Prin ce trece un român care vrea să obțină un credit de la o Bancă de stat: "Dacă judecătorii nu îmi dau dreptate, mă otrăvesc în fața lor!"

Banca sos
Banca sos

DC News vă prezintă astăzi prin ce trebuie să treacă un om obișnuit din România pentru a obține un credit de la o Bancă de stat, pe care ar fi urmat ulterior să-l achite din fonduri europene. Este vorba despre inginerul Tănase Ion, care încearcă din 2009 să obțină finanțare pentru un proiect european în cadrul căruia să construiască un adăpost pentru îngrășarea suinelor. Acesta ne-a dezvăluit că încercat să obțină finanțare din partea mai multor bănci, unde, în diferite moduri, i s-ar fi sugerat că ar trebui să ofere o anumită "atenție" - "undeva în jur de 500 de milioane de lei vechi" - pentru a primi împrumutul. După mai multe căutări, a ajuns la o Bancă românească, unde a întâmpinat însă o sumedenie de probleme. După ani de încercări, proiectul său încă așteaptă finanțare. A cheltuit sume uriașe de bani, iar acum patru familii au ajuns în pragul disperării, în plină iarnă. Inginerul ne-a făcut dezvăluiri cutremurătoare: spune că și-a stricat sănătatea în tentativa de a obține împrumutul și că o să moară până să își vadă proiectul devenit realitate. Mai mult, ne-a transmis că a dat Banca în judecată, iar dacă instanța nu îi va da dreptate, amenință că o să se otrăvească în fața judecătorilor, la aflarea sentinței.

Mai jos, aveți toate etapele prin care a trecut Tănase Ion, reprezentant al SC AL-MARA SRL, în tentativa de a obține un credit de la o Bancă de stat: 

La data de 16.06.2009, SC AL-MARA SRL Craiova a încheiat un contract cu APDRP Craiova (Agenția de Plăți pentru Dezvoltare Rurală și Pescuit) în valoare de 1.254.826 euro, pentru construirea unui adăpost de îngrășare a suinelor, în comunca Leu, județul Dolj.

La 01.06.2011 – Investitorul a obținut scrisoarea de confort de la Bancă, pentru care a plătit 3.800 de lei.

La data de 14.10.2011 – Banca își prezintă oferta de acordare a celor patru credite:

1. Emiterea unei Scrisori de Garanție Bancară în favoarea APDRP, având ca scop garantarea restituirii avansului ce urmează să fie primit de societate de la APDRP. Valoare: 1.402.998 lei. Perioada: maximum 12 luni.

2. Credit de trezorerie (revolving) destinat pre-finanțării cheltuielilor eligibile în vederea acoperirii decalajului de timp existent între plățile effectuate către furnizorii de lucrări/ echipamente/ servicii (în cadrul proiectului de investiții) și încasările de la APDRP. Valoare: 978.280 lei. Perioada: maximum 12 luni.

3. Credit de investiții destinat co-finanțării componentei care reprezintă contribuția proprie a beneficiarului la proiectul finanțat prin fonduri structurale. Valoare: 2.099.975 lei. Perioada: maxim 84 de luni, cu 12 luni perioadă de grație.

4. Linie de credit pentru finanțarea TVA-ului aferent proiectului de investiții. Valoare: 702.123 lei. Perioada: maximum 24 de luni.

15.02.2012 – Banca transmite că printr-o Hotărâre a Consiliului de Administrație din data de 09.02.2012 a fost aprobată finanțarea Scrisorii de Garanție Bancară în favoarea ADRP – în valoare de 1.402.998 lei.

02.03.2012 – Banca îl informează pe Tănase Ion că, la data de 29.02.2012, a fost anulată Hotărârea Consiliului de Administrație, fiind respinsă solicitarea de emitere a celor patru garanții – reprezentând câte 80% din cele patru credite. Această decizie a fost luată și transmisă fără să fie invocat vreun motiv, ci doar sugestii pentru identificarea/propunerea de noi garanții.

31.07.2012 – După identificarea de către investitor de noi garanții, Banca acceptă cererea de garantare și cererile pentru cele trei credite, iar SC AL-MARA SRL, prin reprezentantul legal Tănase Ion, a semnat cererile de creditare.

