Gărzi forestiere. Klaus Iohannis, mişcare de ultimă oră

Rodica Mitu / 08 dec 2017 / 13:55

Președintele României a trimis vineri, 8 decembrie, Parlamentului, spre reexaminare, Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere.

"Domnului Călin Popescu Tăriceanu
Președintele Senatului

În temeiul articolului 77 alineatul (2) din Constituția României, republicată, formulez următoarea CERERE DE REEXAMINARE asupra Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere

Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere reglementează regimul juridic al acestor instituții publice, aflate în subordinea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură, precum și statutul personalului din cadrul acestora.

Prin Decizia nr. 764/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 7 februarie 2017, Curtea Constituțională a constatat că dispozițiile art. I pct. 6 și cele ale art. II din Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2015 sunt neconstituționale în raport cu prevederile art. 111 și art. 138 alin. (5) din Constituție.

În vederea realizării obligației constituționale de a pune de acord dispozițiile respective cu decizia Curții Constituționale, Parlamentul a reexaminat Legea pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere. Astfel, au fost eliminate dispozițiile declarate neconstituționale, precum și cele care aveau o legătură indisolubilă cu acestea. Însă legea, în forma transmisă la promulgare, se impune a fi reexaminată de către Parlament întrucât, pe de o parte, în materie de salarizare ar putea genera interpretări diferite în aplicare, iar pe de altă parte, în conținutul normativ al acesteia au fost introduse dispoziții ce nu au legătură cu decizia pronunțată în cadrul controlului anterior de constituționalitate.

Permite interpretări diferite

Dispozițiile art. 4 din O.U.G. nr. 32/2015 au fost abrogate prin art. 44 alin. (1) pct. 16 din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice. În acest context, absența în conținutul legii transmise la promulgare a unei mențiuni exprese cu privire la efectele art. 4 din O.U.G. nr. 32/2015 permite interpretări diferite cu privire la succesiunea în timp a normelor aplicabile în ceea ce privește salarizarea personalului din cadrul Gărzilor forestiere. În acest sens, urmează ca Parlamentul să reglementeze, într-o manieră tehnic-legislativă adecvată și fără echivoc, salarizarea personalului din cadrul Gărzilor forestiere, astfel încât să se asigure respectarea cerințelor de claritate și previzibilitate ale legii.

Nu este în legătură cu Decizia Curții Constituționale

Pe de altă parte, în cadrul procedurii de reexaminare prevăzute de art. 147 alin. (2) din Constituție, Parlamentul a introdus la articolul unic punctul 8, un nou alineat în cuprinsul art. 10, potrivit căruia, pentru realizarea politicii la nivel național în domeniul silvic și cinegetic, funcțiile publice din cadrul Gărzilor aflate în subordinea autorității publice centrale care răspunde de silvicultură și cele din cadrul Direcției, sunt funcții publice de stat. Având în vedere jurisprudența Curții Constituționale, această intervenție legislativă - ce nu a fost adoptată inițial de către Parlament și nu este în legătură cu Decizia Curții Constituționale nr. 764/2016 - nu mai poate fi introdusă în acest moment procedural în prezenta lege. (Decizia Curții Constituționale nr. 667/2016 referitoare la admiterea obiecției de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. I pct. 2 [referitor la art. 21 alin. (22)] din Legea pentru modificarea Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 57 din 19 ianuarie 2017; Decizia Curții Constituționale nr. 975/2010 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 1 alin. (1) din Legea privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar, publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 568 din 11 august 2010).

[citeste si]

Față de argumentele expuse mai sus și având în vedere competența legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicităm reexaminarea Legii pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 32/2015 privind înființarea Gărzilor forestiere", a transmis preşedintele Klaus Iohannis.

 

Notă: intertitlurile aparţin redacţiei