Consiliul Local al Municipiului București, ordinea de zi a ședinței de marți, 23 aprilie, 2019

Gabriela Firea
Gabriela Firea

Primarul General, Gabriela Firea, a convocat ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București,marți, 23 aprilie, ora 11.00.

ORDINE DE ZI:

1. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită prin Contract de împrumut de folosință (comodat) a ambulanțelor de urgență ce au făcut obiectul Contractului de furnizare nr. 951/02.08.2018 – lot. 1 "Ambulanțe de urgență tip B 4X4 Ambulanța de urgență" și Contractului de furnizare nr. 952/02.08.2018 – lot. 2 "Ambulanțe de urgență tip C – Echipaj medical de urgență cu medic (EMU – M)/terapie intensivă mobilă (TIM)", încheiate între Municipiul București și SC DELTAMED SRL, și aprobarea modelului de Contract de împrumut de folosință (comodat) încheiat între Municipiul București și Serviciul de Ambulanță București – Ilfov

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici pentru realizarea obiectivului de investiții "Reabilitarea Sistemului de Termoficare al Municipiului București (25 obiective însumând o lungime de traseu de 105,969 km)

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 607/26.09.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico – economici aferenți aplicației "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în zonele Ghidigeni, Olteniței, Cheile Turzii și Henri Coandă – lotul 1 și lotul 2 din municipiul București"

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor aferente investiției "Extinderea și reabilitarea infrastructurii de apă și apă uzată în zonele Ghidigeni, Olteniței, Cheile Turzii și Henri Coandă – lotul 1 și lotul 2 din municipiul București" și a cheltuielilor legate de proiect

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului cu finanțare nerambursabilă "WiFi4EU" și a cheltuielilor legate de proiect

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții Bazin de recuperare prin hidrokinetoterapie la Spitalul de Boli Cronice "Sf. Luca"

7. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții "Reabilitare Bloc Operator Chirurgie", pentru Spitalul Clinic "Dr. I. Cantacuzino"

8. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții "Proiectarea și execuția unui lift secundar și a scării de evacuare cu targă, stație de pompare hidranți și platformă gunoi", pentru Spitalul Clinic "Nicolae Malaxa"

9. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții "Centru medical Sf. Ștefan și Centru de referință pentru diabet N. Malaxa"

Spitalul Foișor se va extinde

10. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții «Extindere Spital Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteoarticular „Foișor"»

11. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții "Reabilitare și Modernizare Birouri – Sediu ASSMB"

12. Proiect de hotărâre privind darea în administrare a imobilului situat în Str. Lipscani nr. 18-20, sect.3 către Institutul National pentru Studierea Holocaustului din România "Elie Wiesel" în vederea realizării Muzeului de Istorie a Evreilor și al Holocaustului din România

13. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate private situate pe amplasamentul lucrării de utilitate publică "Obiect 11. Nod Avionului – Închidere inel median", în vederea continuării lucrărilor de interes public local pentru realizarea proiectului, "Realizarea rețelelor publice de alimentare cu apă, canalizare, iluminat public, precum și a drumurilor aferente ansamblului Henri Coandă – Etapa II"

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 28/12.02.2015 privind declanșarea procedurilor de expropriere pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul lucrării de utilitatea publică "Penetrație Splaiul Independenței – Ciurel – Autostrada București – Pitești" între strada G-ral Petre Popovăț și strada Amilcar C. Săndulescu – Etapa I

Vezi si: EXCLUSIV Gabriela Firea, în Pro România. Ponta, anunț

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, pentru obiectivul de investiții – consolidare a imobilului situat în Bd. Magheru nr. 27, sector 1

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, pentru obiectivul de investiții – consolidare a imobilului situat în Str. Franceză nr. 52, sector 3

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție, pentru obiectivul de investiții – consolidare a imobilului situat în Str. Alexandru Beldiman nr. 1, sector 5

18. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții "Construire complexe multifuncționale pentru activități didactice și sport la unele unități de învățământ" – Școala Gimnazială nr. 112 – Strada Pătulului nr. 2, sector 3

19. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico – economici aferenți obiectivului de investiții "Construire complexe multifuncționale pentru activități didactice și sport la unele unități de învățământ" – Școala Gimnazială nr. 67, Aleea Magnetului nr. 1 – 3, sector 3

20. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului București domnului Iulius Filip

Proiectul de buget pe 2019 intră la aprobare

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2019

22. Proiect de hotărâre privind Bugetului de venituri și cheltuieli al Societății de Transport București STB S.A.

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Companiei Municipale Energetica București S.A

24. Proiect de hotărâre privind implementarea unui proiect – pilot tip "Sistem de transport alternativ – Electric Scooter Sharing în Municipiul București"

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții "Reabilitare, reparații capitale, reconstrucție, extindere și supraînălțare a construcțiilor C1 și C2 din incinta sediului Administrației Lacuri, Parcuri și agrement București, amenajări conform normativelor PSI în vigoare"

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți documentației de avizare a lucrărilor de intervenție pentru obiectivul de investiții "Reparații capitale Pod din beton armat situat în Parcul Tineretului"

27. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere pentru imobilul-monument istoric aflat în proprietate privată, încadrat în clasa I risc seismic, situat la adresa str. Franceză nr. 36, sector 3, în vederea efectuării lucrărilor de conservare și protejare de interes public local

28. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere pentru unele spații aflate în proprietate privată din imobilul-monument istoric, încadrat în clasa I risc seismic, situat la adresa str. Franceză nr. 14, sector 3, în vederea efectuării lucrărilor de conservare și protejare de interes public local

29. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Administrației Fondului Imobiliar în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic, a cotei parți deținute din imobilele situate în Municipiul București Calea Victoriei nr. 136-138, B-dul Lascăr Catargiu nr. 16 și B-dul G-ral Gheorghe Magheru nr. 7, în zona de acțiune prioritară, în vederea realizării lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural – arhitecturală a anvelopei clădirilor și creșterea calității arhitectural – ambientale a acestora

30. Proiect de hotărâre privind asigurarea integrală a finanțării de la bugetul local, în limita fondurilor alocate anual cu această destinație, a cheltuielilor privind realizarea lucrărilor de intervenție pentru reabilitarea structural – arhitecturală a anvelopei clădirilor și creșterea calității arhitectural – ambientale a imobilelor situate în Municipiul Bucuresti Calea Victoriei nr. 12 A, nr. 25, nr. 103-105 și nr. 214 în zona de acțiune prioritară

31. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernului României de emitere a unei hotărâri pentru trecerea din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Transporturilor în domeniul public al Municipiului București a Pasajului superior Km 6+645 București – Roșiori

32. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al statului și administrarea Direcției Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor din cadrul Ministerului de Interne în domeniul public al Municipiului București a unui teren în suprafață de 654 mp din imobilul situat în sectorul 2 al Municipiului București, în Șoseaua Pipera, înscris în Cartea Funciară nr. 99580 și identificat cu numărul cadastral 217106

33. Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Transporturilor – Aeroclubul României în domeniul public al Municipiului București și administrarea Consiliului General al Municipiului București, a construcției denumită "Turn de Parașutism" situată în Complexul Sportiv Lia Manoliu, în vederea realizării obiectivului de investiții "Sală Multifuncțională Complex Sportiv "Lia Manoliu" – Bd. Basarabia nr. 37 – 39, sector 2"

34. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 103/2015 privind darea în folosință gratuită Fundației Ronald S. Lauder-România a imobilului-teren în suprafață de 1015 mp, situat la intersecția străzii Cluceru Udricani cu str. Iuliu Barasch, sector 3, în vederea amenajării unui teren de sport și abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 165/2017

35. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 144/11.03.2019 privind transmiterea în administrarea și gestionarea către Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic a unui număr de 45 de locuințe de necesitate, de la Administrația Fondului Imobiliar

36. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentului, în vederea realizării unui parcaj auto subteran de reședință cu 3S în incinta Școlii Gimnaziale nr. 46, str. Slt. Stănescu Gheorghe nr. 2, sector 2, parcare ce face parte din obiectivul de investiții: "Reabilitare Sistem Rutier cu Linii de Tramvai pe Șos. Pantelimon și Șos. Iancului și a unei săli de sport deasupra parcajului

Spațiul din subsolul Halei Obor va trece în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2