22.11.2012 – Banca trimite către APDRP o Scrisoare de Garanție de Restituire Avans, semnată însă doar de beneficiar, nu și de Bancă. Valoarea eligibilă a investiției este de 4.628.012 lei, dintre care fonduri nerambursabile în valoare de 2.550.905. Banca se angajează, în mod irevocabil, să plătească Beneficiarului orice sumă care nu depășește Valoarea Garanției – de 1.402.997, la prima cerere de plată a Beneficiarului. De asemenea, investitorul a semnat Graficul de implementare a proiectului, întocmit de Bancă și din care rezultă un profit net de 19,40% în primul an, până la 22,05% în anul 7. După impozitare, profitul net este de 1.087.049 lei în primul an, până la 1.235.564 lei în anul 7.

07.12.2012 – Consiliul de Administrație al Băncii a hotărât la data de 6.12.2012 să respingă solicitarea de emitere a celor patru facilități de finanțare. De data asta, fără motivare, fără sugestii, fără nicio explicație. „Banca nu are obligația să justifice motivul refuzului” a fost răspunsul verbal primit de reprezentantul firmei.

05.02.2013 – Tănase Ion solicită o audiență în fața președintelui Băncii: Inginerul consideră nejustificată decizia de a respinge aprobarea prin care Banca se angaja să plătească în avans creditul de 50%, întrucât profitul net anual este cuprins între 1.087.000 și 1.235.500 de lei. Inginerul solicită audiența la președintele Băncii pentru a prezenta în totalitate documentele și pentru a cere reanalizarea documentației întocmite de Bancă, în scopul aprobării creditului, dat fiind că la data de 15.06.2013 urma să expire contractul cu APDRP. Acesta atrage atenția că nu mai are la dispoziție timpul necesar pentru a solicita o altă bancă finanțatoare. De asemenea, Tănase Ion transmite că societatea sa a cheltuit 400.000 de lei până la acel moment. Aceeași cerere de primire în audiență a fost transmisă și președintelui României, Traian Băsescu.

La data de 25.02.2013 – Administrația Prezidențială, prin consilierul de stat Gabriel-Cristian Piscoiu, se adresează Băncii, căreia îi solicită verificarea și analizarea aspectelor semnalate de către Tănase Ion.

06.03.2013 – Cabientul președintelui Băncii transmite că Hotărârea Consiliului de Administrație din data de 06.12.2012 a avut la bază, în principal, întârzierea în implementarea proiectului, cu riscul iminent de pierdere a finanțării nerambursabile. Motive care nu au fost prezentate însă de Bancă și lui Tănase Ion, atunci când a fost informat despre această hotărâre.

Reprezentantul firmei s-a mai adresat:

- Ministerului Finanțelor Publice. Răspunsul a fost: „Problema prezentată nu intră în atribuțiunile Ministerului Finanțelor Publice”.

- Ministerului Economiei. Răspunsul a fost: „Referitor la solicitarea dvs adresată Ministerului Economiei, vă comunicăm că aceasta excede aria de competență a ministerului. În consecință, aceasta a fost redirecționată către Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale”.

- Ministerului Fondurilor Europene. Răspunsul a fost: „Ministerul Fondurilor Europene coordonează, potrivit competențelor sale, structurile care exercită atribuțiile autorităților de management și ale organismelor intermediare, cu excepția celor din domeniul agriculturii și pisciculturii”. Cu sugestia de adresare către același Minister al Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

18.03.2013 – APDRP îl informează pe investitor că nu i se acceptă o nouă prelungire a contractului, pe motiv că i-a mai fost aprobată o asemenea prelungire, fără ca în acest timp să obțină creditele necesare. Însă îl informează că poate obține o astfel de aprobare dacă până la expirarea termenului de valabilitate a contractului (15.06.2013) va obține resursele financiare necesare.

- la aceeași dată, firma îl informează pe președintele Băncii despre disponibilitatea APDRP de prelungire a contractului de finanțare cu 12 luni, până la 16.06.2014. Inginerul solicită aprobarea creditelor necesare pentru a primi prelungirea contractului, dat fiind că riscul iminent de pierdere a finanțării nerambursabile nu mai există.

21.03.2013 – Banca transmite că pentru reluarea analizei solicitate este necesară reactualizarea documentației existente.

20.05.2013 – Tănase Ion se adresează unei societăți de construcții, pentru a afla durata de execuție a unei ferme de îngășare suine cu trei hale: Maximum cinci luni, transmit reprezentanții firmei – adică până la sfârșitul anului 2013. În condițiile în care APDRP și-a arătat disponibilitatea de prelungire al contractului până la jumătatea lui 2014.

