Philip Morris International raportează progresele înregistrate în accelerarea eliminării fumatului

Philip Morris International publică Raportul Integrat și demonstrează performanță în domeniile protecției mediului, social și guvernanță și progrese în construirea unui viitor fără fum.

Philip Morris International (PMI) a publicat Raportul Integrat, o prezentare cuprinzătoare a performanței companiei în domeniile protecției mediului, social și guvernanță (ESG) și a progreselor înregistrate în vederea atingerii misiunii de a construi un viitor fără fum. În raport sunt incluse și obiectivele ambițioase pentru anul 2025: peste 40 de milioane de fumători adulți care să treacă la produsele fără fum dezvoltate de companie, jumătate din aceștia fiind din state din afara OECD, iar produsele fără fum să reprezinte peste 50% din veniturile nete totale ale PMI. Pentru a accelera și mai mult transformarea PMI, compania a introdus anul acesta două noi obiective pentru 2025, legate de Indicatorii de Transformare a Operațiunilor (Business Transformation Metrics): produsele fără fum să fie disponibile în 100 de piețe și cel puțin 1 miliard de dolari din veniturile nete anuale să fie generat din așa numitele produse „dincolo de nicotină (beyond nicotine)”. Raportul Integrat prezintă și studii de caz referitoare la primele indicii ale impactului pe care îl au produsele fără fum ale PMI în piețele în care aceste produse au o prezență semnificativă.

„Prezint acest raport cu mândrie pentru ceea ce am realizat în doar cinci ani, cum ar fi faptul că produsele fără fum reprezintă aproape un sfert din veniturile noastre totale în 2020, de la aproape zero în 2015. Dar în același timp, recunosc că încă ne așteaptă foarte multă muncă. Noile noastre obiective ambițioase evidențiază încrederea pe care o avem în abilitatea de a schimba monumental viitorul pe termen lung al companiei.”, a declarat Jacek Olczak, Chief Executive Officer al Philip Morris International. „PMI și-a asumat angajamentul de a deveni un agent al schimbării și un susținător al valorilor pozitive. Inovația și incluziunea sunt esențiale pentru a soluționa provocările cu care ne confruntăm, fie că este vorba de reducerea riscurilor asociate fumatului, fie de impactul de mediu sau social. Scopul nostru este să construim un viitor sustenabil în beneficiul companiei, acționarilor, consumatorilor și al societății.”

Raportul Integrat al PMI pentru anul 2020 demonstrează modul în care strategia, guvernanța și performanța companiei creează valoare. Pentru a evidenția impactul avut, compania raportează progresele înregistrate în diferite arii din domeniile protecției mediului, social și guvernanță, inclusiv îndeplinirea ambițioasei Foi de Parcurs pentru 2025—un set de obiective cu caracter de previzionare care se referă la toate temele aferente Nivelului 1 din evaluarea materialității dezvoltării durabile a PMI.

Raportul punctează cele mai importante teme de dezvoltare durabilă ale PMI, inclusiv impactul produselor companiei asupra sănătății—un aspect care este adesea exclus din evaluările ESG externe—și descrie eforturile făcute în domeniul cercetării, dezvoltării și comercializării alternativelor mai bune, fundamentate științific, la continuarea fumatului în rândul adulților care nu renunță. Include și o nouă secțiune referitoare la transformarea operațiunilor companiei—care se extinde dincolo de schimbarea produsului—precum și o actualizare a Indicatorilor de Transformare a Operațiunilor (Business Transformation Metrics – BTM).

Acești indicatori de transformare ai companiei reprezintă un set de indicatori de performanță cheie (KPI) personalizați, introduși în  2016 pentru a suplimenta comunicarea referitoare la ESG. Acești indicatori le permit factorilor de interes să evalueze transparent atât ritmul, cât și dimensiunea transformării PMI. De atunci, pe baza feedback-ului factorilor de interes, PMI și-a extins la 28 numărul de indicatori, din care trei sunt noi și au fost incluși în acest raport. 

