Ședință de Guvern, joi, de la orele 17,00. Ordinea de zi

Joi, 26 martie, de la orele 17:00, are loc  ședința de Guvern în regim de videoconferință.

I. MĂSURI NECESARE APLICĂRII DISPOZIŢIILOR DECRETULUI NR.195/2020 PRIVIND INSTITUIREA STĂRII DE URGENŢĂ PE TERITORIUL ROMÂNIEI

1. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENŢĂ privind acordarea sporului pentru condiţii de muncă deosebit de periculoase pentru personalul din autorităţile şi instituţiile implicate în prevenirea, limitarea şi tratarea COVID-19 şi reglementarea finanţării influenţelor financiare determinate de creşterile salariale pentru personalul nemedical

2. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENŢĂ pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2011 privind stabilirea unor contribuţii pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul sănătăţii, prelungirea şi prorogarea unor termene, şi pentru reglementarea unor măsuri pe perioada instituirii stării de urgenţă pe teritoriul României

4. PROIECT DE ORDONANȚĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.30/2020 pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale în contextul situaţiei epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARSCoV 2 şi pentru stabilirea unor măsuri suplimentare de protecţie socială

5. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă

II. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind consolidarea infrastructurii şi a pregătirii pentru situaţii critice de urgenţă) dintre România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 10 iulie 2019

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/LG.pdf

2. PROIECT DE LEGE pentru ratificarea Acordului între Guvernul României şi Guvernul Republicii Bulgaria privind cooperarea în domeniul situaţiilor de urgenţă, semnat la 29 martie 2019, la Bucureşti

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/LG-1.pdf

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 9/2020 pentru aprobarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preşcolarii şi elevii din 150 de unităţi de învăţământ preuniversitar de stat

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-30.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr.269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1294/2004

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HGANEXE-1.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui imobil-clădire în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea acestuia în administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării prin Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-31.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea Normelor de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.66/2014 privind aprobarea Programului de stimulare a cumpărării de autoturisme noi, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.1.053/2014

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-32.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea art.1 din Hotărârea Guvernului nr.1264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat Mediu Term Notes

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-33.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, ca urmare a modificării valorii de inventar, pentru immobile aflate în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Centrul Multifuncţional de Pregătire Schengen

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/NFHG-2.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne-U.M 0520 Timişoara

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/NFHG-3.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea Notei de fundamentare referitoare la necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului de investiţii Creşterea securităţii şi siguranţei traficului de pasageri pe Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu-Constanţa

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-34.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea deschiderii punctului de trecere a frontierei de stat şi a biroului vamal de frontieră pe Aeroportul Tuzla şi pentru completarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.105/2001 privind frontiera de stat a României, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.445/2002

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HGANEXE-2.pdf

10.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Regiei Autonome Autoritatea Aeronautică Civilă Română, aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-35.pdf

11.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naţionale Administraţia Porturilor Dunării Fluviale-S.A aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-36.pdf

12.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 al Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R."- S.A. aflată sub autoritatea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-37.pdf

13.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul public al statului în domeniul privat al statului a unor mijloace fixe aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate CFR-S.A-Sucursala Regională CF Bucureşti, în vederea scoaterii din funcţiune, casării şi valorificării, după caz

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-38.pdf

14.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Galaţi, Argeş, Arad, Braşov, Brăila, Constanţa, Dolj, Ilfov, Mureş, Sălaj, Sibiu, Teleorman, Timiş şi municipiul Bucureşti

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-39.pdf

15.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înscrierea unui bun în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului şi darea în administrarea Agenţiei pentru Protecţia Mediului Arad, instituţie publică cu personalitate juridică aflată în subordinea Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, instituţie publică în subordinea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-40.pdf

16.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea titulaturii de muzeu de importanţă naţională Complexului Muzeal Judeţean Neamţ şi pentru aprobarea schimbării denumirii acestuia

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-41.pdf

17.PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 957/2005 privind organizarea şi funcţionarea Institutului Naţional de Statistică

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HGANEXA-2.pdf

18.PROIECT DE HOTĂRÂRE privind stabilirea cuantumului taxei de licenţă pentru prelungirea unor licenţe de utilizare a frecvenţelor radio şi a condiţiilor de efectuare a plăţii

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/HG-42.pdf

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Stadiul măsurilor necesare îndeplinirii condiţiilor favorizante 2021-2027

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/MEMO-3.pdf

2. MEMORANDUM cu tema: Susţinerea unitară a punctului de vedere cu privire la constatarea misiunii de audit a Comisiei Europene referitoare la definirea specificaţiilor tehnice prin referire la standarde în cadrul procedurilor de achiziţie publică ale contractelor finanţate în cadrul Programului Operaţional Infrastructură Mare

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/MEMO-4.pdf

V. NOTE

1. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, în scopul adoptării de către acesta a unei hotărâri privind trecerea unui imobil din domeniul public al municipiului Bucureşti în domeniul public al statului, în vederea dării în administrarea Ministerului Afacerilor Interne

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/NOTA-8.pdf

VI. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 16 propuneri legislative

Proiectul poate fi consultat la adresa:

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/04/pdv-Bp-410_2017-mod-si-compl-art.-13-din-Legea-52_2011-zilieri.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/Pdv-Bp-411_2019-Plx-636_2019-modif-%C5%9Fi-compl-Legii-Protec%C5%A3iei-Mediului-br.-137_1995-2.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/pdv-Bp-420_2019-compl-art.-32-din-OG-nr-2_2001-1-2.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/pdv-Bp-520_2019-modif-art.-36-indice-1-din-L-350_2001-amenjarea-teritoriului-si-urbanismul-2.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2016/04/pdv-Bp-521_2019-compl-Legii-448_2006-persoane-cu-handicap.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/pdv-Bp-549_2019-completarea-Legii-nr.-50_1991-%C5%9Fi-pt-compl-art.-47-ind-1-din-Legea-350_2001-2.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/pdv-plx-660_2019-modif-%C5%9Fi-compl-Legii-educa%C5%A3iei-na%C5%A3ionale-1_2011-2.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/Pdv_Bp.-330_2018_Vasile-Lucaciu-2.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/PDV_Bp_402_2017-2.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/Pdv_Bp_404_2019_TVA-2.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/Pdv_Plx.-334_2019_Legea-1_2011-2.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/Pdv_Plx.-659_2019_OUG-93_2012-2.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/Pdv_Plx_615_2019-2.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/Pdv_Plx_616_2019-2.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/Pdv_Plx_671_2019_educatie-2.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/Pdv_Plx_672_2019_educatie-2.pdf

2. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 78 iniţiative legislative parlamentare aflate în procedură parlamentară, potrivit opiniilor exprimate de ministerele/instituţiile consultate

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/NOTA-.pdf

3. PROIECTE DE PUNCTE DE VEDERE cu privire la 87 de iniţiative legislative parlamentare aflate în dezbaterea Camerei Deputaţilor

Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/03/NOTA-2-1.pdf

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Ultimele materiale video - DCNewsTV.ro

Te-ar putea interesa

Get it on App Store Get it on Google Play

Cele mai noi știri

Cele mai citite știri

DC Media Group Audience
Iti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?

Copyright 2024 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]


cloudnxt3
YesMy - smt4.3.1
pixel