Şedinţă Guvern 4 noiembrie. Ce se discută

Mihai Ciobanu / 04 noi 2019 / 08:31
Sedinta Guvern
Sedinta Guvern

Informaţie privind proiectele de acte normative care vor fi incluse pe agenda şedinţei Guvernului României din 4 noiembrie 2019.

I. PROIECTE DE HOTĂRÂRI

1. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind acordarea unor ajutoare de urgenţă


2. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Infrastructura Bazei 57 Aeriană din cazarma 888 Mihail Kogălniceanu"
f

3. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Punct control şi căi de acces în cazarma 727 Borcea"


4. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Realizare pavilioane noi - centru instruire, magazii, şoproane şi cazarma 525 Focşani"


5. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Lucrări de intervenţie la pavilionul A din cazarma 901 Timişoara"

6. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr.362/2019 privind instituirea schemei de ajutor de minimis aferente programului de finanţare a investiţiilor pentru modernizarea şi dezvoltarea staţiunilor balneare

7. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului de fundamentare pentru construirea şi operarea unei bănci naţionale de sânge, plasmă umană şi celule stem

8. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "SPITAL REGIONAL DE URGENŢĂ CRAIOVA"

9. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind comasarea, modificarea denumirii, codului de clasificaţie, datelor de identificare şi actualizarea valorilor de inventar ale bunurilor imobile aflate în domeniul public al statului şi în administrarea unor unităţi din subordinea Ministerului Sănătăţii

10. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind închirierea unor spaţii din domeniul public al statului şi administrarea Institutului Oncologic "prof. Dr. Al. Trestioreanu" Bucureşti, unitate sanitară din subordinea Ministerului Sănătăţii

11. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizare şi extindere capacitate de operare în portul Ovidiu"

12. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Modernizare şi extindere capacitate de operare în portul Medgidia"

13. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiţii "Corp învăţământ - cazare şi bazin de antrenamente"

14. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind transmiterea unui bun imobil-construcţie aflat în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor, în administrarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale-Autoritatea Naţională Fitosanitară

15. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind trecerea din domeniul privat al statului, în domeniul public al statului, administrarea Ministerului Transporturilor şi în concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R''-S.A a unor mijloace fixe de pe raza de activitate a Companiei Naţionale de Căi Ferate ''C.F.R''-S.A -Sucursalele Regionale de Căi Ferate Braşov şi Constanţa

16. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1348/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Buzău, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Buzău

17. PROIECT DE HOTĂRÂRE privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2019, pentru comuna Vorona, judeţul Botoşani

18. PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru modificarea şi completarea unor anexe la Hotărârea Guvernului nr.1.357/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Suceava, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Suceava

II. MEMORANDUMURI

1. MEMORANDUM cu tema: Notificare în vederea înlocuirii unui membru titular şi desemnarea unui membru supleant din partea Asociaţiei Municipiilor din România în cadrul delegaţiei României la Comitetul Regiunilor al Uniunii Europene pentru perioada rămasă din mandatul 2015-2020

III. RAPOARTE

1. RAPORT privind activitatea de audit intern din sectorul public din România, pentru anul 2018

IV. NOTE

1. NOTĂ DE INFORMARE cu tema:
Aprobarea plăţilor minime pentru a permite României recuperarea şi menţinerea dreptului de vot în cadrul Agenţiei Spaţiale Europene (ESA)

2. NOTĂ privind transmiterea unei cereri către Consiliul Local al Municipiului Brăila, judeţul Brăila, în scopul adoptării unei hotărâri ce are ca obiect transmiterea unui imobil, situate în municipiul Brăila, Cartier Viziru 3, Aleea Mecanizatorilor nr.1, bloc U, parter, judeţul Brăila, înscris în cărţile funciare ale municipiului Brăila, nr.70368-C1-U 23 şi nr.93468, nr.cadastral 93468, din domeniul public al municipiului Brăila în domeniul public al statului, în vederea dării în administrare Ministerului Apărării Naţionale, pentru funcţionarea unui centru militar de sănătate

V. INFORMĂRI

1. INFORMARE privind sinteza activităţilor desfăşurate de instituţiile cu atribuţii în organizarea alegerilor pentru Preşedintele României în perioada 22-28 octombrie 2019

Notă: Proiectele de acte normative şi documentele de politici publice incluse pe agendă pot suferi unele modificări în urma dezbaterilor din cadrul şedinţei Guvernului României.