Piaţa Amzei am răsfoit însemnările autografe din câteva agende şi alte înscrisuri ale lui Mateiu I. Caragiale păstrate în Fondul Saint Georges... Pentru cadre nu mai lungi de câteva secunde am ajuns la Mogo­şoaia şi la bisericuţa decorată cu motive persane de la Fundenii Doamnei. Am intrat de două ori într-o casă boierească cu fronton clasic, care se părăgineşte la răscrucea Căii Victoriei cu strada Sevastopol, unde se păstrau catalogate, clasificate, inventariate, aşezate în cutii de carton, mii şi mii de fotografii cu imagini din Bucureşti. Am ajuns, tot pentru filmări, la Cabinetul de Stampe şi la cel de Numismatică al Bibliotecii Academiei.

Lumea cercetătorilor, a bibliotecarilor, a specialiştilor în ştiinţele auxiliare ale istoriei, a custozilor îmi plăcea prin atmosfera sa de iatac ştiinţific, prin amabilitatea şi buna creştere a celor ce o reprezentau, prevalente fiind femeile... 1976 a fost un an liniştit, în com­paraţie cu cel ce avea să urmeze – anul cutremurului din 4 mar­tie şi-al marilor greve din Valea Jiului – şi cu cei următori. Urcând la Radu Vodă pentru nişte secvenţe cu bisericuţa zisă a lui Bucur, am găsit elevii de la Seminar ieşiţi în recreaţie, parte dintre ei apropiindu-se de camera lui Dumitru Cacoveanu. Îi priveam ca pe nişte făpturi aparte întrucât aveau să fie preoţi. Tot cu un operator am intrat pentru prima oară – trecând prin sala Sfântului Sinod – în Palatul Patriarhal, pentru a filma pridvorul paraclisului. Am fost apoi în vila cu pereţi în calcio vecchio, orientată spre miazăzi, de pe Aleea Patriarhiei, a arhitectului Gheorghe Simotta. Macedonean cu prestanţă calmă, cu părul alb, suplu, poate octogenar, arhitectul Simotta adăugase în anii ’30 vechii reşedinţe a Mitropoliei Ungrovlahiei noul corp de clădire comandat de Miron Cristea.

Toamna anului 1976 n-a avut nici strălucirea, nici lungimea celei precedente. A început cu ploi şi vânturi dese, vremea îndreptându-se abia în octombrie, când au fost câteva zile fru­moase, ca şi-n noiembrie, de altfel. Filmam documentarul despre G.I. Ionescu-Gion şi cartea sa din 1899, intitulată, după ortografia epocii, Istoria Bucurescilor. Neavând de tras decât puţine exterioare, stăteam mai mult prin muzee şi biblioteci, cu operatorul, între colecţii de ziare vechi şi reproduceri după gravuri de Lancelot, Raffet şi Bouquet cu instantanee de viaţă cotidiană românească de la jumătatea secolului al XIX-lea. Aşa încât m-am bucurat să pot ieşi din oraş pentru o jumătate de zi: un prieten care făcea naveta într-un sat de lângă Bucureşti, unde preda limba română, m-a luat la masa dată de directorul şcolii de acolo.

Am plecat cu maşina, înainte de prânz, pe o vreme călduţă. După 30-40 de kilometri străbătuţi pe şoseaua spre Giurgiu, am apucat la stânga pe un drum de ţară, până într-o vâlcea, unde era satul. Majoritatea caselor erau vechi, văruite, cu prispă ori pridvor cu stâlpi subţiri de lemn înnegrit între care atârnau, înşiraţi pe frânghie, ştiuleţi galbeni de porumb aninaţi de propriile pănuşi, şiraguri de ceapă de apă de culoare violetă, bostani turceşti, gutui, ciorchini răzleţi de struguri... Profesor de istorie, trecut de 50 de ani, expansiv, volubil, directorul era un om mulţumit de sine, satisfăcut de situaţia sa, care îşi prăznuia ziua de naştere sau onomastica. Poftise vreo 14-15 musafiri, între care un fost inspector în Ministerul Învăţământului, cu soţia, considerat un binefăcător, pe medicul dintr-o comună apropiată, câţiva colegi cu nevestele...

Era o vreme plăcută, se putea sta în curte, însă masa fusese aşternută într-o odaie spaţioasă, lungă, curată, cu intrare din uliţă, amintind prăvăliile, cârciumile sau chiar hanurile de la ţară de pe vremuri. După ce ne-am aşezat, directorul a închinat cu fiecare oaspete cu un ţoi de ţuică galbenă, veche de câţiva ani, cu care erau umplute paharele din mâinile noastre şi carafele de lângă platourile cu piftie de cocoş, icre, tobă şi caltaboş. După o oră sau două au apărut tăvi cu fripturi şi cârnaţi de porc şi sticle cu un vin alb, sec, aspru. Timide, timorate, privind în pământ, două fete, probabil eleve în ultima clasă a şcolii generale, aduceau murături şi sifoane. „Ce frumos servesc fetele astea!”, a exclamat medicul, aşezat lângă mine, adăugând: „Săptămâna trecută am fost la penitenciarul din Alexandria într-o problemă de serviciu; eram mai multe persoane. La sfârşit, comandantul ne-a poftit la masă, unde ne-am simţit foarte stânjeniţi, întrucât ne serveau trei deţinuţi în zeghe”.

