Gabriela Firea, ședință cu 88 de puncte pe ordinea de zi: Companii municipale, PUZ-uri

Gabriela Firea
Gabriela Firea

Primarul general, Gabriela Firea, a convocat ședința CGMB pentru mâine, 31 iulie. Pe ordinea de zi sunt multe PUZ-uri, dar și reînființarea companiilor municipale declarate ilegale. 

Pe ordinea de zi a CGMB sunt vacantarea unui post, denumirea unei esplanade cu numele Simonei Halep, decizii privind locuințe de serviciu, aprobarea unor programe, modificări, dar și foarte multe PUZ-uri și încercarea de a reînființa companiile municipale declarate ilegale. 

Iată ordinea de zi transmisă de Primăria Capitalei: 

1. Proiect de hotărâre privind încetarea mandatului de consilier local al domnului Coțofană Liviu – Alin și vacantarea unui post de consilier din cadrul Consiliului General al Municipiului București;Inițiator – Primarul General al Municipiului București

2. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de Esplanada Simona Halep spațiului public situat la intersecția dintre Piața George Enescu/Calea Victoriei, Strada Episcopiei și Strada Benjamin Franklin, sector 1, București;Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia pentru Învăţământ, Tineret, Sport şi Educaţie Civică - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină

3. Proiect de hotărâre privind transmiterea în administrarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București a unităților locative cu destinația de locuințe de serviciu pentru personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea A.S.S.M.B.;Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Sănătate şi Protecţie Socială - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină

4. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei nr. 1 a modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 274/30.05.2019 privind aprobarea listei de priorități în vederea atribuirii locuințelor de serviciu către personalul angajat în unitățile sanitare aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și modificarea anexei nr. 1 la modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 753/2018;Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Sănătate şi Protecţie Socială - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 307/14.06.2018 pentru aprobarea proiectului „Consultații stomatologice și aplicare de aparate ortodontice pentru elevii din Municipiul București";Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Sănătate şi Protecţie Socială - Comisia Juridică şi de Disciplină

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții „Relocarea rețelei de contact în intersecțiile afectate de supralărgirea străzii Fabrica de Glucoză (faza DALI);Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia Juridică şi de Disciplină

7. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție și a proiectului tehnic de execuție pentru obiectivul de investiții – consolidare a imobilului situat în strada Biserica Enei nr. 14, sector 1;Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia Juridică şi de Disciplină

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Centrul Cultural Lumina, B-dul. Regina Elisabeta nr. 32 (fost nr. 12), Sector 5, București";Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia Juridică şi de Disciplină

9. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 277/30.05.2019, privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții – consolidare a imobilului situat în strada Baltagului nr. 17, sector 5;Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia Juridică şi de Disciplină

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții "Reabilitare peisagistică a parcului istoric Grădina Cișmigiu";Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia Juridică şi de Disciplină

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții "Pod pietonal traversare lac Herăstrău în zona C.F.";Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia Juridică şi de Disciplină

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 80/26.02.2019 ″privind transmiterea imobilului situat in Calea Victoriei nr. 22-24, sector 3 în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, în vederea efectuării lucrărilor privind reabilitarea fațadei și creșterea calității arhitectural - ambientale″;Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină

13. Proiect de hotărâre privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Consolidări S.A.;Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia Juridică şi de Disciplină

14. Proiect de hotărâre privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Iluminat Public București S.A.;Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia pentru Utilităţi Publice - Comisia Juridică şi de Disciplină

15. Proiect de hotărâre privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Eco Igienizare București S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia de Ecologie şi Protecţia Mediului - Comisia Juridică şi de Disciplină

16. Proiect de hotărâre privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Parking București S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia de Transporturi şi Infrastructură Urbană - Comisia Juridică şi de Disciplină

17. Proiect de hotărâre privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Pază și Securitate București S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia Juridică şi de Disciplină

18. Proiect de hotărâre privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Turistica București S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia pentru Comerţ, Turism şi Protecţia Consumatorului - Comisia Juridică şi de Disciplină

19. Proiect de hotărâre privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Protecție Civilă și Voluntariat București S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia Juridică şi de Disciplină

20. Proiect de hotărâre privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Agrement București S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia de Ecologie şi Protecţia Mediului - Comisia Juridică şi de Disciplină

21. Proiect de hotărâre privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Imobiliara București S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină

