Autostrada Timișoara-Moravița. CNAIR şi Ministerul Transporturilor, document semnat

Mihai Ciobanu / 26 aug 2019 / 10:05
Lucrari autostrada
Lucrari autostrada

CNAIR și Ministerul Transporturilor au convenit încheierea Contractului de Finanțare nr.41 pentru proiectul "Elaborare Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul Autostrada Timișoara-Moravița" în vederea acordării finanțarii nerambursabile alocată prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020.

Obiectivul general al proiectului  este îmbunătățirea competitivității economice a României prin dezvoltarea infrastructurii de transport care facilitează integrarea economică în UE, contribuind astfel la dezvoltarea pieții interne cu scopul de a crea condițiile pentru creșterea volumului investitiilor, promovarea transportului durabil și a coeziunii în rețeaua de drumuri europene.

Rezultatele așteptateale proiectului sunt :

  • Realizarea Studiului de Fezabilitate, ținând cont de aplicabilitatea în totalitate a legislației în vigoare (norme, normative,standarde, legi etc.);
  • Întocmirea documentației suport și Asistența solicitată pentru depunerea și sustinerea cererii de finanțare;
  • Pregătirea documențatiei de atribuire a contractului de proiectare și execuție lucrări și asigurarea asistenței tehnice necesară Beneficiarului în perioada derulării procedurilor de achizitie publică pentru proiectare și execuție lucrări.

Valoarea totală a  proiectului este de 14.693.042,97 lei și va fi finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 85% contribuția Uniunii Europene din Fondul de Coeziune-10.544.270,83 lei, 15% contribuția proprie-1.860.753,67 lei, restul de 2.288.018,47 lei  reprezentând cheltuieli neeligibile inclusiv TVA. Durata proiectului: 32 luni