Şedinţă Guvern 31 martie. Lista proiectelor

Foto: Gov.ro
Foto: Gov.ro

Agenda ședinței Guvernului României din 31 martie 2021.

I.    PROIECTE DE LEGE

1.    PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României și Cabinetul de Miniștri al Ucrainei privind cooperarea în domeniul tehnico-militar, semnat la București, la 05 septembrie 2020
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/LG-9.pdf
2.    PROIECT DE LEGE pentru modificarea și completarea Legii nr.504/2002 a audiovizualului și a Ordonanței Guvernului nr.39/2005 privind cinematografia (PRIMĂ LECTURĂ)
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/LG-10.pdf

II.    PROIECTE DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

1.    PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de relansare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă (A DOUA LECTURĂ)
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/OUG-7.pdf

III.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate și a procedurii de acordare a tichetelor sociale pentru grădiniță, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.15/2016
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-70.pdf
2.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Nomenclatorului domeniilor şi al specializărilor/ programelor de studii universitare şi a structurii instituțiilor de învăţământ superior pentru anul universitar 2021 – 2022
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-71.pdf
3.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind domeniile şi programele de studii universitare de master acreditate şi numărul maxim de studenţi ce pot fi şcolarizaţi în anul universitar 2021 – 2022
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-72.pdf
4.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea și completarea Anexei la Hotărârea Guvernului nr. 962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-73.pdf
5.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea limitelor anuale, aferente anilor 2021, 2022 şi 2023, pentru finanţările rambursabile care pot fi contractate şi pentru tragerile din finanţările rambursabile contractate sau care urmează a fi contractate de unităţile/subdiviziunile administrativ-teritoriale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-74.pdf
6.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.486/2005 privind asigurarea pazei și protecției obiectivelor, bunurilor și valorilor cu efective de jandarmi
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-75.pdf
7.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Direcția Asigurare Logistică Integrată
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/NFHG-1.pdf
8.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea unor construcţii, aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Anghel Saligny” al județului Vrancea, din domeniul public al statului în domeniul privat al acestuia, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, precum şi actualizarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/NFHGANEXA-2.pdf
9.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul suplimentar, care fac parte din coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes național "Drum de legătură DN 5 – Șoseaua de Centură – Pod Prieteniei km 61+400"
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-76.pdf
10.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar și a descrierii tehnice, după caz, a unor bunuri imobile aflate în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii și în concesiunea Companiei Naționale Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, prevăzute în Anexa nr. 16 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-77.pdf
11.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor bunuri aflate în administrarea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „CFR“ - S.A. - Sucursalele Regionale CF Braşov şi Constanţa, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-78.pdf
12.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unei părți din imobilul 2434 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-79.pdf
13.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil situat în comuna Cotmeana, judeţul Argeș, în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, darea acestuia în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, modificarea valorii de inventor a imobilului 885 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale şi a anexei nr. 4 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-80.pdf
14.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea închirierii unor părți din imobilul 389 aflat în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Apărării Naționale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-81.pdf
15.    PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 230/2003 privind delimitarea rezervaţiilor biosferei, parcurilor naţionale şi parcurilor naturale şi constituirea administraţiilor acestora
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HGANEXA-6.pdf
16.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea cetățeniei române domnului „Shikhdzhamalov Iakub”
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HG-82.pdf
17.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea unor spații dintr-un imobil aflat în domeniul public al statului și în administrarea Bibliotecii Naționale din București
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HGANEXA-7.pdf
18.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantități de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecția populației afectate de incendiul produs în județul Harghita
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HGANEXA-8.pdf
19.    PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea datelor de identificare și actualizarea valorilor de inventar ale unor imobile aflate în domeniul public al statului și în administrarea unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, transmiterea unor imobile aflate în domeniul public al statului din administrarea unor unități din subordinea Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale în administrarea unor centre județene ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură și de modificare a anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1.705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, cu modificările şi completările ulterioare
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/HGANEXE-1.pdf
20.    PROIECTE DE HOTĂRÂRI privind eliberări/numiri de prefecţi şi/sau subprefecţi

IV.    NOTE

1.    NOTĂ cu tema: ,,Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Cluj-Napoca, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului teren și construcții, situat în municipiul Cluj-Napoca, str. M. Kogălniceanu nr. 4, din domeniul public al municipiului Cluj-Napoca, în domeniul public al statului în vederea dării acestuia în administrarea Universității „Babeș Bolyai” din Cluj-Napoca, instituție aflată în coordonarea Ministerului Educației.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/NOTA-6.pdf
2.    NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Orașului Lipova, județul Arad, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unor imobile în suprafață totală de 100 ha, identificate în cartea funciară a orașului Lipova, cu nr. cadastrale 303572, 303573, 303574, 303575, 303576, 303577, 303578, 303579, 303580, 303581, 303582, 303583, 303584, 303585, 303586, 303587, 303588, 303589, 303590, 303591, din domeniul public al orașului Lipova, județul Arad, în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naționale.
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/NOTA-7.pdf

V.    PUNCTE DE VEDERE

1.    PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 27 de iniţiative legislative iniţiate de deputaţi sau senatori, aflate în procedură parlamentară
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/NOTA-8.pdf
2.    PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 10 inițiative legislative
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/PUNCTE-DE-VEDERE-2.pdf

VI.    DOCUMENTE DE POLITICI PUBLICE

1.    CARTA Albă a Apărării
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/1/wp-content/uploads/2021/03/CARTA-ALBA-A-APARARII-.pdf

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Ultimele materiale video - DCNewsTV.ro

Te-ar putea interesa

Cele mai noi știri

Cele mai citite știri

DC Media Group Audience
Iti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?

Copyright 2024 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]


cloudnxt2
YesMy - smt4.3.1
pixel