37. Proiect de hotărâre privind trecerea din administrarea Administrației Piețelor Sector 2 în administrarea Consiliului Local al Sectorului 2 a spațiului situat la subsolul Halei Terminal Obor din str. Ziduri Moși nr. 4, sector 2

38. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun ce aparține domeniului public al Municipiului București, a imobilului proprietate a Municipiului București, situat în strada Măguricea nr. 20A, sector 1, precum și împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 1 să efectueze toate operațiunile pentru dezmembrarea cadastrală a acestuia

39. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Municipiului București în domeniul privat a Municipiului București a construcțiilor C11 și C12 situate în Bd. Nicolae Grigorescu nr. 12, Sector 3, în vederea casării și demolării

40. Proiect de hotărâre privind împuternicirea Consiliului Local al Sectorului 4 să achiziționeze pentru și în numele municipiului București imobilul situat în Aleea Ciceu nr. 7A, sector 4

41. Proiect de hotărâre privind declararea ca bun aparținând domeniului public al Municipiului București a imobilului – teren în suprafață de circa 3751,39 mp, situat în București, Intrarea Navigatorilor, nr. 8, Sector 1

42. Proiect de hotărâre privind declanșarea procedurii de expropriere pentru imobilului – monument istoric aflat în proprietate privată, situat la adresa Calea Moșilor nr. 134, Sector 2, București, nr. cadastral 208210, în vederea efectuării lucrărilor de conservare și protejare de interes public local aferente proiectului de utilitate publică "Spațiul Cultural Municipal"

43. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacantă succesorală nr. 12/07.03.2019, situat în București, Calea Plevnei nr. 44, bl. A, sc. B, et. 5, ap. 61, sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

44. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București al bunului imobil ce face obiectul Deciziei civile nr. 3829A/16.10.2018, situat în București, Bd. Ferdinand I nr. 141, bl. A, sc. 1, et. 4 ap, 13, sector 2 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Municipale pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

45. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 25/01.04.2019, situat în București, str. George Enescu nr. 7 et. 4, ap. 24 sector 1 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar

46. Proiect de hotărâre privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 41/12.04.2019, situat în București, str. Drumul Taberei nr. 53, bl. R6, sc. 2, et. 8, ap. 80, sector 6 și transmiterea acestuia în administrarea Administrației Fondului Imobiliar

47. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a sculpturii Bustul lui Nikola Martinoski și darea în administrarea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic

48. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a sculpturii Bust Regele Decebal și darea în administrarea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic

49. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București a bunurilor imobile Podul de Nuc și Izvorul Eminescu amplasate în Parcul Cișmigiu

50. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2 în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, a terenului în suprafață de 7901,80 mp, ocupat de spații verzi, situat pe barajul Tei și pe malul Lacului Tei, sector 2

51. Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Administrației Domeniului Public Sector 2 în administrarea Administrației Lacuri, Parcuri și Agrement București, a terenului în suprafață de 5202 mp, situat pe malul Lacului Tei, Sector 2

52. Proiect de hotărâre privind modificarea poziției nr. 6378 din anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 referitoare la imobilul Parc Pecineaga, Sector 5, București, în vederea intabulării

53. Proiect de hotărâre privind respingerea cererii S.C. Saturn S.A. cu privire la eliberarea Certificatului de Atestare a Dreptului de Proprietate asupra Terenurilor în baza prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 834/1991 pentru cele trei incinte, în suprafață de 43115,00 m, situate în București, Str. Zețarilor nr. 29 – 31, Sector 5

54. Proiect de hotărâre privind concesionarea, fără licitație publică a unui teren aflat în proprietatea municipiului București situat adiacent proprietății din str. Loviștei nr. 46, sector 3 în suprafață de 149 mp, necesar extinderii locuinței

55. Proiect de hotărâre privind concesionarea, fără licitație publică a unui teren aflat în proprietatea municipiului București situat adiacent proprietății din str. Icoanei nr. 93, sector 2, în suprafață de 75 mp, necesar extinderii locuinței

Spațiile medicale proprietate a statului, scoase la vânzare

56. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei spațiilor medicale libere, ce vor face obiectul Ordonanței de Urgență nr. 68/2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților administrativ – teritoriale, cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, prin licitație publică cu strigare

57. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de priorități pentru atribuirea unui spațiu cu altă destinație persoanelor juridice constituite în temeiul Ordonanței 26/2000 cu privire la asociații și fundații și Legii nr. 14/2003 a partidelor politice întocmite, conform Hotărârii C.G.M.B. nr. 113/2017, de către Comisia de analiză a dosarelor solicitanților de spații cu altă destinație decât aceea de locuință, alții decât beneficiarii Legii nr. 341/2004

58. Proiect de hotărâre privind aprobarea listelor de priorități pe structuri de camere, întocmite conform prevederilor legislației aprobate prin anexa 1 la Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 754/2018, de către "Comisia de evaluare a situațiilor sociale deosebite în care se găsesc cetățenii Municipiului București" solicitanți de locuințe sociale

59. Proiect de hotărâre privind modificarea indicatorilor urbanistici stabiliți prin regulamentul Local de urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 269/200 cu modificările și completările ulterioare, pentru unitatea teritorială de referință V3b – complexe și baze sportive

60. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ – str. Făgăraș nr. 15, sector 1

61. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Strada Navigației nr. 2A (LOT 1 și LOT 2), sector 2

62. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Strada Hortensiei nr. 9, sector 2

63. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Calea Plevnei nr. 145, sector 6

64. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal/PUZ Strada Ardeziei Nr. 6, sector 1

65. Proiect de hotărâre privind aprobarea Palanului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ – Str. Buzești nr. 44, sector 1

66. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ – Șoseaua Ștefan cel Mare nr. 7 – 9 Lot ½, sector 2

67. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ – Calea Șerban Vodă nr. 206, nr. 208, nr. 210 – 218, Sector 4, București

68. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ – Str. Baicului nr. 55, Sector 2

69. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Drumul Sâncraiu nr. 24 – 26 (lot 3, lot 4, lot 5), sector 5

70. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ – Bulevardul Pache Protopopescu nr. 71 – 75, sector 2

71. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ – Strada Povernei nr. 39, sector 1

72. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ – strada Jimbolia nr. 103 Lot 2, sector 1

73. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ – Șoseaua Andronache nr. 199, sector 2

74. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ – Șoseaua Orhideelor nr. 27 - 29, sector 1, București

75. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ – Strada Acțiunii nr. 26, lot 1 – sector 4, NC 228320

76. Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Calea Victoriei nr. 176, sector 1

77. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) str. Baicului nr. 31, sector 2

78. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) str. Ion Bianu nr. 47, sector 1

79. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) str. Sergent Nițu Vasile nr. 9, sector 4

80. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Str. Tudor Arghezi nr. 4, sector 2

81. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) – Ansamblu Rezidențial și supraetajare restaurant – strada Jandarmeriei nr. 14 A și 14 B, sector 1, București

82. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ – Str. Radu Vodă, nr. 20, sector 4, București

83. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ) PUZ – Splaiul Independenței nr. 294, NC 231873, NC 231874, Sector 6

84. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal (PUZ) Șos. Sălaj nr. 241, sector 5

85. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal/PUZ Strada Coralilor nr. 75-77 și nr. 81 – 89, sector 1

Se modifică nivelul impozitelor pentru bucureșteni, din 2020

86. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, începând cu anul 2020

87. Proiect de hotărâre privind accesul autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor cu masa totală autorizată mai mare de 5t, pe șantierele organizate de Administrația Municipală pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic

88. Proiect de hotărâre privind aprobarea contribuției anuale a Municipiului București la finanțarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru transport public București - Ilfov

89. Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a Municipiului București la finanțarea Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Termoenergetică București – Ilfov

90. Proiect de hotărâre privind stabilirea costului mediu lunar pentru beneficiarii Centrelor rezidențiale și Centrelor de zi aflate în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București cât și a contribuției lunare de întreținere și a metodologiei de calcul pentru beneficiarii Centrelor de îngrijire și asistență pentru persoane dependente

91. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifului pentru serviciile de pază și menținerea ordinii publice și a tarifului pentru transport valori prestate de către Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București

92. Proiect de hotărâre privind stabilirea unui tarif minim de închiriere a serviciilor de publicitate aferent mijloacelor de publicitate amplasate în stațiile de călători

93. Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 56/2019 privind aprobarea finanțării de la bugetul Municipiului București a Programului Unitar de Acțiune pentru Deratizare și Dezinsecție în anul 2019

94. Proiect de hotărâre privind avizarea Regulamentului serviciului de salubrizare – activitățile de deratizare, dezinsecție și dezinfecție, Anexa nr. 1 la Contractul de delegare a Serviciului Public de Salubrizare – Activitatea de deratizare, dezinsecție și dezinfecție în arealul deservit de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Deratizare, Dezinsecție, Dezinfecție București avizat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 609/2018

95. Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării la nivelul Municipiului București a numărului maxim de posturi finanțate pentru personalul neclerical din unitățile de cult pentru anii 2019 – 2022

Organigrama spitalelor administrate de Primăria Generală se schimbă

96. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, cu menținerea numărului total de posturi, statului de funcții și Regulamentul de organizare și funcționare ale Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București

97. Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord – cadru de consultanță și reprezentare juridică a Administrației Străzilor București

98. Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord – cadru de consultanță și reprezentare juridică a Centrului Cultural Expo Arte

99. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 1, de a hotărî în condițiile legii cu privire la înființarea Asociației pentru Dezvoltare Durabilă ,,Ion Ionescu de la Brad", Sectorul 1, București

100. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî, în condițiile legii, cu privire la încheierea unui protocol de colaborare între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București și Federația Română de Atletism, în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor de intervenție privind modernizarea actualei baze sportive

101. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1, în vederea înființării, organizării și funcționării unui serviciu public de interes local, denumit "Direcția de utilități publice, salubrizare și protecția mediului", cu personalitate juridică, aflat în subordinea Consiliului Local al Sectorului 1, a cărui activitate unică de salubrizare va fi aceea de sortare

102. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1, prin Administrația Unităților de Învățământ Preuniversitar și a Unităților Sanitare Publice Sector 1, să hotărască, în condițiile legii, cu privire la cooperarea cu Casa Corpului Didactic a Municipiului București, în vederea finanțării și realizării în comun a proiectului "Vizite de studiu în Europa pentru factorii de decizie din unitățile de învățământ liceal din Sectorul 1 – Experiențe europene pentru dezvoltarea portofoliului profesional"

103. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî, în condițiile legii, cu privire la încheierea unui Protocol între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București și Institutul Național de Gerontologie și Geriatrie "Ana Aslan" pentru derularea Proiectului "Centrul de monitorizare Aslan"

104. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî, în condițiile legii, cu privire la încheierea unui Protocol de colaborare între Consiliul Local al Sectorului 1 al Municipiului București și Federația Română de Tenis, în vederea finanțării de către Consiliul Local al Sectorului 1 a cheltuielilor de investiții necesare pentru realizarea lucrărilor privind reamenajarea bazei sportive

105. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 2 de a hotărî cu privire la asocierea dintre Consiliul Local al Sectorul 2 al Municipiului București și Societatea de Transport cu Metroul București "Metrorex" S.A., în vederea realizării în comun a proiectului de utilitate publică privind modernizarea stației de metrou Pipera

106. Proiect de hotărâre privind împuternicirea expresă a Consiliului Local Sector 4 de a hotărî, în condițiile legii, cu privire la asocierea Consiliului Local al Sectorului 4 al Municipiului București cu Spitalul Clinic de Urgență "Bagdasar – Arseni", Ministerul Sănătății și alte instituții/persoane juridice cu atribuții în domeniu, pentru finanțarea și realizarea în comun a lucrărilor de interes public local

107. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului General al Municipiului București în Consiliul de Administrație la S.C. REBU S.A.

108. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului București ca membru în Comisia de Orientare Școlară și Profesională la nivelul Municipiului București

109. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului General al Municipiului București ca membru în Comisia de Soluționare a contestațiilor la hotărârile Comisiei de Orientare Școlară și Profesională la nivelul Municipiului București

110. Întrebări și Interpelări

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Ultimele materiale video - DCNewsTV.ro

Te-ar putea interesa

Cele mai noi știri

Cele mai citite știri

DC Media Group Audience

Copyright 2024 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]


cloudnxt2
YesMy - smt4.3.1
pixel