22. Proiect de hotărâre privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Întreținerea Arborilor și Spațiului Verde București S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia de Ecologie şi Protecţia Mediului - Comisia Juridică şi de Disciplină

23. Proiect de hotărâre privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Managementului Transportului București S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia de Transporturi şi Infrastructură Urbană - Comisia Juridică şi de Disciplină

24. Proiect de hotărâre privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Managementul Traficului București S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia de Transporturi şi Infrastructură Urbană - Comisia Juridică şi de Disciplină

25. Proiect de hotărâre privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Străzi, Poduri și Pasaje București S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia de Transporturi şi Infrastructură Urbană - Comisia Juridică şi de Disciplină

26. Proiect de hotărâre privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Dezvoltare Durabilă București S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia de Transporturi şi Infrastructură Urbană - Comisia Juridică şi de Disciplină

27. Proiect de hotărâre privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Medicala București S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia Sănătate şi Protecţie Socială - Comisia Juridică şi de Disciplină

28. Proiect de hotărâre privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Sport Pentru Toți București S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia pentru Învăţământ, Tineret, Sport şi Educaţie Civică - Comisia Juridică şi de Disciplină

29. Proiect de hotărâre privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Parcuri și Grădini București S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia de Ecologie şi Protecţia Mediului - Comisia Juridică şi de Disciplină

30. Proiect de hotărâre privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Publicitate și Afișaj București S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia Juridică şi de Disciplină

31. Proiect de hotărâre privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Tehnologia Informației București S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia Juridică şi de Disciplină

32. Proiect de hotărâre privind confirmarea înființării societății pe acțiuni Compania Municipală Cimitire București S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia de Ecologie şi Protecţia Mediului - Comisia Juridică şi de Disciplină

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2019 al Companiei Municipale Dezvoltare Durabilă București S.A Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia Juridică şi de Disciplină

34. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Muzeului Municipiului București a imobilului situat în str. Lipscani nr. 18 – 20, Sectorul 3, București, în vederea amenajării Pinacotecii Municipiului București Inițiator – Consilieri Generali Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Cultură și Culte - Comisia Juridică şi de Disciplină

35. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului București, prin Consiliul General al Municipiului București, la majorarea capitalului social al Societății de Transport București STB S.A. Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia de Transporturi şi Infrastructură Urbană - Comisia Juridică şi de Disciplină

36. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere pentru unele spații aflate în proprietate privată din imobilul-monument istoric, încadrat în clasa I risc seismic, situat la adresa str. Baia de Fier nr. 6, sector 3, în vederea efectuării lucrărilor de conservare și protejare de interes public local Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină

37. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru unele spații aflate în proprietate privată din imobilul-monument istoric, încadrat în clasa I risc seismic, situat la adresa str. Lipscani nr. 47, sector 3, în vederea efectuării lucrărilor de conservare și protejare de interes public local Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină

38. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrarea Consiliului General al Municipiului București a imobilului – teren ocupat de spații verzi aflate pe amplasamentul obiectivului de investiții "Pasaj Doamna Ghica" Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină

39. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor – Aeroclubul României în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București, a construcției denumită "Turn de Parașutism" situată în Complexul Sportiv Lia Manoliu, în vederea realizării obiectivului de investiții "Sală Multifuncțională Complex Sportiv "Lia Manoliu" – B.dul Basarabia nr. 37 – 39, sector 2" Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină

40. Proiect de hotărâre privind transmiterea fără plată în proprietatea Parohiei Sfântul Spiridon Vechi a imobilului în suprafață de 2375 mp situat în Splaiul Independenței la intersecție cu str. Vânători și str. Poenaru Bordea, sector 4 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină

41. Proiect de hotărâre privind vânzarea terenului ce face obiectul contractului de concesiune nr. 1595/11.08.2005, în suprafață de 4.454,22 mp, situat în Bd. Gheorghe Șincai nr. 16 și 20, sector 4, contract încheiat cu Universitatea Titu Maiorescu Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină

42. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 765/22.11.2018 privind transmiterea în administrarea Administrației Fondului Imobiliar a zece imobile în scopul dezvoltării și regenerării urbane, precum și obținerii de venituri de la bugetul local al Municipiului București, prin proceduri de tip P.P.P. - Parteneriat Public – Privat Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină

43. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al sectorului 6 să achiziționeze pentru și în numele Municipiului București, terenul proprietate privată, în suprafață de 652,00 mp, având nr. cadastral 215658, situat în Municipiul București, str. Dealul Țugulea nr. 1C, sector 6, în vederea creării unui spațiu verde – loc de joacă pentru copii Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină

44. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Sentinței civile nr. 2193/08.03.2019, situat în București, Strada Arhitect Ion Berindei nr. 9, bl. 20, sc. 2, et. 10, ap 87, sector 2 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină

45. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de moștenitor nr. 44/12.06.2019, situat în București, Piața Națiunile Unite nr. 3 – 5, bl. C, sc. A, et. 4, ap. 20, sector 4 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină

46. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 54/20.06.2019, situat în București, Strada Apusului nr. 96, bl. F, sc. 2, ap. 138, sector 6 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină

47. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 48/26.06.2019 situat în București, strada Poarta Albă nr. 2-4, bl. 109A, sc. 1, et. 3, ap. 19, sector 6 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină

48. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 59/18.07.2019, situat în București, strada Arh. Louis Blanc (Str. Louis Blnak) nr. 2, bl I 1, sc. 1, et. 3, ap. 18, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină

49. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 60/18.07.2019, situat în București, strada Pitar Moș, nr. 25, et. 5, ap. 17, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină

50. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 53/10.07.2019, situat în București, Șoseaua Giurgiului nr. 119, bl. 11, sc. 3, et. 8, ap. 104, sector 4 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Patrimoniu - Comisia Juridică şi de Disciplină

51. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2019 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia Juridică şi de Disciplină

52. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal /PUZ Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 17A/19B/19C/21 sector 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină

53. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal /PUZ Strada Ziduri Moși nr. 25 sector 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină

54. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ – str. Someșul Rece nr. 19, sector 1 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină

55. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – PUZ str. Litovoi Voievod nr. 62 – 64, sector 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină

56. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – str. Bucovăț, nr. 3, sector 4 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină

57. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism – PUZ B-dul Ghica Tei nr. 141 – 143, sector 2, București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină

58. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – strada Înclinată nr. 12, sector 5, număr cadastral 235838 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină

59. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Șoseaua Străulești nr. 93 – 199, lot 2, număr cadastral 272702, sector 1 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină

60. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism – PUZ Șoseaua Jandarmeriei nr. 2D, număr cadastral 206518, sector 1, București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PUZ str. Vergului nr. 16, sector 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină

62. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – PUZ Calea Șerban Vodă, nr. 233 – 235 – 237, sector 4 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Str. Gheorghe Țițeica, nr. 109 – 119, sector 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – ansamblu rezidențial și supraetajare restaurant - str. Jandarmeriei nr. 14A și 14B, Sector 1, București" Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină

65. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ), strada Sergent Nițu Vasile nr. 9, sector 4, București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină

66. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Str. Tudor Arghezi nr. 4 Sector 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină

67. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – Răscoala 1907 nr. 9A și nr. 9B, sector 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină

68. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – strada Ștefan Holban nr. 20 – 30, sector 1 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină

69. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ – Matei Basarab nr. 61, sector 3, București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină

70. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ – strada Jimbolia nr. 103 Lot 2, sector 1 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină

71. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ – Șoseaua Orhideelor nr. 27 - 29, sector 1, București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină

72. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ – Str. Baicului nr. 55, Sector 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină

73. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Strada Hortensiei nr. 9, sector 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină

74. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Strada Ardeziei Nr. 6, Sector 1 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină

75. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ – str. Teiul Doamnei nr. 95 și 97, sector 2 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului - Comisia Juridică şi de Disciplină

76. Proiect de hotărâre privind participarea Municipiului București, prin Centrul pentru Tineret al Municipiului București, la evenimentul "Săptămâna Internațională a educației de la Moscova", în perioada 29.08.2019 – 06.09.2019 Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia pentru Învăţământ, Tineret, Sport şi Educaţie Civică - Comisia Juridică şi de Disciplină

77. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 59/28.02.2017 privind aprobarea tarifelor de închiriere pentru evenimentele care se desfășoară pe Arena Națională Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia Juridică şi de Disciplină