16.05.2013 – Banca respinge solicitarea, motivând că față de anul 2012 nu au fost identificate elemente de noutate/de suport care să fundamenteze o nouă aplicație de credit.

28.05.2013 – Tănase Ion revine cu o solicitare de obținere a unei audiențe în fața președintelui Băncii și a Consiliului de Administrație. În respectiva adresă, acesta arată următoarele: La 09.02.2012, Consiliul de Administrație a aprobat creditul solicitat, cu doar 3,5 luni înainte de expirarea contractului cu APDRP. La 29.02.2012, a fost anulată această hotărâre. La 6.12.2012, Consiliul de Administrație a respins solicitarea creditului, în condițiile în care până la expirarea valabilității contractului cu APDRP mai erau 6,5 luni, timp suficient pentru realizarea investiției. Acesta menționează că Banca respectivă a aprobat credite pentru același tip de investiție, cu același volum de lucrări și aceeași valoare precum cel solicitat de AL-MARA SRL, iar investițiile au fost realizate în 4-6 luni, așa cum rezultă din documentele existente la dosarele fiecărei societăți beneficiare de finanțare. În contractul încheiat cu o firmă de construcții este prevăzută o durată de șase luni pentru realizarea investiției. În încheiere, transmite că sunt suficiente argumente ce justifică solicitarea aprobării creditului până la 10-12.06.2013.

La 14.06.2013 – OJPDRP-SVCF Dolj transmite că este de acord cu prelungirea contractului pentru credit până la data de 16.06.2014, dacă în 3 zile lucrătoare investitorul prezintă extrasul de cont sau contractul de acordare a creditului de investiții cu Banca creditoare. Investitorul se adresează Băncii pentru a prezenta acest aspect și pentru a arăta că există elemente de noutate, și anume cele două și adrese primite de la OJPDRP-SVCF Dolj și APDRP, care asigură primirea celor 700.000 de euro de la Uniunea Europeană, necesari pentru a derula investiția și pentru a crea 10-12 locuri de muncă pe verticală și a 70-80 de locuri de muncă pe orizontală, începând de la prelucrarea terenului, până la consumator.

17.06.2013 – Banca transmite că își menține poziția.

25.06.2013 – Firma trimite către președintele și Consiliul de Administrație a Băncii, în care prezintă toată situația până la acel moment și solicită reanalizarea documentației. De asemenea, solicită cât mai urgent hotărârea aprobării creditului.

8.07.2013 – APDRP Craiova 4 SV Oltenia transmite la data de 2.07.2013, că întrucât nu au fost trimise cele solicitate la data de 14.06.2013, nu este acceptată prelungirea contractului, dat fiind că SC AL-MARA SRL nu a prezentat obținerea creditelor necesare. Firma are 10 zile pentru a contesta decizia și pentru a obține prelungirea contractului, dacă Banca aprobă Scrisoarea de Garanție Bancară sau Contractul de Finanțare Bancare.

8.08.2013 – SC AL-MARA SRL solicită APDRP prelungirea termenului de execuție al contractului de finanțare cu 12 luni, dacă beneficiarul obține creditele necesare de la Bancă.

20.08.2013 – APDRP transmite că Agenția poate aproba prelungirea duratei de execuție a contractelor de finanțare, în condițiile în care Beneficiarii prezintă dovada certa a cofinanțării în vederea susținerii investiției, respectiv contract de credit și/sau extras de cont.

26.08.2013 – Banca transmite oferta personalizată de costuri cuprinzând principalele componente ale facilităților de credit, cu mențiunea că aceste condiții sunt aplicabile numai SC.AL-MARA SRL. De data aceasta însă, față de oferta inițială din 14.10.2011, costurile, dobânzile și comisioanele din oferta prezentată de Bancă sunt mult mai mari.

