Şedinţă Guvern. ACESTEA sunt proiectele de pe ordinea de zi

DC News vă prezintă proiectele de acte normative care ar putea fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din data de 18 august 2017.

I. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul penal în vederea transpunerii unor directive ale Uniunii Europene

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/08/LG-6.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între România şi Republica Serbia în domeniul securităţii sociale, semnat la Belgrad, la 28 octombrie 2016

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/08/LG-7.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

II. PROIECTE DE ORDONANȚE

1. PROIECT DE ORDONANȚĂ pentru aprobarea participării României la Programul pentru şcoli al Uniunii Europene

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/08/OG-3.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

2. PROIECT DE ORDONANŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/08/OG-4.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

3. PROIECT DE ORDONANŢĂ pentru modificarea art.8 din Ordonanţa Guvernului nr.19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/08/OG-5.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 23/2017 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/08/HG-23.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea nivelului stocurilor de urgenţă şi aprobarea modului de transpunere a obligaţiilor de constituire şi menţinere a stocurilor de urgenţă pentru ţiţei şi/sau produse petroliere pe operatori economici în anul 2017

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/08/HG-24.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de materiale de construcţii şi reparat case şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de fenomenele hidrometeorologice periculoase din judeţul Bistriţa-Năsăud

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/08/HGANEXA-4.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind normarea parcului auto pentru activitatea specific Agenţiei Naţionale de Presă AGERPRES

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/08/HG-25.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2017 pentru Societatea "IOR" S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/08/NFHG.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea denumirii, descrierii tehnice şi valorii de inventar a unui bun imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Administraţiei Naţionale Apele Române prin Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor, instituţie publică aflată în coordonarea Ministerului Apelor şi Pădurilor, şi radierea unei părţi a acestuia, care a pierit, din inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/08/HG-26.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor-Regia Naţională a Pădurilor-Romsilva, ca urmare a reevaluării

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/08/HG-27.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi a adresei poştale a imobilului 1049, aflat în domeniul public al statului şi pentru transmiterea unei părţi din acesta din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului Bucureşti

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/08/HG-28.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare a unor immobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Justiţiei şi transmiterea acestora în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/08/HG-29.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi transmiterea în proprietatea publică a oraşului Breaza, judeţul Prahova, a unor imobile aflate în proprietatea publică a statului

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/08/HG-30.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Anexei nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.905/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului Bistriţa-Năsăud, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Bistriţa-Năsăud

Proiectul poate fi consultat la adresa: http://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2017/08/HG-31.pdf

Proiectele de acte normative și documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul ședinței Guvernului României.

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării unui Protocol privind amendarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Ungare privind funcţionarea Institutului Cultural Român la Budapesta şi a Centrului Cultural al Republicii Ungare la Bucureşti, semnat la Bucureşti, la 20 octombrie 2005

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea negocierii şi semnării Memorandumului de Implementare - Aranjamente între statele membre implicate în Programul Interreg V-A România-Ungaria, de către Guvernul României

3. MEMORANDUM cu tema: Negocierea şi semnarea Protocolului de colaborare între Ministerul Turismului din România şi Ministerul Turismului din Republica Arabă Egipt

4. MEMORANDUM cu tema: Întărirea capacităţii la nivel central, regional şi local în vederea pregătirii şi implementării conceptului/proiectului de dezvoltare teritorială inteligentă "Laser Valley-Land of Lights", precum şi în vederea utilizării sinergice a fondurilor europene şi naţionale pentru a se asigura o intervenţie integrată asupra teritoriului şi impactului socio-economic

V. INFORMĂRI

1. INFORMARE privind activitatea Consiliului Economic şi Social

2. INFORMARE cu privire la numărul de farmacii autorizate

VI. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă intitulată Lege privind externarea din unitățile sanitare a persoanelor de religie mozaică decedate, inițiată de domnul deputat Silviu Vexler - Minorități Naționale (Bp. 252/2017)

2. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, iniţiată de domnul deputat PMP Petru Movilă (Bp. 193/2017)

3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege privind organizarea şi funcţionarea corpului pompierilor militari şi a protecţiei civile, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnii deputaţi PNL Victor Paul Dobre, Corneliu-Mugurel Cozmanciuc, Daniel Olteanu, Ovidiu Raeţchi, Laurenţiu-Dan Leoreanu şi Daniel Gheorghe (Plx. 131/2017, Bp. 165/2017)

4. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea art. 1 din Legea 15/09.01.2003 privind sprijinul acordat tinerilor pentru construirea unei locuințe proprietatea personală, iniţiată de domnul senator PMP Gabi Ionașcu împreună cu un grup de parlamentari PMP (Bp. 103/2017, L 145/2017)

5. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, iniţiată de domnul deputat PSD Liviu Ioan Adrian Pleșoianu (Bp. 102/2017 L 140/2017)

6. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea alineatului (1) al articolului 145 din Legea nr. 53/2003 – Codul Muncii, iniţiată de domnul senator PNL Marius-Petre Nicoară împreună cu un grup de senatori PNL (Bp. 184/2017)

7. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii, iniţiată de domnul senator PNL Marius-Petre Nicoară împreună cu un grup de senatori PNL (Bp. 183/2017)

8. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea și completarea Legii nr. 230/2007, privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, iniţiată de domnul senator PSD Ștefan-Radu Oprea împreună cu un grup de parlamentari PSD (Bp. 174/2017)

9. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru modificarea art. 7 alin. (10) din Legea nr. 458/2002 privind calitatea apei potabile, iniţiată de domnul deputat PSD Ioan Munteanu împreună cu un grup de deputați PSD (Bp. 139/2017)

10. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la proiectul de Lege pentru condamnarea totalitarismului comunist și pentru cultivarea memoriei naționale antitotalitare, provenit dintr-o propunere legislativă iniţiată de domnul senator PSD Sorin Ilieșiu (Bp. 113/2015, Plx. 617/2015)

11. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Iaşi – Târgu Mureş „Autostrada Unirii", iniţiată de domnul deputat PMP Petru Movilă şi un grup de parlamentari PNL, PSD, PMP, UDMR, Minorităţi Naţionale (Bp. 197/2017)

[citeste si]

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Ultimele materiale video - DCNewsTV.ro

Te-ar putea interesa

Get it on App Store Get it on Google Play

Cele mai noi știri

Cele mai citite știri

DC Media Group Audience
Iti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?

Copyright 2023 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]


cloudnxt3
YesMy - smt4.3.1