Şedinţă Guvern 30 aprilie 2020. Lista proiectelor

Proiectele de acte normative incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 30 aprilie 2020.

Agenda şedinţei de Guvern poate fi completată cu proiecte de acte normative incluse pe lista suplimentară.

I. PROIECTE DE LEGI


1. PROIECT DE LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi exercitarea profesiei de arhitect'
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/LG-2.pdf

II. PROIECTE DE ORDONANŢE DE URGENŢĂ

1. PROIECT DE ORDONANŢE DE URGENŢĂ privind suspendarea aplicării prevederilor art. I pct. 2 din Legea nr. 22/2020 pentru modificarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România şi pentru completarea articolului 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/OUG-6.pdf

III. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea art. 4 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 336/2018 privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industrie alimentară, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 325/2019
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-49.pdf

2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru completarea art. 14 din Hotărârea Guvernului nr. 748/2018 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorina utilizată în acvacultură
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-50.pdf

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2020 - 2022, a normelor de aplicare, precum şi a valorii sprijinului financiar
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HGANEXE.pdf

4. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului naţional de paturi pentru perioada 2020 - 2022
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HGNF-3.pdf

5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Statutului Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 972/2006
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HGNF-2.pdf

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea titlului VII 'Taxa pe valoarea adăugată' din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1/2016
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-51.pdf

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2020 al Regiei autonome 'Monetăria statului', aflată în subordinea Băncii Naţionale a României
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-52.pdf

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HGANEXA-3.pdf

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea anexei nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 323/1996 privind aprobarea Programului special pentru sprijinirea dezvoltării economico-sociale a unor localităţi din Munţii Apuseni
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-53.pdf

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea anexei nr. 10 la Hotărârea Guvernului nr. 1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, pentru unele bunuri aflate în administrarea oficiilor de cadastru şi publicitate imobiliară
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-54.pdf

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1867/2005 privind stabilirea cuantumului şi condiţiilor de acordare a compensaţiei lunare pentru chirie cadrelor militare în activitate din Ministerul Apărării Naţionale
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-55.pdf

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea unor modificări şi completări în inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Apărării Naţionale, situate în judeţele Cluj, Alba, Braşov, Timiş şi Municipiul Bucureşti
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-56.pdf

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Naţională a Apelor Minerale S.A., aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/NFHG-3.pdf

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2020 pentru Societatea Naţională a Sării S.A, aflată sub autoritatea Ministerului Economiei, Energiei şi Mediului de Afaceri
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/NFHG-4.pdf

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1438/2009 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Compensare pentru Achiziţii de Tehnică Specială
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-59.pdf

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea descrierii tehnice, a valorii de inventar şi transmiterea unui bun imobil aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Culturii în administrarea Muzeului Naţional 'Brătianu'
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-58.pdf

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind actualizarea valorii de inventar pentru unele immobile aflate în domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă 'Anghel Saligny' al judeţului Vrancea
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HGNFANEXA.pdf

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea anexei nr.43 la Hotărârea Guvernului nr.1705/2006 pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/HG-60.pdf

IV. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Mandatarea Comitetului de investiţii desemnat de Guvernul României pentru a coordona activitatea Fondului de Participare JEREMIE să negocieze termenii şi condiţiile unui nou Acord de finanţare între Guvernul României şi Fondul European de Investiţii privind continuarea gestionării de către FEI a fondului de participare JEREMIE în România, prin înlocuirea Acordului de Finanţare JEREMIE între Guvern şi FEI din 19.11.2013, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 916/2013, cu modificările şi completările ulterioare (Acord) şi semnarea Acordului, în limitele mandatului aprobat
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/MEMO-6.pdf

V. NOTE

1. NOTĂ cu tema: Aprobarea transmiterii de către Guvern, prin Secretariatul General al Guvernului, a unei cereri către Consiliul Judeţean Gorj, privind emiterea unei hotărâri care are ca obiect transmiterea imobilului, compus din patru clădiri şi terenul aferent în suprafaţă măsurată de 1.473 mp (din acte de 1.440 mp), situat în municipiul Târgu Jiu, str.Victoriei nr.24, judeţul Gorj, din domeniul public al judeţului Gorj în domeniul public al statului, în vederea dării lui în administrarea Universităţii Constantin Brâncuşi din Târgu Jiu, instituţie aflată în coordonarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/NOTA-7.pdf

VI. PUNCTE DE VEDERE

1. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului referitoare la 17 propuneri legislative
Proiectele pot fi consultate la adresele:

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/pdv-Bp-80_2020.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/Pdv-Bp-187_2019.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/Pdv-Bp-200_2019.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/pdv-Bp-566_2019.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/Pdv comun_Bp_582_2019BP.519_2020_ordine-publica.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/pdv.-Bp-188_2019-Plx-501_2019.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/Pdv_bp-123_2019-Pl-x-342_2019.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/Pdv_Bp.-6_2020-L153-2017.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/Pdv_Bp.-413_2019.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/Pdv_Bp_66_2020.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/Pdv_Bp_529_2019.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/PDV_Bp_581_2019.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/PDV_Bp_588_2019.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/Pdv_Bp_607_2019.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/Pdv_Plx.-75_2020_Legea-35_1997.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/Pdv_Plx.-627_2019_Legea-186_2017.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/Pdv_Plx.-653_2019_Legea-1_2011.pdf

2. PUNCTE DE VEDERE ale Guvernului cu privire la 12 propuneri legislative
Proiectele pot fi consultate la adresele:

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/Pdv-Bp-100_2017-Plx-385_2017-.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/Pdv-Bp-463_2019.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/pdv-Plx-369_2019-Bp-172_2019-.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/Pdv.-Bp-399_2019-Plx-635_2019.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/pdv.-Bp-459_2019-Plx.-34_2020.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/Pdv_Bp.-189_2019-L185-2013-mijloace-de-publicitate.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/Pdv_Bp.-340_2019-Plx-605-2019.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/Pdv_Bp.-572_2019_OUG-97_2005.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/Pdv_Bp_57_2020_materii-explozive.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/Pdv_Bp_71_2020_regiuni-istorice.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/Pdv_Bp_586_2019.pdf

https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/Pdv_Plx_318_2019.pdf

3. PUNCT DE VEDERE al Guvernului referitor la propunerea legislativă pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative, iniţiată de domnul deputat USR Stelian Cristian Ion împreună cu un grup de parlamentari USR
Proiectul poate fi consultat la adresa: https://sgg.gov.ro/new/wp-content/uploads/2020/04/pdv.pdf

Notă: Proiectele de acte normative şi documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul şedinţei Guvernului României.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

Ultimele materiale video - DCNewsTV.ro

Te-ar putea interesa

Cele mai noi știri

Cele mai citite știri

DC Media Group Audience

Copyright 2024 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]


cloudnxt2
YesMy - smt4.5.3
pixel