Raportul subliniază și convingerea fermă a companiei conform căreia strategia de dezvoltare durabilă este o strategie corporativă, iar aspectele ESG sunt strâns legate de activitatea de business. Ca o reflectare a acestui angajament pentru dezvoltarea durabilă, echipa globală de dezvoltare durabilă face parte din funcția Financiară și raportează direct către Chief Financial Officer. În plus, remunerarea nivelului executiv este acum mai evident legată de performanța ESG și completează stimulentele puternice existente deja pentru transformarea produselor.

„Dezvoltarea durabilă se află în centrul transformării PMI și stă la baza dezvoltării unor programe ESG solide care să reducă riscurile asociate cu lanțul nostru valoric și care să stimuleze, în același timp, inovația și creșterea pentru a ne asigura succesul pe termen lung.”, a declarat Emmanuel Babeau, Chief Financial Officer în cadrul Philip Morris International. „Avem convingerea fermă că dezvoltarea durabilă și performanța corporativă nu urmează căi diferite și sunt mândru că am reușit anul trecut să ne îmbunătățim și mai mult guvernanța în zona dezvoltării durabile și să asigurăm integrarea ESG în procesul decizional la toate nivelurile organizației.”

2020 a fost un an unic și dificil, lucru recunoscut și în raport: secțiuni  în cadrul Raportului Integrat au fost dedicate modului în care compania a abordat impactul pandemiei COVID-19 asupra angajaților, operațiunilor și lanțului valoric, precum și exemplelor de situații  în care pandemia a afectat în mod direct eforturile de dezvoltare durabilă ale companiei și ajustările efectuate în consecință.

„În pofida provocărilor fără precedent generate de pandemia globală, nu am renunțat la eforturile noastre de a arăta grijă și de a-i sprijini pe cei din jurul nostru și de a ne continua misiunea de a deveni o companie mai durabilă.”, a declarat Jennifer Motles, Chief Sustainability Officer în cadrul Philip Morris International. „Pe măsură ce ne continuăm transformarea, implicarea factorilor de interes și dialogul constructiv rămân fundamentale pentru această evoluție. În 2020, parteneriatele cu mai mulți factori de interes au fost esențiale pentru progresele semnificative pe care le-am înregistrat în abordarea mai multor teme prioritare de dezvoltare durabilă, care au variat de la protejarea sănătății și securității angajaților noștri până la protejarea drepturilor omului pentru cei afectați de activitatea noastră și accelerarea eforturilor de a reduce impactul asupra schimbărilor climatice în întreg lanțul nostru valoric.”

Raportul a fost pregătit pe baza cadrului de Raportare Integrată (Integrated Reporting ) și în conformitate cu Standardele Inițiativei de Raportare Globală (Global Reporting Initiative – GRI) (opțiune principală). Este armonizat cu principiile și standardele platformei Global Compact a Națiunilor Unite (UNGC) și  indică contribuțiile la Obiectivele ONU de Dezvoltare Durabilă (Sustainable Development Goals – SDG) și țintele aferente. Raportul Integrat al PMI abordează câteva recomandări ale Grupului de Lucru pentru raportarea informațiilor privind schimbările climatice (TCFD), raportarea de mediu către CDP acoperind majoritatea aspectelor rămase.

De asemenea, ține cont și de recomandările venite din partea Sustainability Accounting Standards Board (SASB). În plus, pentru prima dată—și ca urmare a transformării operaționale a PMI—face trimitere la majoritatea aspectelor din standardele SASB definite pentru domeniul Tehnologie & Comunicații, mai concret Standardul Hardware, și descrie armonizarea cu anumite aspecte ale standardelor dezvoltate pentru industria medicală, în special Standardul privind Echipamentele și Materialele Medicale.

În cele din urmă, conținutul Raportului Integrat al PMI pentru anul 2020 este dezvoltat pe baza celor 21 de indicatori definiți prin Cartea Albă a International Business Council / World Economic Forum „Measuring Stakeholder Capitalism: Towards Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation” pentru a reflecta și mai mult importanța factorilor de interes, conform Declarației de Scop a PMI.

