Ce acte normative au fost adoptate în şedinţa de Guvern de miercuri, 29 septembrie. Lista completă

Foto: Gov.ro
Foto: Gov.ro

Actele normative adoptate în şedinţa Guvernului României din 29 septembrie 2021.

I. PROIECTE ÎN ANALIZĂ

1. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind administrarea, funcţionarea şi implementarea sistemului naţional privind factura electronică RO e-Factura şi factura electronică în România (PRIMĂ LECTURĂ)

2. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru stabilirea unor măsuri de protecţie socială a angajaţilor şi altor categorii profesionale în contextul interzicerii, suspendării ori limitării activităţilor economice, determinate de situaţia epidemiologică generată de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 (PRIMĂ LECTURĂ)

3. PROIECT DE ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind acordarea unor zile libere părinţilor pentru supravegherea copiilor, în situaţii limitării sau suspendării activităţilor didactice care presupun prezenţa faţă în faţă în unităţile de învăţământ şi în unităţile de educaţie antepreşcolară ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-CoV-2 (PRIMĂ LECTURĂ)

II. PROIECTE DE LEGI

1. PROIECT DE LEGE privind participarea studenţilor şi a elevilor din instituţiile de învăţământ ale Ministerului Afacerilor Interne la activităţi din străinătate

2. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 311/2015 privind schemele de garantare a depozitelor şi Fondul de garantare a depozitelor bancare

III. ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind unele măsuri pentru organizarea şi funcţionarea Societăţii Române de Radiodifuziune şi Societăţii Române de Televiziune

2. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu

3. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ pentru modificarea articolului unic din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.51/2021 privind prorogarea termenelor prevăzute la art. II pct.9 şi art. III din Legea nr. 295/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, precum şi aprobarea unor măsuri fiscal-bugetare

4. ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ privind echivalarea funcţiilor publice specifice cu funcţiile publice generale, la nivelul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorului

IV. HOTĂRÂRI

1. HOTĂRÂRE privind modificarea art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 1264/2010 pentru aprobarea programului-cadru de emisiuni de titluri de stat "Medium Term Notes"

2. HOTĂRÂRE privind aprobarea plăţii contribuţiei financiare voluntare a României pentru anul 2021 către Forumul privind Administrarea Fiscală, iniţiat de Organizaţia pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică

3. HOTĂRÂRE privind stabilirea atribuţiilor generale în efectuarea inspecţiilor la instituţii publice de către Ministerul Finanţelor, precum şi a atribuţiilor structurii de specialitate din cadrul Ministerului Finanţelor pentru soluţionarea plângerii prealabile formulate împotriva actului administrativ emis de organele de inspecţie economico-financiară ca urmare a inspecţiilor efectuate la instituţii publice

4. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr. 44 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului

5. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 603/2020 privind organizarea, funcţionarea şi atribuţiile Corpului de control al prim-ministrului

6. HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 812/2019 privind utilizarea fondurilor alocate din Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene pentru decontarea cheltuielilor publice eligibile aferente operaţiunilor de urgenţă şi de recuperare întreprinse în scopul înlăturării pagubelor provocate de dezastre naturale în România

7. HOTĂRÂRE privind aprobarea scoaterii din rezervele de stat a unor cantităţi de produse şi acordarea acestora ca ajutoare umanitare interne de urgenţă, cu titlu gratuit, pentru protecţia populaţiei afectate de inundaţiile şi alunecările de teren produse în judeţele Alba şi Vâlcea

8. HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale şi trecerea unor părţi de imobile aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, constituite din construcţii şi amenajări la terenuri, situate în judeţele Braşov, Maramureş, Sibiu, Ialomiţa, Constanţa, Argeş, Prahova şi municipiul Bucureşti din domeniul public în domeniul privat al statului, în vederea scoaterii din funcţiune şi casării acestora

9. PROIECT DE HOTĂRÎRE privind acceptarea de către statul român a donaţiei unui bun mobil, ca operaţiune compensatorie, din partea Harris Global Communications Inc şi darea în administrarea Ministerului Apărării Naţionale a acestui bun

10. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Aranjamentului Administrativ, semnat la Montevideo, la 13 septembrie 2017, pentru aplicarea Acordului de securitate social între România şi Republica Orientală a Uruguayului, semnat la Montevideo, la 13 septembrie 2017

11. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar şi transmiterea dreptului de administrare a unui imobil de la Casa Judeţeană de Pensii Botoşani la Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Botoşani

12. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Listei cuprinzând categoriile de informaţii clasificate secret de stat, pe niveluri de secretizare, elaborate sau deţinute de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate precum şi de către instituţiile aflate în subordinea acesteia şi termenele de clasificare aferente acestora

13. HOTĂRÂRE privind suplimentarea pe anul 2021 a sumei prevăzute ca justă despăgubire aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 282/2021 privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional Secţiunea 3B Mihăieşti-Suplacu de Barcău din cadrul obiectivului de investiţii de interes national "Autostrada Braşov-Târgu Mureş-Cluj-Oradea", pe raza localităţilor Sânpaul din judeţul Cluj şi Zimbor, Sânmihaiu Almaşului, Românaşi, Treznea şi Zalău din judeţul Sălaj, precum şi completarea anexei nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 282/2021

14. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică de interes naţional "Lărgire la patru benzi a centurii rutiere a Municipiului Bucureşti Sud între A2 km 23+600 şi A1 km 55+520 şi amenajare punct de întoarcere în soluţie giratorie pe CB în zona autostrăzii A1 - Amenajare Bretea de legătură DN 6 - DN CB la Pasaj pe DN 6 km 10+678"

15. HOTĂRÂRE privind aprobarea Acordului între Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor din România şi EUROCONTROL privind accesul la datele şi informaţiile conţinute în Instrumentul de sprijin pentru implementarea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră (EU ETS - SF), semnat la Bruxelles în data de 11 februarie 2021 şi la Bucureşti în data de 30 martie 2021

16. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorilor de inventar ale unor bunuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, ca urmare a reevaluării

17. HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1404 / 2009 privind reorganizarea şi funcţionarea Laboratorului Central pentru Controlul Calităţii şi Igienei Vinului Valea Călugărească

18. HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociaţiei "Grupul de Acţiune Locală din Zona Văilor Ampoiului şi Mureşului" (GAL Valea Ampoiului - Valea Mureşului), judeţul Alba, ca fiind de utilitate publică

19. HOTĂRÂRE privind recunoaşterea Asociaţiei Grupul de Acţiune Locală "Valea Ialomiţei", judeţul Dâmboviţa, ca fiind de utilitate publică

20. HOTĂRÂRE privind actualizarea descrierii tehnice şi a valorilor de inventar a unor bunuri imobile aflate în administrarea unor instituţii publice din subordinea Ministerului Culturii

21. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi în administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Caraş - Severin (UM 0435 Reşiţa

22. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unor imobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Dolj (U.M. 0654 Craiova), ca urmare a finalizării unor obiective de investiţii şi a reevaluării

23. HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date

24. HOTĂRÂRE pentru actualizarea valorii de inventar şi a datelor de identificare a unui imobil aflat în domeniul public al statului şi administrarea Instituţiei Prefectului - Judeţul Mureş din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

25. HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Construire cămin studenţesc Universitatea "Ştefan cel Mare" din Suceava, str. Staţiunii nr. 130, satul Bulai, comuna Moara, judeţul Suceava"

26. HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului steagului comunei Ozun, judeţul Covasna

27. HOTĂRÂRE privind aprobarea stemei comunei Glogova, judeţul Gorj

28. HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 pentru Compania Naţională Romarm S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului

29. HOTĂRÂRE privind aprobarea Notei de fundamentare privind necesitatea şi oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente proiectului "Dezvoltarea facilităţilor de pregătire şi a capabilităţilor de intervenţie necesare gestionării situaţiilor de urgenţă în domeniul CBRNe şi pirotehnic asociat, generate de acte de rea-voinţă"

30. HOTĂRÂRE pentru aprobarea Listei cuprinzând produsele militare supuse regimului de control al exporturilor, importurilor şi altor operaţiuni

31. HOTĂRÂRE privind suplimentarea bugetului Ministerului Tineretului şi Sportului din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021

32. HOTĂRÂRE privind aprobarea normativelor de cheltuieli aferente organizării şi desfăşurării în România a Reuniunii miniştrilor apărării în format B9, în perioada 7-8 octombrie 2021

33. HOTĂRÂRE privind alocarea unor sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru suplimentarea bugetului Ministerului Sănătăţii

34. HOTĂRÂRE privind declanşarea procedurilor de expropriere a tuturor imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică de interes naţional "Autostrada Sibiu Piteşti" - Secţiunea 3 Cornetu-Tigveni

V. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării de către România a "Acordului privind transportul aerian între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Statul Qatar, pe de altă parte" şi a aplicării provizorii a Acordului, de la data semnării

2. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării de către România a "Acordului privind spaţiul aerian comun între Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Armenia, pe de altă parte" şi a aplicării provizorii a Acordului, de la data semnării

3. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării de către România a "Acordului privind spaţiul aerian comun între Uniunea Europeană şi statele sale membre şi Ucraina" şi a aplicării provizorii a Acordului, de la data semnării

4. MEMORANDUM cu tema: Aprobarea semnării de către România a "Acordului euromediteraneean privind serviciile aeriene dintre Uniunea Europeană şi statele sale membre, pe de o parte, şi Republica Tunisiană, pe de altă parte

VI. NOTE

1. NOTĂ cu privire la Lista priorităţilor legislative ale Guvernului pentru cea de-a doua sesiune ordinară parlamentară a anului 2021

2. NOTĂ privind demararea proceselor referitoare la implementarea Planului Naţional de Redresare şi Rezilienţă - PNRR

VII. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 25 iniţiative legislative

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Ultimele materiale video - DCNewsTV.ro

Te-ar putea interesa

Cele mai noi știri

Cele mai citite știri

DC Media Group Audience
Iti place noua modalitate de votare pe dcnews.ro?

Copyright 2024 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]


cloudnxt2
YesMy - smt4.5.3
pixel