78. Proiect de hotărâre pentru completarea și modificarea art. 21 din anexa la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 820/2018 privind aprobarea Regulamentului Serviciului de alimentare cu apă și de canalizare al Municipiului București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia pentru Utilităţi Publice - Comisia Juridică şi de Disciplină

79. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării și completării Planului de Mobilitate Urbană Durabilă 2016-2030 Regiunea București-Ilfov prin introducerea proiectului ,,Edificarea unei stații de metrou la nivel suprateran situată între stația de metrou Berceni și Șoseaua de Centură și a unei parcări de tip Park & Ride pe Șoseaua Berceni sector 4" Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Transporturi şi Infrastructură Urbană - Comisia Juridică şi de Disciplină

80. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 4 de a hotărî cu privire la asocierea sau cooperarea cu Societatea de Transport București STB S.A. în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local – sporirea spațiilor verzi prin înierbarea intervalului dintre liniile de tramvai și întreținerea permanentă a acestora Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Transporturi şi Infrastructură Urbană - Comisia pentru Relaţii Internaţionale, Cooperare şi Asociere cu Alte Autorităţi Publice - Comisia de Ecologie şi Protecţia Mediului - Comisia Juridică şi de Disciplină

81. Proiect de hotărâre privind asocierea Municipiului București cu Societatea de Transport București STB S.A. și Sectorul 5 al Municipiului București, în vederea finanțării și realizării în comun a lucrărilor de interes public local cu privire la modernizarea stațiilor de tramvai ale STB S.A. aflate pe teritoriul administrativ al Sectorului 5 al Municipiului București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Transporturi şi Infrastructură Urbană - Comisia pentru Relaţii Internaţionale, Cooperare şi Asociere cu Alte Autorităţi Publice - Comisia Juridică şi de Disciplină

82. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 5 de a hotărî cu privire la asocierea sau cooperarea cu Societatea de Transport București STB S.A. în vederea finanțării și realizării în comun a unor acțiuni, lucrări, servicii sau proiecte de interes public local – sporirea spațiilor verzi prin înierbarea intervalului dintre liniile de tramvai și întreținerea permanentă a acestora Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia de Transporturi şi Infrastructură Urbană - Comisia pentru Relaţii Internaţionale, Cooperare şi Asociere cu Alte Autorităţi Publice - Comisia de Ecologie şi Protecţia Mediului - Comisia Juridică şi de Disciplină

83. Proiect de hotărâre privind solicitarea acordării împuternicirii Consiliului Local Sector 5 de către Consiliul General al Municipiului București, în vederea încheierii unui Acord de Cooperare între Sectorul 5 al Municipiului București, România și orașul Migdal Haemek, Israel Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia pentru Relaţii Internaţionale, Cooperare şi Asociere cu Alte Autorităţi Publice - Comisia Juridică şi de Disciplină,

84. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 5, de a hotărî, în condițiile legii, cu privire la asocierea cu Cooperativa Agricolă BIOPROD Colibași, în vederea aprovizionării piețelor din sectorul 5 cu legume și fructe de producție proprie, la prețuri de producător Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia pentru Relaţii Internaţionale, Cooperare şi Asociere cu Alte Autorităţi Publice - Comisia pentru Comerţ, Turism şi Protecţia Consumatorului - Comisia Juridică şi de Disciplină

85. Proiect de hotărâre privind aprobarea statului de funcții al aparatului de specialitate al Primarului General, modificarea și completarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 10/2018, cu modificările și completările ulterioare și Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 84/2018, cu modificările și completările ulterioare Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia Juridică şi de Disciplină

86. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, a statului de funcții și a regulamentului de organizare și funcționare a Universității Populare „Ioan I. Dalles" Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia Cultură și Culte - Comisia Juridică şi de Disciplină

87. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Teatrului Municipal „Lucia Sturdza Bulandra" Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia Cultură și Culte - Comisia Juridică şi de Disciplină

88. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Centrului pentru Tineret al Municipiului București Inițiator – Primarul General al Municipiului București Comisii: - Comisia Economică, Buget, Finanţe - Comisia pentru Învăţământ, Tineret, Sport şi Educaţie Civică - Comisia Juridică şi de Disciplină

89. Întrebări și Interpelări.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Ultimele materiale video - DCNewsTV.ro

Te-ar putea interesa

Get it on App Store Get it on Google Play

Cele mai noi știri

Cele mai citite știri

DC Media Group Audience

Copyright 2024 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]


cloudnxt3
YesMy - smt4.3.1
pixel