Persoanele interesate pot descărca Raportul Integrat 2020, precum și indicatoriii care identifică informațiile prezentate de companie în cadre recunoscute internațional, în secțiunea PMI.com/sustainability, inclusiv detalii despre cele 16 teme de dezvoltare durabilă din Nivelul 2.

Progrese legate de transformarea operațiunilor PMI:

În 31 decembrie 2020, IQOS era disponibil în 64 de piețe și se estimează că 12,7 milioane de fumători adulți au trecut la IQOS și au renunțat la fumat, din totalul de 17,5 milioane de utilizatori IQOS. În 2020, PMI a investit 495 de milioane USD pentru cheltuielile cu R&D, un procent de aproape 100% fiind dedicat produselor fără fum. Veniturile nete ale PMI generate de produsele fără fum au reprezentat 23,8% din veniturile nete totale în 2020, în comparație cu 0,2% în 2015. Livrările de produse fără fum ale PMI au reprezentat peste 10% din totalul livrărilor în 2020, în comparație cu 0,1% în 2015.

Câteva informații de interes în ceea ce privește performanța ESG:

În 2020, 48% dintre agricultorii contractați de PMI pentru furnizarea tutunului câștigau cel puțin venitul care să asigure un trai decent, pe baza metodologiei Anker, recunoscută pe scară largă pentru estimarea criteriilor privind salariul de trai în întreaga lume. În pofida provocărilor generate de pandemia globală, 100% dintre cultivatorii de tutun și agricultorii din cadrul lanțului de aprovizionare al PMI aveau acces la echipament individual de protecție. PMI este pe drumul cel bun în ceea ce privește atingerea obiectivelor de zero emisii nete de dioxid de carbon în operațiunile directe (sfera de aplicabilitate 1+2) și în lanțul valoric (sfera de aplicabilitate 1+2+3) până în anul 2050.

În 2020, a obținut reduceri semnificative ale emisiilor absolute de CO2, inclusiv o reducere de 26% în operațiunile directe (sfera de aplicabilitate 1+2) și de 18% în lanțul valoric (sfera de aplicabilitate 1+2+3). Acestea au fost generate parțial de impactul asociat pandemiei COVID-19, dar s-au datorat în principal eforturilor accelerate în vederea atingerii obiectivelor de neutralitate din punct de vedere al carbonului. În august 2020, PMI a lansat țigara electronică IQOS VEEV—primul dispozitiv electronic dotat cu tehnologie de verificare a vârstei—în Noua Zeelandă. PMI își propune ca 100% din dispozitivele electronice fără fum introduse pe piață până în 2023 să fie echipate cu tehnologia de verificare a vârstei.

PMI a introdus o nouă metodologie pentru evaluarea prevalenței tuturor tipurilor de exploatare a copiilor prin muncă—pentru a obține o mai mare vizibilitate și acuratețe a raportării—în cadrul obiectivului de raportare a zero situații de exploatare a copiilor prin muncă în lanțul de aprovizionare cu tutun în 2025. Pentru a-și consolida cadrul de gestionare a riscurilor, precum și pentru a identifica proactiv riscurile și a reduce posibilul impact negativ în operațiuni și lanțul valoric, PMI a realizat evaluări ale drepturilor omului în două țări—Mozambic și Rusia—în 2020 și continuă în aceeași direcție în ceea ce privește acoperirea a 10 dintre piețele cu cel mai ridicat risc până în 2025. În 2020, PMI a atins obiectivul de a folosi în proporție de 100% tutun obținut în urma unor activități de despădurire care nu au afectat pădurile seculare și și-a consolidat astfel eforturile de a proteja biodiversitatea și de a preveni distrugerea naturii.