30.08.2013 – SC AL-MARA SRL informează Banca de faptul că nu este acord cu noua ofertă, din cauza costurilor, dobânzilor și comisioanelor mult mai mari decât cele din oferta aprobată la 14.10.2011. Reprezentantul firmei adresează mai multe întrebări Băncii: Care este timpul legal de la data achitării Scrisorii de Confort până la emiterea ofertei? Care este timpul legal și necesar de la data prezentării ofertei până la data depunerii documentației în Consiliul de Administrație pentru aprobare? Care este timpul necesar Consiliului de Administrație pentru analiza în vederea aprobării sau respingerii cu motivele justificate care determină respingerea sau eventual solicitarea altor documente ce sunt necesare în aprobarea creditului? În cât timp au obținut creditul de la depunerea dosarului până la semnarea contractului de credit alte societăți? Tănase Ion întreabă Banca ce vină are Firma pentru întârzierea nejustificată de la depunerea documentației (1.06.2011) până la 6.12.2012, când Consiliul de Administrație a găsit „un motiv de respingere care nu a existat și nu există, tăind 7 luni din cele 12 luni perioadă de grație necesară pentru implementarea proiectului investițional”. Firma consideră Banca a realizat o analiză superficială a documentației, oferind următorul exemplu în acest sens: În cererea de creditare „Credit de Investiții – Co-finanțare, Credit de Pre-Finanțare, Linie de credit pentru Finanțare TVA”, la rubrica „Pentru” este trecută o societate din comuna Letca Nouă, județul Giurgiu, iar la informații despre solicitant sunt trecute datele SC AL-MARA SRL, semnate de către Bancă și înregistrate în registru unic, în data de 31 iulie 2012.

4.09.2013 – Banca reiterează oferta din 26.08.2013, oferind mai multe clarificări, printre care: Pentru produsele de finanțare de tip „project finance” (precum solicitarea companiei SC AL-MARA SRL), termenul de analiză a documentației de credit poate dura până la data de 6 luni, de la data înregistrării cererii de creditare – etapa post ofertare.

Banca nu comentează

Am întrebat Banca de ce au fost modificate costurile, dobânzile și comisioanele în oferta din 26.08.2013, față de cea din 14.10.2011.

Răspunsul primit a fost următorul:

"Ca urmare a solicitarii dumneavoastra va comunicam faptul ca legislatia specifica obliga institutiile bancare sa pastreze confidentialitatea asupra informatiilor referitoare la activitatea desfasurata astfel incat nu putem face niciun comentariu".

Investitorul dă Banca în judecată

Tănase Ion s-a adresat Parchetului de pe lângă Tribunalul Municipiului București, formulând plângere penală împotriva Băncii și a celor din conducere, pe care îi acuză de următoarele infracțiuni: „Abuz în serviciu contra intereselor persoanelor, abuz în serviciu contra intereselor publice și fals intelectual în înscrisuri oficiale, prevăzute de art. 246, art. 248 combinat cu art. 248 indice 1 și art. 289 din Codul Penal".

Acesta consideră că Banca și membrii consiliului de Administrație au săvârșit următoarele infracțiuni:

„I. 1. Abuz în serviciu contra intereselor persoanei, prevăzut de art 246 din Codul Penal, întrucât exercitarea abuzivăă si discreționarea a atribuțiilor de servicii au vătămat interesele legale ale Societății pe care o administrez. Pe de altă parte, anterior aprobărilor inițiale de finanțare a investiției, cât și după, eu și Societatea am efectuat cheltuielile până în prezent, în sumă de 300.000 de lei, cu care mă consider parte civilă.

2. Abuz în serviciu contra intereselor publice, cu consecințe deosebit de grave, prevăzut de art. 241, alin.1, raportat la art. 248 C.P., întrucât prin exercitarea abuzivă și discreționară a atribuțiilor de serviciu, Banca și membrii Consiliului de Administrație determină pierderea unui credit European Nerambursabil în valoare de 700.000 de rueo, care se localizează în detrimentul economiei naționale.

II. Pe de altă parte, Banca și membrii Consiliului de Administrație au săvârșit și infracțiunea de fals intelectual în înscrisuri oficiale, întrucât au înregistrat cererea de garanție a SC AL-MARA SRL Craiova sub numărul 472 din 31.07.2012, iar pe de altă parte sub numerele 473-475 din 31 iulie 2012 au înregistrat cererile de creditare pentru adăpost pentru îngrășarea suinelor în comuna Letca Nouă, județul Giurgiu, implementat în baza unui contractul de finanțare din data de 2.09.2008, cu toate că la rubrica „informații despre solicitant” sunt menționate datele privind SC AL-MARA SRL Craiova”.

Tănase Ion se constituie parte civilă cu suma de 300.000 de lei, reprezentând despăgubiri materiale, iar pe parcursul cercetărilor va solicita și daune morale pentru trauma psihică suportată din anul 2011.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Ultimele materiale video - DCNewsTV.ro

Te-ar putea interesa

Get it on App Store Get it on Google Play

Cele mai noi știri

Cele mai citite știri

Iti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?

Copyright 2022 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: publicitate@dcnews.ro


cloudnxt2
YesMy - smt4.1.0