Directorul intrase închizând încet uşa, rămânând cu o mână pe clanţă, pe cealaltă ridicând-o în sus cu aerul unui om care are ceva important de comunicat. Pe fondul tăcerii aşternute preţ de câteva secunde, strigase: „La un semn deschisă-i calea...”, dând uşa de perete, pentru a face loc să intre, în sunete de muzică, unui contrabasist de vreo 60 de ani cu păr alb şi ten arămiu, cocârjat sub povara instrumentului său, urmat de o guristă cu vreo 20 de ani mai tânără, care a salutat printr-o reverenţă adâncă mesenii care începuseră să aplaude, după care s-au arătat un viorist şi-un ţambalagiu.

Lăutarii n-au început cu „Mulţi ani trăiască!” ori cu bucăţi ticluite pentru nunţi şi chermeze, ci cu cântece vechi, autentice: Dă-mi, boierule, nevasta, Trei focuri arde pă lume, Foaie verde, nucă seacă, Spune, spune, hoţ bătrân. Gurista a trecut apoi la Când toca la Radu Vodă şi m-am întrebat câţi dintre cei ce-o ascultau ştiau că piesa aceea avea peste 150 de ani; era compusă pe vremea lui Ioan Vodă Caragea. La petreceri lăutarii o interpretau însă ca pe o bucată de repertoriu curent, ca şi Inel, inel de aur, care avea aproape 100 de ani. Îmi plăcea mult vechea muzică lumească, desprinsă din cea bisericească pe timpul lui Anton Pann, lentă, unduită, orientală, prelungă, deşi s-ar fi cuvenit să ascult rock sau măcar formaţia Abba, foarte populară anul acela, constituită din două suedeze înalte, una blondă şi cealaltă roşcată, şi doi instrumentişti care interpretau, în engleză, nişte cântece zglobii, aseptice şi dulcege... Colegele mele de facultate rămăseseră totuşi la muzica franţuzească, bucuroase să asculte ultimul disc al lui Aznavour, cu Il faut savoir şi Que c’est triste Vénise, care îmi plăceau şi mie.

Lăutarii luaseră pauză, aşezându-se la o masă ce le fusese pregătită, de unde veniseră, pe rând, în frunte cu contrabasistul, starostele, să închine cu noi. Observam că şi în provincie, spre deosebire de petrecerile din anii ’60, oamenii nu mai evocau auri­tele vremuri interbelice sau perioada de după război, ci eveni­mente mult mai recente. Fostul inspector povestea că Emil Bodnăraş, ultimul demnitar de rangul întâi de pe vremea lui Gheorghiu-Dej, rămas în funcţie şi răposat în anul acela, lăsase cu limbă de moarte, întocmai ca Petru Groza, să fie prohodit după toată rânduiala bisericească. Deşi nu se făcuse public lucrul acesta, i se respectase dorinţa, fiind îngropat cu sobor de preoţi în comuna sa natală, Iaslovăţ din Bucovina, unde coliva pentru pomană sosise de la Bucureşti cu elicopterul. Şi tot fostul inspector se întreba dacă moartea lui Chivu Stoica, petrecută cu un an înainte, fusese cu adevărat sinucidere...

Contrabasistul revenise la instrumentul său, cântând şi din gură, vioristul şi ţambalagiul ţinându-i discret isonul. Zicea despre un ursar rămas fără ursoaica pe care o crescuse şi o dresase: 

Şi-am să scriu plângerea mea

La cocoana regina

Ca să-mi dea ursoaica mea...

Cocoana reginà, cu accent pe ultima silabă, mi se părea original, poetic, suna mult mai frumos decât Majestatea Sa. Şi versurile următorului cântec te făceau să duci paharul la gură: „Naşă, de eşti democrată/ Lasă uşa descuiată...”. Îmi venise în minte un taraf pe care-l ascultasem cu câţiva ani în urmă la „Bolta Rece”, un restaurant de pe o stradă paralelă cu bulevardul Aviatorilor. Cobzarul purta caftan, adică veşmântul de breaslă al lăutarilor de la începutul secolului trecut. Mi-ar fi plăcut să fac un documentar despre lăutari, îmi ziceam în gând, în ziua aceea de noiembrie, ajunsă la scăpătat, când apăruseră pe masă câteva sticle de vin vechi din pivniţa directorului şi un platou cu cârnaţi („trandafiri”) fripţi atunci.

Următorul şi ultimul documentar pe care l-am făcut a fost însă despre Constantin Bacalbaşa şi amintirile sale din Bucureştii de altădată. Difuzat în aprilie 1977, l-am filmat cu Dumitru Crâşmaru, operatorul cu care începusem seria celor zece emisiuni – atâtea au fost în total – şi care îmi arătase cum se vede lumea prin lentilele camerei. Apoi, fără explicaţie sau motiv, m-am întors la poezii, articole şi traduceri, poate pentru a confirma dictonul potrivit căruia cele mai importante experienţe din viaţă le trăim până la vârsta de 25 de ani”.

Imaginea folosită are rol ilustrativ.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Ultimele materiale video - DCNewsTV.ro

Te-ar putea interesa

Get it on App Store Get it on Google Play

Cele mai noi știri

Cele mai citite știri

Iti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?

Copyright 2023 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]


cloudnxt2
YesMy - smt4.1.0