Aleși locali declarați incompatibili

Eduard Pascu / 30 mai 2019 / 09:57

Mai mulți actuali și foști aleși locali au fost declarați incompatibili de Agenția Națională de Integritate.

Agenţia Naţională de Integritate a constatat starea de incompatibilitate şi conflict de interese de natură administrativă în cazul a 9 foşti şi actuali aleşi locali, după cum urmează:

1. VLĂDUŢI CONSTANTIN, Primar al comunei Bălăciţa, Judeţul Mehedinţi
CONFLICT DE INTERESE ADMINISTRATIV

În exercitarea mandatului de primar, a emis la data de 31 iulie 2017 dispoziţia privind constituirea echipei de proiect pentru implementarea proiectului 'Reabilitare şi modernizare drumuri judeţene, judeţul Mehedinţi', din care face parte şi soţia persoanei evaluate. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 76, alin. (1) din Legea nr. 161/2003.

2. BORDI ISTVAN, Viceprimar şi fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al comunei Gheorghe Doja, Judeţul Mureş
INCOMPATIBILITATE

În perioada 29 iunie 2016 - 27 iunie 2018 a exercitat simultan funcţia de consilier local şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă (consilier personal al primarului), încălcând astfel dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

3. GORBĂNESCU CONSTANTIN,Viceprimar şi fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al oraşului Bereşti, Judeţul Galaţi
INCOMPATIBILITATE

În perioada 20 iunie 2012 - 17 iunie 2016 a exercitat simultan funcţia de consilier local şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă, în cadrul Casei de Cultură a oraşului Bereşti, încălcând astfel dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

4. CIUCĂ GICU, Viceprimar şi Consilier Local în cadrul Consiliului Local al comunei Bereşti - Meria, Judeţul Galaţi
INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 iunie 2015 - 27 decembrie 2017 a exercitat simultan funcţia de viceprimar şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în cadrul unei societăţi comerciale, unde a obţinut venituri în valoare de 21.718 lei. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

5. GOGA GINA, Viceprimar şi Consilier Local în cadrul Consiliului Local al comunei Cavadineşti, Judeţul Galaţi
INCOMPATIBILITATE

În perioada 10 septembrie 2012 - 25 mai 2017 a exercitat simultan funcţia de viceprimar şi calitatea de membru în Consiliul de Administraţie al şcolii Gimnaziale nr. 1 Cavadineşti, încălcând astfel dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. d) din Legea nr. 161/2003, în vigoare până la data de 10 iunie 2017, precum şi dispoziţiile art. 91, alin. (3), teza 1 din acelaşi act normativ.

6. STATACHE ION, fost Viceprimar al comunei Ceatalchioi, Judeţul Tulcea
INCOMPATIBILITATE

În perioada 24 august 2016 - 19 octombrie 2017 a deţinut şi exercitat simultan funcţia de viceprimar şi calitatea de comerciant persoană fizică, obţinând venituri de la A.P.I.A în valoare totală de 706.223,35 lei. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 87, alin. (1), lit. g) din Legea nr. 161/2003.

7. ŞUTEU LUCIAN MITRU, Consilier Local în cadrul Consiliului Local al comunei Mociu, Judeţul Cluj
INCOMPATIBILITATE

În perioada exercitării mandatului de consilier local (2016 - 2020), a fost încheiat un contract de furnizare în data de 12 decembrie 2017 şi contracte comerciale în valoare de 51.568,25 lei între Primăria Mociu şi o societate comercială în cadrul căreia tatăl persoanei evaluate deţinea calitatea de administrator şi asociat. Astfel, persoana evaluată a încălcat dispoziţiile art. 90, alin. (1) şi alin. (2) din Legea nr. 161/2003.

8. MATEIU IOAN, Consilier Local în cadrul Consiliului Local al comunei Solovastru, Judeţul Mureş
INCOMPATIBILITATE

În perioada 01 noiembrie 2012 - 22 iulie 2016 a deţinut şi exercitat simultan funcţia de consilier local şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă, în cadrul aparatului propriu al consiliului local, încălcând astfel dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003.

9. NĂSTASE MARIA, fost Consilier Local în cadrul Consiliului Local al oraşului Sulina, Judeţul Tulcea
INCOMPATIBILITATE

În perioada 29 iunie 2012 - 25 iunie 2016 a exercitat simultan funcţia de consilier local şi calitatea de angajat cu contract individual de muncă în aparatul de specialitate al primarului (medic specialist în cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială), încălcând astfel dispoziţiile art. 88, alin. (1), lit. c) din Legea nr. 161/2003, coroborate cu dispoziţiile art. 91, alin. (3), teza 1 din acelaşi act normativ.

Persoanele evaluate au fost informate despre declanşarea procedurii de evaluare, elementele identificate, precum şi drepturile de care beneficiază - de a fi asistate sau reprezentate de un avocat şi de a prezenta date sau informaţii pe care le consideră necesare, personal ori prin transmiterea unui punct de vedere scris.

VLĂDUŢI CONSTANTIN, GORBĂNESCU CONSTANTIN, GOGA GINA, BORDI ISTVAN, STATACHE ION şi NĂSTASE MARIA nu au depus la dosarul de evaluare un punct de vedere, în exercitarea dreptului la apărare.