PMI a obținut punctajul Triple A din partea CDP pentru eforturile de combatere a schimbărilor climatice, protejare a naturii și promovare a securității apei și și-a menținut poziția în Lista A pentru pentru combaterea schimbărilor climatice pentru cel de-al șaptelea an consecutiv. PMI a continuat dezvoltarea programului take-back pentru produsele electronice fără fum, denumit CIRCLE, și a obținut o rată de reciclare de 84% a dispozitivelor IQOS returnate la centrele CIRCLE (procent din greutatea fiecărui dispozitiv). În decembrie 2020, 37,2% din pozițiile de conducere în cadrul PMI erau deținute de femei, în creștere de la 36,1% în 2019. După ce și-a asumat angajamentul de a obține un echilibru de gen la toate nivelurile, compania merge în direcția bună pentru atingerea obiectivului de 40% din pozițiile de conducere deținute de femei până în 2022.

Țintele și obiectivele aspiraționale nu constituie proiecții financiare și obținerea rezultatelor viitoare stă sub rezerva riscurilor, incertitudinilor și estimărilor inexacte, așa cum este indicat în declarațiile cu caracter previzional și de avertizare din pagina 145 a Raportului Integrat al PMI pentru anul 2020. Termenii, definițiile și notele explicative cheie sunt definite în raport. În Raportul Integrat 2020 și în comunicările aferente, „materialitate,” „material” și alți termeni similari, când sunt utilizați în contextul subiectelor economice, de mediu și sociale, sunt definiți în standardele de dezvoltare durabilă la care se face referire și nu sunt meniți să corespundă conceptului de materialitate din legislația privind valorile mobiliare din SUA și/sau comunicările solicitate de Comisia pentru Valori Mobiliare și Burse din SUA.

Philip Morris International: Pentru un viitor fără fum

Philip Morris International (PMI) și-a propus să  transforme industria tutunului pentru a crea un viitor fără fum în care țigările vor fi înlocuite cu produse fără fum în beneficiul fumătorilor adulți care, altfel, ar continua să fumeze, dar și al societății, al companiei și al acționarilor săi. PMI este lider internațional în industria tutunului și se ocupă cu fabricarea și comercializarea țigaretelor, a produselor fără fum, a dispozitivelor și accesoriilor electronice aferente acestora, precum și a altor produse care conțin nicotină pe piețele din afara Statelor Unite ale Americii.  Suplimentar, PMI pune la dispoziția Altria Group, în vederea comercializării sub licență în Statele Unite, o versiune a dispozitivului IQOS și consumabile.

În SUA, Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) a autorizat comercializarea acestor produse în urma evaluării cererii de autorizare a punerii pe piață a unui produs din tutun (PMTA) și a autorizat promovarea unei versiuni a dispozitivului IQOS și a consumabilelor aferente ca produs din tutun cu risc modificat (MRTP) și a determinat că o decizie de expunere modificată este oportună pentru promovarea sănătății publice. PMI își construiește viitorul pe o nouă categorie de produse fără fum, care, deși nu sunt lipsite de riscuri, sunt o alegere mult mai bună decât continuarea fumatului tradițional.

Prin eforturi multidisciplinare în dezvoltarea de produse, tehnologie de ultimă generație și oameni de știință de top, PMI dorește să se asigure că produsele sale fără fum răspund preferințelor consumatorilor adulți, precum și cerințelor riguroase de reglementare. Portofoliul de produse fără fum IQOS al PMI include produse care nu ard tutunul (heat-not-burn) și produse cu vapori cu conținut de nicotină.  În 31 martie 2021, produsele fără fum dezvoltate de PMI sunt disponibile pentru vânzare în 66 de piețe în principalele orașe sau la nivel național, iar PMI estimează că aproximativ 14 milioane de fumători adulți din întreaga lume au trecut la IQOS și au renunțat la fumat. Pentru mai multe informații, vizitați www.pmi.com și www.pmiscience.com.

(Material susținut de PMI)

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Ultimele materiale video - DCNewsTV.ro

Te-ar putea interesa

DC Media Group Audience

Copyright 2024 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]


cloudnxt2
YesMy - smt4.5.3
pixel